Svečias
Titulinis Duomenys Duomenys Duomenų katalogai Istoriniai duomenys Duomenų rinkinių grupės Duomenų rinkinys
Duomenų valdymas
Duomenų rinkinys

Annual Average Retail Prices of Food in Latvia, 1913-1939


Atsisiųsti | Nesstar
Dokumentacija |Kintamųjų sąrašas |Reikšminiai žodžiai |Publikacijos

Objekto URL:

http://www.lidata.eu/data/histat/LiDA_HISTPRI_0098


Antraštė:

Annual Average Retail Prices of Food in Latvia, 1913-1939

Lygiagreti antraštė:

Maisto produktų vidutinės metinės mažmeninės kainos Latvijoje 1913-1939 m.

Tyrimų rinkinio pavadinimas:

HISTPRI: Prices = HISTPRI: Kainos

Tema:

EKONOMIKOS ISTORIJA = ECONOMIC HISTORY

EKONOMINĖS SĄLYGOS IR RODIKLIAI = ECONOMIC CONDITIONS AND INDICATORS

Depozitorius:

Norkus, Zenonas

Pirminė atsakomybė:

State Statistical Bureau = Valstybinis statistikos biuras

Tyrimo vykdytojai:

Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius

Bibliografinis citavimas:

Norkus, Zenonas et al. Annual Average Retail Prices of Food in Latvia, 1913-1939 = Maisto produktų vidutinės metinės mažmeninės kainos Latvijoje 1913-1939 m.: LiDA [distributor], 2019. (Vilnius : Vilnius University, 2019). (HISTPRI: Prices). Accsess: www.lidata.eu/data/histat/LiDA_HISTPRI_0098.

Santrauka:

This dataset contains data on annual average retail prices of food in Latvia in 1913-1939.

Dataset "Annual Average Retail Prices of Food in Latvia, 1913-1939" was published implementing project "Historical Sociology of Modern Restorations: a Cross-Time Comparative Study of Post-Communist Transformation in the Baltic States" from 2018 to 2022. Project leader is prof. Zenonas Norkus. Project is funded by the European Social Fund according to the activity "Improvement of researchers` qualification by implementing world-class R&D projects` of Measure No. 09.3.3-LMT-K-712".

Temporary accessibility restrictions apply for this dataset. Data will be made available without restrictions for registered LiDA users for not-for-profit use on 2021-09-30.

Šiame duomenų rinkinyje pateikiami duomenys apie maisto produktų vidutines metines mažmenines kainas Latvijoje 1913-1939 m.
Duomenų rinkinys "Maisto produktų vidutinės metinės mažmeninės kainos Latvijoje 1913-1939 m." publikuotas įgyvendinant projektą "Moderniųjų restauracijų istorinė sociologija: diachroniškai lyginamasis Baltijos valstybių pokomunistinės transformacijos tyrimas", kurio trukmė 2018-2022 m. Projekto vadovas yra prof. Zenonas Norkus. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 veiklą "Mokslininkų kvalifikacijos tobulinimas vykdant aukšto lygio MTEP projektus".

Šiam duomenų rinkiniui yra nustatyti laikini prieinamumo apribojimai. Duomenys nekomerciniais tikslais registruotiems LiDA vartotojams bus prienami nuo 2021-09-30.

