Svečias
Titulinis Duomenys Duomenys Duomenų katalogai Politiniai duomenys Tyrimų grupės Duomenų rinkinys
Duomenų valdymas
Duomenų rinkinys

Duomenys apie Seimo narius, 1990-2004 m.


Atsisiųsti | Nesstar
Dokumentacija |Kintamųjų sąrašas |Reikšminiai žodžiai |Publikacijos

Objekto URL:

http://www.lidata.eu/data/polsys/LiDA_POLSPARL_000003


Antraštė:

Duomenys apie Seimo narius, 1990-2004 m.

Lygiagreti antraštė:

Members of the Seimas, 1990-2004

Tyrimų rinkinio pavadinimas:

POLSPARL: Lietuvos Respublikos Seimas = POLSPARL: Seimas of the Republic of Lithuania

Tema:

POLITINĖ ELGSENA IR NUOSTATOS = POLITICAL BEHAVIOUR AND ATTITUDES

Depozitorius:

Morkevičius, Vaidas

Pirminė atsakomybė:

Šumskas, Gintaras; Morkevičius, Vaidas

Tyrimo vykdytojai:

Šumskas, Gintaras; Morkevičius, Vaidas

Bibliografinis citavimas:

Šumskas, Gintaras; Morkevičius, Vaidas. 1990-2004 m. kadencijos Seimo nariai = Members of the Seimas,1990-2004. Kaunas: LiDA [platintojas], 2011. (POLSPARL: Lietuvos Respublikos Seimas = Seimas of the Republic of Lithuania). Prieiga per: http://www.lidata.eu.

Santrauka:

 • Duomenys apie Seimo narius nuo 1990 m. iki 2004 m. = Data of the members of the Seimas from 1990 to 2004.

Bendroji informacija:
Tyrimo laikotarpis 1990 - 2004
Geografinė aprėptis Lietuvos teritorija = Territory of Lithuania.
Metodologija:
Atrankos metodas Imties sudarymo pagrindas: maršrutinis iš 200 pirminių atrankos taškų / gyventojų sąrašas pagal Gyventojų registro duomenis / adresų sąrašas pagal Adresų registrą.
Imties sudarymo būdas: stratifikuota tripakopė tikimybinė atranka:
 • Pirminių atrankos taškų skaičius parinktas tikimybiškai ir proporcingai pagal gyventojų skaičių išskirtose vietovėse (apskrityse);
 • Namų ūkiai atrinkti vadovaujantis maršrutinės atrankos logika;
 • Respondentai namų ūkiuose atrinkti laikantis paskutinio gimtadienio taisyklės.


 • Sampling frame: random route starting from 200 PSUs / Frame of addresses: provided by the Centre of Registers / Frame of individuals: provided by the Residents` Register Service.
  Sampling design: Stratified three stage probability sampling:
  • The number of primary sampling units selected with proportional probability according to the size of the settlements (counties);
  • Households selected according to the random route procedure;
  • Respondents within a household selected using the last birthday method.
 • Prieiga prie duomenų:
  Citavimo reikalavimas
  • Publikacijose, parengtose LiDA saugomų duomenų pagrindu, turi būti nuoroda į LiDA išnašose ar literatūros sąraše. Šiuo reikalavimu siekiama, kad nuoroda į LiDA patektų į socialinių mokslų citavimo indeksus. Citavimo pavyzdys pateikiamas duomenų aprašo laukelyje "Bibliografinis citavimas" (DDI 2.1: 2.1.7 Bibliographic Citation).

  • Publications based on the data archived at the LiDA should acknowledge this by a reference to LiDA. To ensure that such source attributions are captured for social science bibliographic utilities, citations must appear in the footnotes or in the reference section of publications. Example on how to cite the data is provided in the "Bibliographic citation" field of the data description (DDI 2.1: 2.1.7 Bibliographic Citation).

  Autorinės teisės:

  © Šumskas, Gintaras; Morkevičius, Vaidas; 2011


   

  NAUJIEMS VARTOTOJAMS
  NAUJIENOS
  Naujienlaiškis

  Nr.1  2009 07-11
  Nr.2  2009 12-2010 02
  Nr.3  2010 03-05
  Nr.4  2010 06-08
  Nr.5  2010 09-11
  Nr.6  2010 12-2011 02
  Nr.7 2011 03-05
  Nr.8 2011 06-08
   
  © KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
  Atnaujinta 2020-02-17