Svečias
Titulinis Duomenys Duomenys Duomenų katalogai Politiniai duomenys Tyrimų grupės Duomenų rinkinys
Duomenų valdymas
Duomenų rinkinys

Lietuvos Respublikos Seimas. V (rudens) sesijos rytinio plenarinio posėdžio Nr. 292 stenograma


Atsisiųsti | Nesstar
Dokumentacija |Kintamųjų sąrašas |Reikšminiai žodžiai |Publikacijos

Objekto URL:

http://www.lidata.eu/data/polsys/LiDA_POLSSTEN_0389862


Antraštė:

Lietuvos Respublikos Seimas. V (rudens) sesijos rytinio plenarinio posėdžio Nr. 292 stenograma

Lygiagreti antraštė:

Seimas of the Republic of Lithuania. V (Fall) Morning Plenary Session Number. 292 Transcript

Tyrimų rinkinio pavadinimas:

POLSSTEN: Lietuvos Respublikos Seimo kadencijų debatų stenogramos = POLSSTEN: The record of the debates of The Seimas of the Republic of Lithuania

Tema:

POLITINĖ ELGSENA IR NUOSTATOS = POLITICAL BEHAVIOUR AND ATTITUDES

Depozitorius:

Rauleckas, Rimantas

Pirminė atsakomybė:

LR Seimo kanceliarija

Tyrimo vykdytojai:

LR Seimo kanceliarija

Kiti autoriai ir padėkos:

Degutienė, Irena; Salamakinas, Algimantas; Razma, Jurgis; Bradauskas, Bronius; Andriukaitis, Vytenis Povilas; Auštrevičius, Petras; Karosas, Justinas; Gražulis, Petras; Pečeliūnas, Saulius; Saudargas, Paulius; Veselka, Julius; Melianas, Artūras; Budrys, Dainius; Sabatauskas, Julius; Zokienė, Agnė; Šedbaras, Stasys; Bilotaitė, Agnė; Dagys, Rimantas Jonas; Graužinienė, Loreta; Stoma, Saulius; Sinkevičius, Rimantas; Vėsaitė, Birutė; Daukšys, Kęstutis; Bacevičius, Vaidotas; Sabutis, Liudvikas; Klumbys, Egidijus; Varaška, Mantas; Šilgalis, Žilvinas; Sysas, Algirdas; Matulas, Antanas; Čigriejienė, Vida Marija; Ramonas, Jonas; Ačas, Remigijus; Dinius, Laimontas; Bucevičius, Saulius; Jagminas, Jonas; Songaila, Gintaras; Masiulis, Kęstutis; Pupinis, Edmundas; Stirblytė, Arūnė; Starkevičius, Kazys; Mazuronis, Valentinas; Budrys, Dainius; Zasčiurinskas, Mečislovas; Valinskas, Arūnas; Olekas, Juozas; Valkiūnas, Valdemaras; Markevičius, Jonas; Kuodytė, Dalia; Ramelis, Konstantas; Kupčinskas, Rytas; Adomėnas, Mantas; Bogušis Vytautas.

Bibliografinis citavimas:

LR Seimo kanceliarija. Lietuvos Respublikos Seimas. V (rudens) sesijos rytinio plenarinio posėdžio Nr. 292 stenograma = Lithuanian Seimas of the Republic. V (Fall) Morning Plenary Session Number. 292 Transcript. Kaunas: LiDA [platintojas], 2011. (POLSSTEN: Lietuvos Respublikos). Prieiga per: http://www.lidata.eu.

Santrauka:

  • Pateikiama Lietuvos Respublikos Seimo V (rudens) sesijos rytinio plenarinio posėdžio Nr. 292 stenograma ( Microsoft Word doc ir LiDA-TEI xml formatais), jos metaduomenys DDI xml formatu.

Bendroji informacija:
Tyrimo laikotarpis 2010-12-23 - 2010-12-23
Duomenų rinkimo laikotarpis 2010-12-23 - 2010-12-23
Geografinė aprėptis Lietuvos teritorija = Territory of Lithuania.
Prieiga prie duomenų:
Citavimo reikalavimas
  • Publikacijose, parengtose LiDA saugomų duomenų pagrindu, turi būti nuoroda į LiDA išnašose ar literatūros sąraše. Šiuo reikalavimu siekiama, kad nuoroda į LiDA patektų į socialinių mokslų citavimo indeksus. Citavimo pavyzdys pateikiamas duomenų aprašo laukelyje "Bibliografinis citavimas" (DDI 2.1: 2.1.7 Bibliographic Citation).

