Svečias
Titulinis Duomenys Duomenys Duomenų katalogai Istoriniai duomenys Duomenų rinkinių grupės Duomenų rinkinys
Duomenų valdymas
Duomenų rinkinys

Mėnesiniai mažmeninių prekių kainų indeksai Lietuvoje 1924-1939 metais (1913=100)


Atsisiųsti | CUBE 1 | Lentelė | Grafikas
Dokumentacija |Kintamųjų sąrašas |Reikšminiai žodžiai |Publikacijos

Objekto URL:

http://www.lidata.eu/data/histat/LiDA_HISTPRIX_0046


Antraštė:

Mėnesiniai mažmeninių prekių kainų indeksai Lietuvoje 1924-1939 metais (1913=100)

Lygiagreti antraštė:

Monthly retail price indices in Lithuania 1924-1940 (1913=100)

Tyrimų rinkinio pavadinimas:

HISTPRIX: Kainos (gyvenimo lygio indeksai) 1915-1940 metais = HISTPRIX: Prices (cost of living index) in 1915-1940

Tema:

EKONOMIKOS ISTORIJA = ECONOMIC HISTORY

Depozitorius:

Vaskela, Gediminas

Pirminė atsakomybė:

Vaskela, Gediminas

Bibliografinis citavimas:

Vaskela, Gediminas. Mėnesiniai mažmeninių prekių kainų indeksai Lietuvoje 1924-1940 metais (1913=100) = Monthly retail price indices in Lithuania 1924-1940 (1913=100). LiDA [platintojas], 2011. (HISTPRIX: Kainos (gyvenimo lygio indeksai) 1915-1940 metais = Prices (cost of living index) in 1915-1940). Prieiga per: http://www.lidata.eu

Santrauka:

Pateikiami duomenys apie mėnesinius mažmeninių prekių indeksus 1924-1939 metais (1913=100) = Monthly retail price indices in Lithuania 1924-1940 (1913=100)

Bendroji informacija:
Tyrimo laikotarpis 1924 - 1939
Geografinė aprėptis Lietuva = Lithuania
Geografinis vienetas Lietuva = Lithuania
Analizės vienetas Kainos = Prices
Duomenų rūšis Valstybės statistikos tarnybų duomenys
Metodologija:
Laiko metodas Laiko eilutė = Time series
Duomenų šaltiniai
Lietuvos statistikos metraštis T 3: 1929–1930 m K: CSB, 1931 P 369–371 T 4: 1931 m K: CSB, 1932 P 247, 252–255 T 5: 1932 m K: CSB, 1933 P 116 T 6: 1933 m K: CSB, 1934 P 116–119 T 7: 1934 m K: CSB, 1935 P 118–121 T 8: 1935 m K: CSB, 1936 P 126–129 T 9: 1936 m K: CSB, 1937 P 124–127 T 10: 1937 m K: CSB, 1937 P 300–303 T 11: 1938 m K: CSB, 1939 P 290–293 T 12: 1939 m V: CSB, 1940 P 310–313
Prieiga prie duomenų:
Prieinamumas
  • Tyrimas laisvai prieinamas nekomerciniais tikslais registruotiems LiDA vartotojams.

  • The data are available without restrictions for registered users for not-for-profit purposes.
Specialūs leidimai Specialus leidimas nereikalingas
Citavimo reikalavimas
  • Publikacijose, parengtose LiDA saugomų duomenų pagrindu, turi būti nuoroda į LiDA išnašose ar literatūros sąraše. Šiuo reikalavimu siekiama, kad nuoroda į LiDA patektų į socialinių mokslų citavimo indeksus.

  • Publications based on the data archived at the LiDA should acknowledge this by a reference to LiDA. To ensure that such source attributions are captured for social science bibliographic utilities, citations must appear in the footnotes or in the reference section of publications.

 

NAUJIEMS VARTOTOJAMS
NAUJIENOS
Naujienlaiškis

Nr.1  2009 07-11
Nr.2  2009 12-2010 02
Nr.3  2010 03-05
Nr.4  2010 06-08
Nr.5  2010 09-11
Nr.6  2010 12-2011 02
Nr.7 2011 03-05
Nr.8 2011 06-08
 
© KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
Atnaujinta 2020-02-17