Svečias
Titulinis Duomenys Duomenys Duomenų katalogai Istoriniai duomenys Duomenų rinkinių grupės Duomenų rinkinys
Duomenų valdymas
Duomenų rinkinys

Annual Average Retail Prices of Food in Estonia (Tallinn), 1913-1939


Atsisiųsti | Nesstar
Dokumentacija |Kintamųjų sąrašas |Reikšminiai žodžiai |Publikacijos

Objekto URL:

http://www.lidata.eu/data/histat/LiDA_HISTPRI_0100


Antraštė:

Annual Average Retail Prices of Food in Estonia (Tallinn), 1913-1939

Lygiagreti antraštė:

Maisto produktų vidutinės metinės mažmeninės kainos Estijoje (Taline) 1913-1939 m.

Tyrimų rinkinio pavadinimas:

HISTPRI: Prices = HISTPRI: Kainos

Tema:

EKONOMIKOS ISTORIJA = ECONOMIC HISTORY

EKONOMINĖS SĄLYGOS IR RODIKLIAI = ECONOMIC CONDITIONS AND INDICATORS

Depozitorius:

Norkus, Zenonas

Pirminė atsakomybė:

State Statistical Central Bureau = Valstybinis centrinis statistikos biuras

Tyrimo vykdytojai:

Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius

Bibliografinis citavimas:

Norkus, Zenonas et al. Annual Average Retail Prices of Food in Estonia (Tallinn), 1913-1939 = Maisto produktų vidutinės metinės mažmeninės kainos Estijoje (Taline) 1913-1939 m.: LiDA [distributor], 2019. (Vilnius : Vilnius University, 2019). (HISTPRI: Prices). Accsess: www.lidata.eu/data/histat/LiDA_HISTPRI_0100.

Santrauka:

This dataset contains data on annual average retail prices of food in Estonia (Tallinn) in 1913-1939.

Dataset "Annual Average Retail Prices of Food in Estonia (Tallinn), 1913-1939" was published implementing project "Historical Sociology of Modern Restorations: a Cross-Time Comparative Study of Post-Communist Transformation in the Baltic States" from 2018 to 2022. Project leader is prof. Zenonas Norkus. Project is funded by the European Social Fund according to the activity "Improvement of researchers` qualification by implementing world-class R&D projects` of Measure No. 09.3.3-LMT-K-712".

Temporary accessibility restrictions apply for this dataset. Data will be made available without restrictions for registered LiDA users for not-for-profit use on 2021-10-06.

Šiame duomenų rinkinyje pateikiami duomenys apie maisto produktų vidutines metines mažmenines kainas Estijoje (Taline) 1913-1939 m.

Duomenų rinkinys "Maisto produktų vidutinės metinės mažmeninės kainos Estijoje (Taline) 1913-1939 m." publikuotas įgyvendinant projektą "Moderniųjų restauracijų istorinė sociologija: diachroniškai lyginamasis Baltijos valstybių pokomunistinės transformacijos tyrimas", kurio trukmė 2018-2022 m. Projekto vadovas yra prof. Zenonas Norkus. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 veiklą "Mokslininkų kvalifikacijos tobulinimas vykdant aukšto lygio MTEP projektus".

Šiam duomenų rinkiniui yra nustatyti laikini prieinamumo apribojimai. Duomenys nekomerciniais tikslais registruotiems LiDA vartotojams bus prienami nuo 2021-10-06.

