Svečias
Titulinis Duomenys Duomenys Duomenų katalogai Istoriniai duomenys Duomenų rinkinių grupės Duomenų rinkinys
Duomenų valdymas
Duomenų rinkinys

Annual Average Retail Prices of Food in Lithuania, 1913-1939


Atsisiųsti | Nesstar
Dokumentacija |Kintamųjų sąrašas |Reikšminiai žodžiai |Publikacijos

Objekto URL:

http://www.lidata.eu/data/histat/LiDA_HISTPRI_0096


Antraštė:

Annual Average Retail Prices of Food in Lithuania, 1913-1939

Lygiagreti antraštė:

Maisto produktų vidutinės metinės mažmeninės kainos Lietuvoje 1913-1939 m.

Tyrimų rinkinio pavadinimas:

HISTPRI: Prices = HISTPRI: Kainos

Tema:

EKONOMIKOS ISTORIJA = ECONOMIC HISTORY

EKONOMINĖS SĄLYGOS IR RODIKLIAI = ECONOMIC CONDITIONS AND INDICATORS

Depozitorius:

Norkus, Zenonas

Pirminė atsakomybė:

Central Statistical Bureau under the Ministry of Finance = Centralinis statistikos biuras prie Finansų ministerijos

Tyrimo vykdytojai:

Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius

Bibliografinis citavimas:

Norkus, Zenonas et al. Annual Average Retail Prices of Food in Lithuania, 1913-1939 = Maisto produktų vidutinės metinės mažmeninės kainos Lietuvoje 1913-1939 m.: LiDA [distributor], 2019. (Vilnius : Vilnius University, 2019). (HISTPRI: Prices). Accsess: www.lidata.eu/data/histat/LiDA_HISTPRI_0096.

Santrauka:

This dataset contains data on annual average retail prices of food in Lithuania in 1913-1939.

Dataset "Annual Average Retail Prices of Food in Lithuania, 1913-1939" was published implementing project "Historical Sociology of Modern Restorations: a Cross-Time Comparative Study of Post-Communist Transformation in the Baltic States" from 2018 to 2022. Project leader is prof. Zenonas Norkus. Project is funded by the European Social Fund according to the activity "Improvement of researchers` qualification by implementing world-class R&D projects` of Measure No. 09.3.3-LMT-K-712".

Temporary accessibility restrictions apply for this dataset. Data will be made available without restrictions for registered LiDA users for not-for-profit use on 2021-09-30.

Šiame duomenų rinkinyje pateikiami duomenys apie maisto produktų vidutines metines mažmenines kainas Lietuvoje 1913-1939 m.
Duomenų rinkinys "Maisto produktų vidutinės metinės mažmeninės kainos Lietuvoje 1913-1939 m." publikuotas įgyvendinant projektą "Moderniųjų restauracijų istorinė sociologija: diachroniškai lyginamasis Baltijos valstybių pokomunistinės transformacijos tyrimas", kurio trukmė 2018-2022 m. Projekto vadovas yra prof. Zenonas Norkus. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 veiklą "Mokslininkų kvalifikacijos tobulinimas vykdant aukšto lygio MTEP projektus".

Šiam duomenų rinkiniui yra nustatyti laikini prieinamumo apribojimai. Duomenys nekomerciniais tikslais registruotiems LiDA vartotojams bus prienami nuo 2021-09-30.