  • Publications based on the data archived at the LiDA should acknowledge this by a reference to LiDA. To ensure that such source attributions are captured for social science bibliographic utilities, citations must appear in the footnotes or in the reference section of publications. Example on how to cite the data is provided in the "Bibliographic citation" field of the data description (DDI 2.1: 2.1.7 Bibliographic Citation).

Autorinės teisės:

© LiDA, 2011

POLSYS DUOMENYS

Lietuvos Respublikos Seimas. V (rudens) sesijos rytinio plenarinio posėdžio Nr. 292 stenograma

Autorius: Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA)

Distributorius: Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA)

Citavimo duomenys: Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA). Lietuvos Respublikos Seimas. V (rudens) sesijos rytinio plenarinio posėdžio Nr. 292 stenograma. Kaunas: LiDA [platintojas], 2011. (POLSPARL: Lietuvos Respublikos Seimas = The Seimas of the Republic of Lithuania). Prieiga per: http://www.lidata.eu.

Vieta: Lietuvos Respublikos Seimas

Data: 2010-11-19

Dalyviai:
Frakcijos:

Stenograma: 2010-12-23, Nr.292

Posėdžio duomenys:  
Kadencija 2008-2012 metų kadencija
Sesijos Nr 6
Sesijos tipas eilinė sesija
Sesijos laikotarpis 2010-09-10 - 2010-12-23
Posėdžio diena 2010-12-23
Posėdžio Nr 292
Posėdžio laikas rytinis
Posėdžio tipas eilinis
Registracija. Laikas: 10.03 val.
PIRMININKAS Pradedame 2010 m. gruodžio 23 d. plenarinį posėdį. Registruojamės. 2010 m. gruodžio 23 d. plenarinį posėdį. Registruojamės. Seniūnų sueigoje patikslintos 2010 m. gruodžio 23 d. (ketvirtadienio) plenarinių posėdžių darbotvarkės tikslinimas ir tvirtinimas. Užsiregistravo 80 Seimo narių.
PIRMININKAS Gerbiamieji kolegos, matote šiandieninę darbotvarkę, tik noriu dar pasakyti, kad tradiciškai, kaip ir kiekvienais metais, prieš Kūčias mus aplankys Lietuvos skautai, kurie 15.00 val. atneš Betliejaus ugnelę. O dabar J. Razma
J. RAZMA  (TS-LKDF) J. RAZMA (TS-LKDF). Aš frakcijos vardu į rezervą noriu paprašyti įrašyti Atsinaujinančių energetikos išteklių įstatymo projektą, kurio yra likusi priėmimo stadija. Komitetas yra apsvarstęs visas pataisas. Dabar procesui trukdo tik Teisės departamento išvadų nebuvimas. Jeigu jų neatsirastų, tai taip ir liktų rezerve ir mes nesvarstytu-me. Jeigu jos atsirastų, tada galėtume priimti ir ta parama tai svarbiai sričiai, kurią toliau spręstų Vyriausybė, būtų keliais mėnesiais ankstyvesnė.
PIRMININKAS PIRMININKĖ. Gerbiamieji kolegos, yra pasiūlymas įtraukti į rezervą. Šią akimirką Teisės departamento išvados nėra, todėl aš įtraukti į darbotvarkę negalėjau. Jeigu bus įtraukta į rezervą, apsisprendus čia, Seime, ir bus Teisės departamento išvada, tik tokiu atveju galima bus pradėti įstatymo priėmimo procedūrą. Bet vis tiek mes turime balsuoti. Balsuojame. Kas už tai, kad Atsinaujinančių energetikos išteklių įstatymą įtrauk-tume į šios dienos darbotvarkę rezerviniu 4 klausimu, balsuojate už, kas turite kitą nuomonę, balsuojate prieš arba susilaikote. A. Salamakinas kažką nori man pasakyti.
