Svečias
Titulinis Naujienos Nauji duomenys Duomenų rinkinys
Nauji duomenys
RSS paslaugos
Duomenų rinkinys

Visuomenės gerovė II, 2015 m. spalis - gruodis


Atsisiųsti | Nesstar
Dokumentacija |Kintamųjų sąrašas |Reikšminiai žodžiai |Publikacijos

Objekto URL:

http://www.lidata.eu/data/quant/LiDA_KITI_0298


Antraštė:

Visuomenės gerovė II, 2015 m. spalis - gruodis

Lygiagreti antraštė:

Societal Wellbeing II, October - December 2015

Tyrimų rinkinio pavadinimas:

KITI: Neklasifikuoti tyrimai = KITI: Unclassified Studies

Tema:

SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMAS IR NAUDOJIMASIS JOMIS = USE AND PROVISION OF SPECIFIC SOCIAL SERVICES

SOCIALINĖS GEROVĖS POLITIKA IR SISTEMOS: BENDRAI = SOCIAL WELFARE POLICY AND SYSTEMS: GENERAL

Depozitorius:

Krupavičius, Algis

Pirminė atsakomybė:

Harrison, Eric; Villar, Ana; Krupavičius, Algis

Tyrimo vykdytojai:

Krupavičius, Algis; Bartuškaitė, Miglė; Butkevičienė, Eglė; Balžekienė, Aistė; Telešienė, Audronė; Žvaliauskas, Giedrius

Bibliografinis citavimas:

Krupavičius, A. et al. Visuomenės gerovė II, 2015 m. spalis - gruodis = Societal Wellbeing II, October - December 2015: LiDA [platintojas], 2017. (Kaunas : Kauno technologijos universitetas, 2015). (KITI: Neklasifikuoti tyrimai). Prieiga per: www.lidata.eu/data/quant/LiDA_KITI_0298.

Santrauka:

 • Tyrimo tikslas: išsiaiškinti Lietuvos gyventojų nuomonę apie valstybės teikiamų socialinių paslaugų kokybę ir prieinamumą, pasitenkinimą valstybinių institucijų veikla bei visuomene, kurioje gyvenama.
  Pagrindiniai nagrinėti klausimai: Respondentų klausta, kiek jie yra patenkinti savo dabartiniu gyvenimu bei ar prasminga yra tai, ką jie veikia gyvenime. Prašyta atsakyti, ar vakar jautėsi laimingi bei susirūpinę. Respondentai apibūdino gyvenimo kokybę Lietuvoje, lyginant su ES šalių vidurkiu; dabartinę būklę, lyginant su gyvenimo kokybe Lietuvoje prieš 12 mėn. bei įvardijo savo lūkesčius ateinantiems 12 mėn. Toliau klausta nuomonės, ar apskritai gyvenimas tų žmonių, kurie šiuo metu yra vaikai, bus lengvesnis, sunkesnis ar panašus kaip respondentų kartos žmonių gyvenimas. Klausta, ar apskritai dauguma žmonių galima pasitikėti, ar su žmonėmis reikia būti labai atsargiam bei ar dauguma žmonių, progai pasitaikius, stengtųsi pasinaudoti kitais žmonėmis, ar stengtųsi būti sąžiningi. Teirautasi, ar žmonės dažniausiai stengiasi padėti kitiems, ar rūpinasi tik savimi. Tirtas respondentų pasitikėjimas Seimu, teisine sistema, policija, spauda politinėmis partijomis bei politikais. Norėta sužinoti, kiek respondentai yra patenkinti ta visuomene, kurioje jie gyvena. Toliau teirautasi, kiek respondentai yra patenkinti dabartine Lietuvos ekonomine situacija, Lietuvos Vyriausybės darbu bei tuo, kaip demokratija veikia Lietuvoje.
  Socialinės demografinės charakteristikos: lytis, amžius, mokymosi (studijų) trukmė, išsilavinimo lygis, respondento ir jo vyro/žmonos/nuolatinio partnerio darbinė padėtis, profesija (užsiėmimas), respondento narystė profesinėse sąjungose, išpažįstama religija, dalyvavimas religinėse apeigose, politinės pažiūros, politinis ir visuomeninis aktyvumas, balsavimas paskutiniuose Seimo rinkimuose, tautybė, namų ūkio dydis, respondento vidutinės ir bendros vidutinės namų ūkio mėnesio pajamos, šeimyninė padėtis, gyvenamoji vietovė, pasitenkinimas gyvenimo kokybe, gyvenimo sąlygų kaita, gautos socialinės išmokos, gauta finansinė parama iš užsienyje gyvenančių artimųjų.

