Svečias
Titulinis Duomenys Duomenys Duomenų katalogai Politiniai duomenys Tyrimų grupės Duomenų rinkinys
Duomenų valdymas
Duomenų rinkinys

Darbo partijos pirmininkai, 2003-2018 m.


Atsisiųsti | Nesstar
Dokumentacija |Kintamųjų sąrašas |Reikšminiai žodžiai |Publikacijos

Objekto URL:

http://www.lidata.eu/data/polsys/LiDA_POLSLPPP_000010


Antraštė:

Darbo partijos pirmininkai, 2003-2018 m.

Lygiagreti antraštė:

Chairmen of the Labour Party, 2003-2018

Tyrimų rinkinio pavadinimas:

LPPP: Lietuvos politinių partijų pirmininkai = LPPP: Chairmen Lithuanian Political Parties

Tema:

VALDŽIA IR POLITINĖS SISTEMOS = GOVERNMENT AND POLITICAL SYSTEMS

Depozitorius:

Žvaliauskas, Giedrius

Pirminė atsakomybė:

Žvaliauskas, Giedrius

Tyrimo vykdytojai:

Žvaliauskas, Giedrius

Bibliografinis citavimas:

Žvaliauskas, Giedrius. Darbo partijos pirmininkai, 2003-2018 m. = Chairmen of the Labour Party, 2003-2018: LiDA [platintojas], 2019. (Kaunas : Kauno technologijos universitetas, 2019). (LPPP: Lietuvos politinių partijų pirmininkai). Prieiga per: www.lidata.eu/data/polsys/LiDA_POLSLPPP_000010.

Santrauka:

    Šiame duomenų rinkinyje pateikiami Darbo partijos (DP) 2003-2018 m. pirmininko rinkimuose dalyvavę kandidatai, gautas balsų skaičius, vadovavimo partijai trukmė ir kt. informacija. Sąrašai papildyti politikų gimimo data, naudojantis LR Seimo ir Vyriausios rinkimų komisijos portaluose esančia informacija.

Bendroji informacija:
Tyrimo laikotarpis 2003 - 2018
Geografinė aprėptis Lietuvos teritorija = Territory of Lithuania
Finansavimo šaltinis Kauno technologijos universitetas = Kaunas University of Technology
Prieiga prie duomenų:
Prieinamumas
  • Tyrimas laisvai prieinamas nekomerciniais tikslais registruotiems LiDA vartotojams.

  • The data are available without restrictions for registered users for not-for-profit purposes.
Citavimo reikalavimas
  • Publikacijose, parengtose LiDA saugomų duomenų pagrindu, turi būti nuoroda į LiDA išnašose ar literatūros sąraše. Šiuo reikalavimu siekiama, kad nuoroda į LiDA patektų į socialinių mokslų citavimo indeksus.

  • Publications based on the data archived at the LiDA should acknowledge this by a reference to LiDA. To ensure that such source attributions are captured for social science bibliographic utilities, citations must appear in the footnotes or in the reference section of publications.

Autorinės teisės:

© Kauno technologijos universitetas = Kaunas University of Technology, 2019


 

NAUJIEMS VARTOTOJAMS
NAUJIENOS
Naujienlaiškis

Nr.1  2009 07-11
Nr.2  2009 12-2010 02
Nr.3  2010 03-05
Nr.4  2010 06-08
Nr.5  2010 09-11
Nr.6  2010 12-2011 02
Nr.7 2011 03-05
Nr.8 2011 06-08
 
© KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
Atnaujinta 2020-02-17