A. SALAMAKINAS  (LSDPF) A. SALAMAKINAS (LSDPF). Taip, aš noriu, Pirmininke, pasakyti vieną dalyką. Duok Dieve, jeigu tos išvados bus elementarios, be jokių siūlymų, bet jeigu bus siūlymų, tada komitetas dar turės kviesti posėdį. Aš nelabai įsivaizduoju, tada mes turime spręsti kita prasme, t. y. jeigu departamento išvadose nebus siūlymų ir nereikės dar vieno komiteto posėdžio.
PIRMININKAS PIRMININKĖ. Supratau. Ačiū. Balsuojame. Kas už tai, kad Atsinaujinančių energetikos išteklių įstatymą įtrauktume į rezervą, ir ta priėmimo procedūra bus tik tuomet, kai bus Teisės departamento išvada be pastabų, balsuojate už, jeigu turite kitą nuomonę, balsuojate prieš arba susilaikote. Tokiam siūlymui nepritarta. B. Bradauskas.
B. BRADAUSKAS  (LSDPF) B. BRADAUSKAS (LSDPF). Dėkoju, Pirmininke. Frakcijos vardu prašau išbraukti iš darbotvarkės 24 klausimą – Seimo rezoliuciją „Dėl 2010 metų gruodžio 19 d. Prezidento rinkimų Baltarusijoje“. Motyvai štai kokie. Mūsų tarpparlamentinė grupė žada parengti atitinkamą dokumentą ir to visiškai pakaktų, nes jeigu mes pradėsime priiminėti Seime rezoliucijas, tai aš neprognozuoju, kaip toliau plėtosis tarptautiniai santykiai su mūsų kaimynu. Juk Baltarusijos parlamentas nepriėmė jokios rezoliucijos, kai sausio 16 d. čia buvo šaudoma į žmones. Kodėl mes turime priiminėti rezoliuciją, jeigu Baltarusijos pajėgos taip pat norėjo apginti savo valstybines įstaigas, į kurias buvo braunamasi? Labai rimtai galvokime, ką mes darome. Čia iš karto tuoj pat teikiamos rezoliucijos, negalvojama apie ateitį absoliučiai, arba tada įvardinkite, kieno užsakymu ta rezoliucija…
PIRMININKAS PIRMININKĖ. Gerbiamasis kolega, jūs frakcijos vardu kalbate ar savo?
B. BRADAUSKAS  (LSDPF) B. BRADAUSKAS (LSDPF). Frakcijos. Iš karto pasakiau, kad frakcijos.
PIRMININKAS PIRMININKĖ. Gerbiamieji kolegos, jūs puikiai žinote Seimo statutą. Yra Seimo parengta rezoliucija, ją pasirašė 54 Seimo nariai, ir aš privalau įtraukti į darbotvarkę. Todėl įtraukta į darbotvarkę. Jeigu jūs reikalaujate balsuoti, tada balsuojame. Prašau, V. P. Andriukaitis.
V.P. ANDRIUKAITIS  (LSDPF) V. P. ANDRIUKAITIS (LSDPF). Motyvą galima? Gerbiamoji Seimo Pirmininke, išties vakar Užsienio reikalų komitetas, kaip komitetas, galintis pasisakyti Seimo vardu, taip kaip ir Europos reikalų komitetas, priėmė pareiškimą. Tą pareiškimą išplatino ir žiniasklaida, ten yra ir rinkimų vertinimo formuluotė, ten yra ir pozicija dėl mūsų pilietės, suimtos šiuo metu Minske. Taigi Seimo vardu jau padarytas labai korektiškas, trumpas ir aiškus pareiškimas. Nesuprantu, kodėl dabar reikia inicijuoti tai, ką mes vakar Užsienio reikalų komitete padarėme Seimo vardu.
PIRMININKAS PIRMININKĖ. P. Auštrevičius atsakys jums į šį klausimą.
P. AUŠTREVIČIUS  (LSF) P. AUŠTREVIČIUS (LSF). Dėkoju, posėdžio pirmininke. Taip, iš tiesų vakar Užsienio reikalų komitetas priėmė tokį pareiškimą, tačiau Seimas yra aukštesnė institucija už komitetą. Pirma. Kaimyninės valstybės rinkimai mums yra svarbūs, man atrodo, nereikia slėptis už eglučių ir bijoti autoritarinio režimo, kuris pasiliko, kuris išdūrė Europą, sakykime taip. Jeigu mes manome, kad dviejų pastraipų užtenka apibūdinti situaciją toje valstybėje, gerbiamieji kolegos, neapgaudinėkime savęs, mums turi rūpėti žmonės, o ne vienas asmuo, kuris nori paimti įkaitais visą valstybę. Todėl aš siūlau palikti tą rezoliuciją.