Bendroji informacija:
Tyrimo laikotarpis 2015-10-08 - 2015-12-01
Duomenų rinkimo laikotarpis 2015-10-08 - 2015-12-01
Geografinė aprėptis Lietuvos teritorija = Territory of Lithuania
Geografinis vienetas Apskritis (trečias teritorinis lygmuo pagal NUTS) = County (NUTS level 3):
 • Alytaus
 • Kauno
 • Klaipėdos
 • Marijampolės
 • Panevėžio
 • Šiaulių
 • Tauragės
 • Telšių
 • Utenos
 • Vilniaus
Analizės vienetas
 • Asmuo = Individual.
Duomenų rūšis
 • Apklausos duomenys = Survey data.
Finansavimo šaltinis Lietuvos mokslo taryba = Research Council of Lithuania
Populiacija 18 metų ir vyresni Lietuvos namų ūkių gyventojai = Persons from 18 years and older who are residents within private households in Lithuania.
Metodologija:
Laiko metodas
 • Iš dalies kartotinis skerspjūvio tyrimas = Partly repeatable cross-sectional study.
Atrankos metodas Imties sudarymo pagrindas: Valstybės įmonės "Registrų centras" tvarkomas Lietuvos Respublikos Adresų registras.
Imties sudarymo būdas: daugiapakopė stratifikuota klasterizuota adresinė atranka.
Duomenų rinkimo metodas
 • Tiesioginis interviu žodžiu = Face-to-face interview;
 • Apklausa buvo vykdoma naudojant CAPI (Computer Assistant Personal Interview) = The survey was conducted using CAPI (Computer Assisted Personal Interview);
 • Apklausa buvo vykdoma naudojant PAPI (Pencil and Paper Interview) = The survey was conducted using PAPI (Pencil and Paper Interview);
Instrumentarijus
 • Struktūruotas klausimynas = Structured questionnaire.
Prieiga prie duomenų:
Prieinamumas
 • Tyrimas laisvai prieinamas nekomerciniais tikslais registruotiems LiDA vartotojams.

 • The data are available without restrictions for registered users for not-for-profit purposes.
Citavimo reikalavimas
 • Publikacijose, parengtose LiDA saugomų duomenų pagrindu, turi būti nuoroda į LiDA išnašose ar literatūros sąraše. Šiuo reikalavimu siekiama, kad nuoroda į LiDA patektų į socialinių mokslų citavimo indeksus.

 • Publications based on the data archived at the LiDA should acknowledge this by a reference to LiDA. To ensure that such source attributions are captured for social science bibliographic utilities, citations must appear in the footnotes or in the reference section of publications.

Autorinės teisės:

© KTU, 2015


Dokumentacija:
Formatas Pavadinimas Dydis, kB
PDF Klausimynas 445.9
PDF Kortelės 64.7

 

NAUJIEMS VARTOTOJAMS
NAUJIENOS
Naujienlaiškis

Nr.1  2009 07-11
Nr.2  2009 12-2010 02
Nr.3  2010 03-05
Nr.4  2010 06-08
Nr.5  2010 09-11
Nr.6  2010 12-2011 02
Nr.7 2011 03-05
Nr.8 2011 06-08
 
© KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
Atnaujinta 2018-11-19