Bendroji informacija:
Tyrimo laikotarpis 1913 - 1939
Geografinė aprėptis Territory of Lithuania = Lietuvos teritorija.
Geografinis vienetas
 • Alytus County = Alytaus apskritis;
 • Biržai County = Biržų apskritis;
 • Kaunas County = Kauno apskritis;
 • Kėdainiai County = Kėdainių apskritis;
 • Klaipėda Region = Klaipėdos kraštas;
 • Kretinga County = Kretingos apskritis;
 • Marijampolė County = Marijampolės apskritis;
 • Mažeikiai County = Mažeikių apskritis;
 • Pagėgiai County = Pagėgių apskritis;
 • Panevėžys County = Panevėžio apskritis;
 • Raseiniai County = Raseinių apskritis;
 • Rokiškis County = Rokiškio apskritis;
 • Sejny County = Seinų apskritis;
 • Šakiai County = Šakių apskritis;
 • Šiauliai County = Šiaulių apskritis;
 • Šilutė County = Šilutės apskritis;
 • Tauragė County = Tauragės apskritis;
 • Telšiai County = Telšių apskritis;
 • Trakai County = Trakų apskritis;
 • Ukmergė County = Ukmergės apskritis;
 • Utena County = Utenos apskritis;
 • Vilkaviškis County = Vilkaviškio apskritis;
 • Vilnius Region = Vilniaus sritis;
 • Zarasai / Ežerėnai County = Zarasų / Ežerėnų apskritis.
Analizės vienetas
 • Prices of food = Maisto produktų kainos.
Duomenų rūšis
 • Official statistics data = Oficialiosios statistikos duomenys.
Finansavimo šaltinis European Social Fund = Europos socialinis fondas
Metodologija:
Laiko metodas
 • Time series = Laiko eilutė.
Duomenų rinkimo metodas
 • Transcription of existing materials, calculations and compilation into a table = Transkripcija iš esamų šaltinių, skaičiavimai ir apjungimas į bendrą lentelę.
Duomenų šaltiniai
Lietuvos statistikos metraštis 1929-1930 m, T 3 Lietuvos Respublika Finansų ministerija, Kaunas: Centralinis Statistikos Biuras, 1931, p 372-389 Lietuvos statistikos metraštis 1931 m, T 4 Lietuvos Respublika Finansų ministerija, Kaunas: Centralinis Statistikos Biuras, 1932, p 248-251 Lietuvos statistikos metraštis 1932 m, T 5 Lietuvos Respublika Finansų ministerija, Kaunas: Centralinis Statistikos Biuras, 1933, p 108-111 Lietuvos statistikos metraštis 1933 m, T 6 Lietuvos Respublika Finansų ministerija, Kaunas: Centralinis Statistikos Biuras, 1934, p 112-115 Lietuvos statistikos metraštis 1934 m, T 7 Lietuvos Respublika Finansų ministerija, Kaunas: Centralinis Statistikos Biuras, 1935, p 114-117 Lietuvos statistikos metraštis 1935 m, T 8 Lietuvos Respublika Finansų ministerija, Kaunas: Centralinis Statistikos Biuras, 1936, p 122-125 Lietuvos statistikos metraštis 1936 m, T 9 Lietuvos Respublika Finansų ministerija, Kaunas: Centralinis Statistikos Biuras, 1937, p 120-123 Lietuvos statistikos metraštis 1937 m, T 10 Lietuvos Respublika Finansų ministerija, Kaunas: Centralinis Statistikos Biuras, 1938, p 294-299 Lietuvos statistikos metraštis 1938 m, T 11 Lietuvos Respublika Finansų ministerija, Kaunas: Centralinis Statistikos Biuras, 1939, p 284-289 Lietuvos statistikos metraštis 1939 m, T 12 Lietuvos Respublika Finansų ministerija, Vilnius: Centralinis Statistikos Biuras, 1940, p 304-309 Statistikos biuletenis Lietuvos Respublika Finansų, prekybos ir pramonės ministerija, Centralinis statistikos biūras Kaunas: Centralinis Statistikos Biūras, 1923, nr 1, p 8 Statistikos biuletenis Lietuvos Respublika Finansų, prekybos ir pramonės ministerija, Centralinis statistikos biūras Kaunas: Centralinis Statistikos Biūras, 1924, nr 11, p 13-14 Statistikos biuletenis Lietuvos Respublika Finansų, prekybos ir pramonės ministerija, Centralinis statistikos biūras Kaunas: Centralinis Statistikos Biūras, 1925, nr 11, p 22-23 Statistikos biuletenis Lietuvos Respublika Finansų, prekybos ir pramonės ministerija, Centralinis statistikos biūras Kaunas: Centralinis Statistikos Biūras, 1926, nr 11, p 30-31 Statistikos biuletenis Lietuvos Respublika Finansų, prekybos ir pramonės ministerija, Centralinis statistikos biūras, 1927 m lapkritys m, Nr 11, p 30-31 Statistikos biuletenis Lietuvos Respublika Finansų, prekybos ir pramonės ministerija, Centralinis statistikos biūras, 1928 m lapkričio mėn, Nr 11, p 22-23
Prieiga prie duomenų:
Citavimo reikalavimas
 • Publications based on the data archived at the LiDA should acknowledge this by a reference to LiDA. To ensure that such source attributions are captured for social science bibliographic utilities, citations must appear in the footnotes or in the reference section of publications. Example on how to cite the data is provided in the "Bibliographic citation" field of the data description (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

 • Publikacijose, parengtose LiDA saugomų duomenų pagrindu, turi būti nuoroda į LiDA išnašose ar literatūros sąraše. Šiuo reikalavimu siekiama, kad nuoroda į LiDA patektų į socialinių mokslų citavimo indeksus. Citavimo pavyzdys pateikiamas duomenų aprašo laukelyje "Bibliografinis citavimas" (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).
Prieinamumas
 • Temporary accessibility restrictions apply for this dataset. Data will be made available without restrictions for registered LiDA users for not-for-profit purposes on 2021-09-30.

 • Šiam duomenų rinkiniui yra nustatyti laikini prieinamumo apribojimai. Duomenys nekomerciniais tikslais registruotiems LiDA vartotojams bus prienami nuo 2021-09-30.

Autorinės teisės:

© Vilnius University = Vilniaus universitetas, 2019


 

NAUJIEMS VARTOTOJAMS
NAUJIENOS
Naujienlaiškis

Nr.1  2009 07-11
Nr.2  2009 12-2010 02
Nr.3  2010 03-05
Nr.4  2010 06-08
Nr.5  2010 09-11
Nr.6  2010 12-2011 02
Nr.7 2011 03-05
Nr.8 2011 06-08
 
© KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
Atnaujinta 2020-02-17