PIRMININKAS PIRMININKĖ. J. Karosas. Aš noriu paprašyti, gal tada mes dabar sprendžiame klausimą ir aš būčiau siūliusi balsuoti, o jūs dabar diskutuojate apie rezoliucijos turinį ir apie tai, ar ji reikalinga, ar nereikalinga.
J. KAROSAS  (LSDPF) J. KAROSAS (LSDPF). Gerbiamieji kolegos, aš manau, kad prieš balsuojant motyvai, kaip vienaip ar kitaip balsuoti, svarbūs. Aš noriu pasakyti štai ką. Aš stebiuosi, kad gerbiamasis P. Auštrevičius taip gerai perpratęs Lenino kadaise propaguotą revoliucijos eksporto teoriją. Ir aš neįsivaizduoju, kuo mes prisidėsime prie demokratinių procesų Baltarusijoje, priimdami šitą rezoliuciją. Komitetas priėmė, mūsų grupė parengė kitą rezoliuciją, šiandien paskelbsime pareiškimą. Manau, to visiškai užtenka žinant, kad mūsų laukia supaprastintos sienos kirtimo sutarties ir Baltarusijos parlamente, ir mūsų parlamente ratifikavimas. Turėkime tai galvoje, gerbiamieji kolegos, kas svarbiau mums ir mūsų santykių plėtojimui.
PIRMININKAS PIRMININKĖ. P. Gražulis.
P. GRAŽULIS  (TTF) P. GRAŽULIS (TTF). Gerbiamieji kolegos Seimo nariai, žiūriu į dešinę ir į gerbiamąjį kolegą P. Auštrevičių. Mūsų žmonės, kuriuos talžė čia sausio 16 d., jums nerūpi, jums nerūpi, kas darė provokacijas, kas šaudė į žmones. Jų jūs negailit, bet Baltarusijos piliečius jūs labai mylite. Kodėl jūs taikote, mielieji dešinieji, dvejopus standartus? Paaiškinkite. Mes Baltarusijoje tvarkos neįvesime, bent Lietuvoje pabandykime įvesti tvarką, kad nešaudytų į mūsų žmones mūsų kariuomenė, mūsų apsaugos pulkai…
PIRMININKAS PIRMININKĖ. Petrai, nerėkite!
P. GRAŽULIS  (TTF) P. GRAŽULIS (TTF). …kaip šitaip galite, kodėl jūs tokie esate visą laiką? Susitvarkykite! Ar turite teisę moralizuoti, jeigu patys daužote…
PIRMININKAS PIRMININKĖ. S. Pečeliūnas.
B. BRADAUSKAS  (LSDPF) B. BRADAUSKAS (LSDPF). Frakcijos. Iš karto pasakiau, kad frakcijos.
PIRMININKAS PIRMININKĖ. P. Auštrevičius atsakys jums į šį klausimą.
S. PEČELIŪNAS  (TS-LKDF) S. PEČELIŪNAS (TS-LKDF). Ačiū. Mielieji kolegos, tikrai keista, kodėl jūs tokie esate, kaip pasakė čia P. Gražulis, ir adresuoju jam taip pat. Baikime tiktai savim užsiiminėti, pažiūrėkime truputį plačiau ir matykime truputį toliau ateitį. Ponas J. Karosas čia minėjo tam tikrą tekstą. Drįstu pasakyti, kad tai kol kas nėra grupės tekstas, abejoju, ar grupė tokiam tekstui pritartų, reikės tam posėdį specialiai kviesti, čia vien tokio susitarimo neužteks, ir gal nebus jokio. Aš tikrai palaikau Seimo rezoliucijos projektą ir Seimo poziciją, kaip mes visada darydavome ir laukdavome, pone Karosai. Ponas Česlovas tą prisimena. Laukdavome, kaip reaguos į įvykius Lietuvoje kiti kraštai. Ypač artėjant Sausio 13osios įvykiams. Būkime solidarūs su demokratinėmis idėjomis ir ginkime jas, o ne žiūrėkime tik savo ekonominių ar dar kokių nors eksportinių interesų. Ačiū.
PIRMININKAS PIRMININKĖ. P. Saudargas.