Bendroji informacija:
Tyrimo laikotarpis 1913 - 1939
Geografinė aprėptis Territory of Latvia = Latvijos teritorija.
Geografinis vienetas
 • Abrene / Jaunlatgale County = Abrenės / Jaunlatgalės apskritis ([lav] Abrenes / Jaunlatgales apriņķis);
 • Aizpute County = Aizputės apskritis ([lav] Aizputes apriņķis);
 • Bauska County = Bauskės apskritis ([lav] Bauskas apriņķis);
 • Cesis County = Cėsių apskritis ([lav] Cēsu apriņķis);
 • Daugavpils County = Daugpilio apskritis ([lav] Daugavpils apriņķis);
 • Ilukste County = Alūkštos apskritis ([lav] Ilūkstes apriņķis);
 • Jekabpils / Jaunjengavas County = Jekabpilio / Jaunjelgavos apskritis ([lav] Jēkabpils / Jaunjelgavas apriņķis);
 • Jelgava County = Jelgavos apskritis ([lav] Jelgavas apriņķis);
 • Kuldiga County = Kuldygos apskritis ([lav] Kuldīgas apriņķis);
 • Liepaja County = Liepojos apskritis ([lav] Liepājas apriņķis);
 • Ludza County = Ludzos apskritis ([lav] Ludzas apriņķis);
 • Madona County = Maduonos apskritis ([lav] Madonas apriņķis);
 • Rezekne County = Rėzeknės apskritis ([lav] Rēzeknes apriņķis);
 • Riga County = Rygos apskritis ([lav] Rīgas apriņķis);
 • Talsi County = Talsų apskritis ([lav] Talsu apriņķis);
 • Tukums County = Tukumo apskritis ([lav] Tukuma apriņķis);
 • Valka County = Valkos apskritis ([lav] Valkas apriņķis);
 • Valmiera County = Valmieros apskritis ([lav] Valmieras);
 • Ventspils County = Ventspilio apskritis ([lav] Ventspils apriņķis).
Analizės vienetas
 • Prices of food = Maisto produktų kainos.
Duomenų rūšis
 • Official statistics data = Oficialiosios statistikos duomenys.
Finansavimo šaltinis European Social Fund = Europos socialinis fondas
Metodologija:
Laiko metodas
 • Time series = Laiko eilutė.
Duomenų rinkimo metodas
 • Transcription of existing materials, calculations and compilation into a table = Transkripcija iš esamų šaltinių, skaičiavimai ir apjungimas į bendrą lentelę.
Duomenų šaltiniai
Darba statistika 1926 g I izdevums Valsts statistiskā pārvalde, 1926, p 14 Latvijas statistiskās gada grāmata 1920 Rigā: Valsts statistiskā pārvalde, 1921, p 278 Latvijas statistiskās gada grāmata 1921 Rigā: Valsts statistiskā pārvalde, 1922, p 286-287 Latvijas statistiskās gada grāmata 1922 Rigā: Valsts statistiskā pārvalde, 1923, p 322-323 Latvijas statistiskās gada grāmata 1923 Rigā: Valsts statistiskā pārvalde, 1924, p 370-371 Latvijas statistiskās gada grāmata 1924 Rigā: Valsts statistiskā pārvalde, 1925, p 444-445 Latvijas statistiskās gada grāmata 1925 Rigā: Valsts statistiskā pārvalde, 1926, p 546-547 Latvijas statistiskās gada grāmata 1929 Rigā: Valsts statistiskā pārvalde, 1930, p 408-411 Latvijas statistiskās gada grāmata 1930 Rigā: Valsts statistiskā pārvalde, 1931, p 418-421 Latvijas statistiskās gada grāmata 1931 Rigā: Valsts statistiskā pārvalde, 1932, p 382-385 Latvijas statistiskās gada grāmata 1932 Rigā: Valsts statistiskā pārvalde, 1933, p 192-195 Latvijas statistiskās gada grāmata 1933 Rigā: Valsts statistiskā pārvalde, 1934, p 194-197 Latvijas statistiskās gada grāmata 1934 Rigā: Valsts statistiskā pārvalde, 1935, p 198-201 Latvijas statistiskās gada grāmata 1935 Rigā: Valsts statistiskā pārvalde, 1936, p 206-209 Latvijas statistiskās gada grāmata 1936 Rigā: Valsts statistiskā pārvalde, 1937, p 246-249 Latvijas statistiskās gada grāmata 1937/38 Rigā: Valsts statistiskā pārvalde, 1938, p 236-239 Latvijas statistiskās gada grāmata 1939 Rigā: Valsts statistiskā pārvalde, 1939, p 214-217 Latvijas PSR statistikas tabulas 1940 g Riga: Latvijas PSR Tautsaimniecības statistikas pārvalde, 1940, p 186-189
Prieiga prie duomenų:
Citavimo reikalavimas
 • Publications based on the data archived at the LiDA should acknowledge this by a reference to LiDA. To ensure that such source attributions are captured for social science bibliographic utilities, citations must appear in the footnotes or in the reference section of publications. Example on how to cite the data is provided in the "Bibliographic citation" field of the data description (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

 • Publikacijose, parengtose LiDA saugomų duomenų pagrindu, turi būti nuoroda į LiDA išnašose ar literatūros sąraše. Šiuo reikalavimu siekiama, kad nuoroda į LiDA patektų į socialinių mokslų citavimo indeksus. Citavimo pavyzdys pateikiamas duomenų aprašo laukelyje "Bibliografinis citavimas" (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).
Prieinamumas
 • Temporary accessibility restrictions apply for this dataset. Data will be made available without restrictions for registered LiDA users for not-for-profit purposes on 2021-09-30.

 • Šiam duomenų rinkiniui yra nustatyti laikini prieinamumo apribojimai. Duomenys nekomerciniais tikslais registruotiems LiDA vartotojams bus prienami nuo 2021-09-30.

Autorinės teisės:

© Vilnius University = Vilniaus universitetas, 2019


 

NAUJIEMS VARTOTOJAMS
NAUJIENOS
Naujienlaiškis

Nr.1  2009 07-11
Nr.2  2009 12-2010 02
Nr.3  2010 03-05
Nr.4  2010 06-08
Nr.5  2010 09-11
Nr.6  2010 12-2011 02
Nr.7 2011 03-05
Nr.8 2011 06-08
 
© KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
Atnaujinta 2020-02-17