Bendroji informacija:
Tyrimo laikotarpis 1913 - 1939
Geografinė aprėptis Tallinn = Talinas.
Analizės vienetas
  • Prices of food = Maisto produktų kainos.
Duomenų rūšis
  • Official statistics data = Oficialiosios statistikos duomenys.
Finansavimo šaltinis European Social Fund = Europos socialinis fondas
Metodologija:
Laiko metodas
  • Time series = Laiko eilutė.
Duomenų rinkimo metodas
  • Transcription of existing materials, calculations and compilation into a table = Transkripcija iš esamų šaltinių, skaičiavimai ir apjungimas į bendrą lentelę.
Duomenų šaltiniai
Eesti arvudes 1920-1935 = Estonie en chiffres: résumé rétrospectif de 1920-1935 Tallinn: Riigi Statistika Keskbüroo = Bureau central de statistique de L`Estonie, 1937, p 233-234 Eesti Statistika Ilmub kord kuus = Recueil mensuel Tallinn: Riigi Statistika Keskbüroo = Bureau Central de Statistique de l`Estonie 1929, 96 (11): 676 Eesti Statistika Kuukiri = Recueil mensuel Tallinn: Riigi Statistika Keskbüroo = Bureau Central de Statistique de l`Estonie 1931, 120 (11): 705 Eesti Statistika Kuukiri = Recueil mensuel Tallinn: Riigi Statistika Keskbüroo = Bureau Central de Statistique de l`Estonie 1932, 132 (11): 681 Eesti Statistika Kuukiri = Recueil mensuel Tallinn: Riigi Statistika Keskbüroo = Bureau Central de Statistique de l`Estonie 1933, 144 (11): 597 Eesti Statistika Kuukiri = Recueil mensuel Tallinn: Riigi Statistika Keskbüroo = Bureau Central de Statistique de l`Estonie 1934, 156 (11): 601 Eesti Statistika Kuukiri = Recueil mensuel Tallinn: Riigi Statistika Keskbüroo = Bureau Central de Statistique de l`Estonie 1935, 168 (11): 591 Eesti Statistika Kuukiri = Recueil mensuel Tallinn: Riigi Statistika Keskbüroo = Bureau Central de Statistique de l`Estonie 1937, 192 (11): 593 Eesti Statistika Kuukiri = Recueil mensuel Tallinn: Riigi Statistika Keskbüroo = Bureau Central de Statistique de l`Estonie 1938, 204 (11): 622 Eesti Statistika Kuukiri = Recueil mensuel Tallinn: Riigi Statistika Keskbüroo = Bureau Central de Statistique de l`Estonie 1939, 216 (11): 592 Tallinna linna statistiline aastaraamat 1940 / Linna Statistikabüroo väljaanne [toimetaja H V Dahl] = Statistisches Jahrbuch der Stadt Tallinn / herausgegeben vom Städtischen Statistischen Büro = Annuaire statistique de la ville de Tallinn / publié par le Bureau Municipal de Statistique = Statističeskij ežegodnik goroda Tallina / izdanie Gorodskogo Statističeskogo Bjuro Tallinn : Statistika Büroo, 1940 (Tallinn : Ühiselu), 1941, p 239-245
Prieiga prie duomenų:
Citavimo reikalavimas
  • Publications based on the data archived at the LiDA should acknowledge this by a reference to LiDA. To ensure that such source attributions are captured for social science bibliographic utilities, citations must appear in the footnotes or in the reference section of publications. Example on how to cite the data is provided in the "Bibliographic citation" field of the data description (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

  • Publikacijose, parengtose LiDA saugomų duomenų pagrindu, turi būti nuoroda į LiDA išnašose ar literatūros sąraše. Šiuo reikalavimu siekiama, kad nuoroda į LiDA patektų į socialinių mokslų citavimo indeksus. Citavimo pavyzdys pateikiamas duomenų aprašo laukelyje "Bibliografinis citavimas" (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).
Prieinamumas
  • Temporary accessibility restrictions apply for this dataset. Data will be made available without restrictions for registered LiDA users for not-for-profit purposes on 2021-10-06.

  • Šiam duomenų rinkiniui yra nustatyti laikini prieinamumo apribojimai. Duomenys nekomerciniais tikslais registruotiems LiDA vartotojams bus prienami nuo 2021-10-06.

Autorinės teisės:

© Vilnius University = Vilniaus universitetas, 2019


Dokumentacija:
Formatas Pavadinimas Dydis, kB
PDF Data sources in original characters stored in the LiDA Repository 392.1

 

NAUJIEMS VARTOTOJAMS
NAUJIENOS
Naujienlaiškis

Nr.1  2009 07-11
Nr.2  2009 12-2010 02
Nr.3  2010 03-05
Nr.4  2010 06-08
Nr.5  2010 09-11
Nr.6  2010 12-2011 02
Nr.7 2011 03-05
Nr.8 2011 06-08
 
© KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
Atnaujinta 2020-02-17