Svečias
Titulinis Duomenys Duomenys Duomenų katalogai Istoriniai duomenys Duomenų rinkinių grupės Duomenų rinkinys
Duomenų valdymas
Duomenų rinkinys

Gaisrai 1921–1940 metais


Atsisiųsti | CUBE 1 | Lentelė | Grafikas
Dokumentacija |Kintamųjų sąrašas |Reikšminiai žodžiai |Publikacijos

Objekto URL:

http://www.lidata.eu/data/histat/LiDA_HISTSOCX_0048


Antraštė:

Gaisrai 1921–1940 metais

Lygiagreti antraštė:

Fires in 1921-1940

Tyrimų rinkinio pavadinimas:

HISTSOCX: Socialinė raida (užimtumas, gyvenimo lygis) 1915-1940 metais = HISTFINX: Social development (employment, living standart) in 1915-1940

Tema:

EKONOMIKOS ISTORIJA = ECONOMIC HISTORY

VISUOMENĖS ISTORIJA = SOCIAL HISTORY

Depozitorius:

Vaskela, Gediminas

Pirminė atsakomybė:

Vaskela, Gediminas

Bibliografinis citavimas:

Vaskela, Gediminas. Gaisrai 1921–1939 metais = Fires in 1921-1939. LiDA [platintojas], 2011. (HISTSOCX: Socialinė raida (užimtumas, gyvenimo lygis) 1915-1940 metais = Social development (employment, living standart) in 1915-1940). Prieiga per: http://www.lidata.eu

Santrauka:

Pateikiami duomenys apie gaisrų skaičių tarpukario Lietuvoje, per juos žuvusių ir sužeistų žmonių skaičių, patirtus nuostolius bei draudimo išmokas 1921-1939 metais = Data on the number of fires in Lithuania, through them, killed and injured people, damages and insurance payments in 1921-1939

Bendroji informacija:
Tyrimo laikotarpis 1921 - 1931
Geografinė aprėptis Lietuva = Lithuania
Geografinis vienetas Lietuva = Lithuania
Analizės vienetas Gaisrai = Fires
Duomenų rūšis Oficialiosios statistikos duomenys
Metodologija:
Laiko metodas Laiko eilutė = Time series
Duomenų šaltiniai
Lietuvos statistikos metraštis T 1: 1924–1926 m K: CSB, 1927 P 119 T 7: 1934 m K: CSB, 1935 P 154, 156-159, 162 T 8: 1935 m K: CSB, 1936 P 161 T 9: 1936 m K: CSB, 1937 P 159 T 10: 1937 m K: CSB, 1937 P 290 T 12: 1939 m V: CSB, 1940 P 296, 301
Prieiga prie duomenų:
Prieinamumas
  • Tyrimas laisvai prieinamas nekomerciniais tikslais registruotiems LiDA vartotojams.

  • The data are available without restrictions for registered users for not-for-profit purposes.
Specialūs leidimai Specialus leidimas nereikalingas
Citavimo reikalavimas
  • Publikacijose, parengtose LiDA saugomų duomenų pagrindu, turi būti nuoroda į LiDA išnašose ar literatūros sąraše. Šiuo reikalavimu siekiama, kad nuoroda į LiDA patektų į socialinių mokslų citavimo indeksus.

  • Publications based on the data archived at the LiDA should acknowledge this by a reference to LiDA. To ensure that such source attributions are captured for social science bibliographic utilities, citations must appear in the footnotes or in the reference section of publications.

 

NAUJIEMS VARTOTOJAMS
NAUJIENOS
Naujienlaiškis

Nr.1  2009 07-11
Nr.2  2009 12-2010 02
Nr.3  2010 03-05
Nr.4  2010 06-08
Nr.5  2010 09-11
Nr.6  2010 12-2011 02
Nr.7 2011 03-05
Nr.8 2011 06-08
 
© KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
Atnaujinta 2020-02-17