Svečias
Titulinis Duomenys Duomenys Duomenų katalogai Politiniai duomenys Tyrimų grupės Duomenų rinkinys
Duomenų valdymas
Duomenų rinkinys

Aplinkos miniterijai pavaldžių institucijų dinamika 1990-2011 m.


Atsisiųsti | Nesstar
Dokumentacija |Kintamųjų sąrašas |Reikšminiai žodžiai |Publikacijos

Objekto URL:

http://www.lidata.eu/data/polsys/LiDA_POLSEXEC_000001


Antraštė:

Aplinkos miniterijai pavaldžių institucijų dinamika 1990-2011 m.

Lygiagreti antraštė:

Dynamics of organizations under Ministry of Environment of the Republic of Lithuania, 1990-2011

Tyrimų rinkinio pavadinimas:

POLSEXEC: Lietuvos vykdomosios valdžios institucijos = POLSEXEC: Lithuanian executive branch of government

Tema:

POLITINĖ ELGSENA IR NUOSTATOS = POLITICAL BEHAVIOUR AND ATTITUDES

Depozitorius:

Nakrošis, Vitalis

Pirminė atsakomybė:

Nakrošis, Vitalis

Tyrimo vykdytojai:

Projektas "Lietuvos valdžios institucijų struktūros ir veiklos kaitos tendencijos"

Bibliografinis citavimas:

Nakrošis, Vitalis. Aplinkos miniterijai pavaldžių institucijų dinamika 1990-2011 m. = Dynamicsof organizations under Ministry of Environment of the Republic of Lithuania, 1990-2011. Kaunas: LiDA [platintojas], 2011. (POLSEXEC: Lietuvos vykdomosios valdžios institucijos = Lithuanian executive branch of government). Prieiga per: http://www.lidata.eu.

Santrauka:

  • Aplinkos ministerijai pavaldžių institucijų organizaciniai pokyčiai = Changes of institutions under Ministry of Environment of the Republic of Lithuania .

Bendroji informacija:
Tyrimo laikotarpis 1990 - 2011
Geografinė aprėptis Lietuvos teritorija = Territory of Lithuania.
Finansavimo šaltinis Lietuvos mokslo fondas
Prieiga prie duomenų:
Citavimo reikalavimas
  • Publikacijose, parengtose LiDA saugomų duomenų pagrindu, turi būti nuoroda į LiDA išnašose ar literatūros sąraše. Šiuo reikalavimu siekiama, kad nuoroda į LiDA patektų į socialinių mokslų citavimo indeksus. Citavimo pavyzdys pateikiamas duomenų aprašo laukelyje "Bibliografinis citavimas" (DDI 2.1: 2.1.7 Bibliographic Citation).

  • Publications based on the data archived at the LiDA should acknowledge this by a reference to LiDA. To ensure that such source attributions are captured for social science bibliographic utilities, citations must appear in the footnotes or in the reference section of publications. Example on how to cite the data is provided in the "Bibliographic citation" field of the data description (DDI 2.1: 2.1.7 Bibliographic Citation).

Autorinės teisės:

© Nakrošis, Vitalis; 2011


 

NAUJIEMS VARTOTOJAMS
NAUJIENOS
Naujienlaiškis

Nr.1  2009 07-11
Nr.2  2009 12-2010 02
Nr.3  2010 03-05
Nr.4  2010 06-08
Nr.5  2010 09-11
Nr.6  2010 12-2011 02
Nr.7 2011 03-05
Nr.8 2011 06-08
 
© KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
Atnaujinta 2020-02-17