P. SAUDARGAS  (TS-LKDF) P. SAUDARGAS (TS-LKDF). Dėkui, Pirmininke. Gerbiamieji kolegos, nejuokinkime nei Lietuvos, nei viso pasaulio, lygindami Lietuvos įvykius su tuo, kas dėjosi šią savaitę Baltarusijoje, Minske. Mano turimais duomenimis, visi buvę… gerbiamojo A. Lukašenkos dauguma buvusių konkurentų, kandidatai į prezidentus, šiuo metu sėdi šaltuose KGB rūsiuose ir jų giminės negali jiems perduoti net šiltų drabužių ir niekaip su jais susisiekti. Jiems visiems gresia po 15 metų kalėjimo. Todėl nelyginkime šitų dalykų ir truputėlį nenusivažiuokime į lankas. Ši rezoliucija yra būtina, ir aš siūlyčiau ją tikrai svarstyti ir priimti.
PIRMININKAS PIRMININKĖ. Juliau, jūs irgi dėl rezoliucijos teksto, ar ko?
J. VESELKA  (TTF) J. VESELKA (TTF). Dėl rezoliucijos teksto.
PIRMININKAS PIRMININKĖ. Prašom.
J. VESELKA  (TTF) J. VESELKA (TTF). Labai malonu. Tikrai palaikau rezoliucijos įtraukimą į darbotvarkę dėl dviejų dalykų. Pirma. Lietuvos politikų ir nacionalinis bruožas kenkti sau, t. y. ne sau, o savo žmonėms. Tai viena. Ir antras bruožas, juk už nelegalius dolerius reikia atidirbti.
PIRMININKAS PIRMININKĖ. A. Melianas.
B. BRADAUSKAS  (LSDPF) B. BRADAUSKAS (LSDPF). Frakcijos. Iš karto pasakiau, kad frakcijos.
PIRMININKAS PIRMININKĖ. P. Auštrevičius atsakys jums į šį klausimą.
A. MELIANAS A. MELIANAS (J(LiCS ir TPP)F). Ačiū. Pirmiausia norėjau pasakyti, kad ponas B. Bradauskas sakė netiesą, sakydamas, kad yra parengtas Lietuvos Baltarusijos grupės dokumentas, aš pirmą kartą apie tai girdžiu. Tikrai ponas B. Bradauskas neturėtų atstovauti šiai grupei ir nemeluoti mums. O Pirmininkei siūlau balsuoti dėl įtraukimo ar neįtraukimo. Ačiū.
PIRMININKAS PIRMININKĖ. Ačiū. Tą ir darome. Gerbiamieji kolegos, kadangi, kaip sakau, pagal Statutą buvo privaloma įtraukti ir yra įtraukta, todėl ir formuluoju balsavimą. Kas už tai, kad 24 klausimas būtų išbrauktas iš darbotvarkės, balsuojate už, kas už tai, kad liktų darbotvarkėje, balsuojate prieš arba susilaikote. Balsavo 102 Seimo nariai. Už – 43, prieš – 42, susilaikė 17. Darbotvarkės 24 klausimas lieka. Prašom. D. Budrys.
D. BUDRYS  (TPPF) D. BUDRYS (J(LiCS ir TPP)F). Gerbiamoji Pirmininke, dėkui. Analogiškas klausimas, kaip ir Atsinaujinančių energijos šaltinių, – tai Turizmo įstatymo pakeitimo įstatymo projektas, kuris yra perėjęs visas stadijas. Gerbiamoji Pirmininke, iš tikrųjų lieka Teisės departamento išvada. Prašyčiau įtraukti prie rezervinių klausimų ir užbaigti šį svarstymo etapą ir priėmimą, nes mes jau metus laiko su šiuo įstatymu vaikštome pirmyn ir atgal. Prašyčiau įtraukti prie rezervinių klausimų. Ačiū.
PIRMININKAS PIRMININKĖ. Gerbiamieji kolegos, ką gerbiamasis pirmininkas ir pasakė, identiška situacija yra su Turizmo įstatymu, irgi nėra Teisės departamento išvados. Aš buvau įtraukusi, bet kai vakar išaiškėjo, kad jie dar nepateikė išvados, turėjome išbraukti iš darbotvarkės. Bet dabar, kaip suprantu, frakcijos vardu yra prašymas, tai balsuojame. Formuluotė tokia pat kaip ir dėl Atsinaujinančių energijos išteklių.
Balsavimas. Pavadinimas: Kas už tai, kad Turizmo įstatymą įtrauktume į darbotvarkę rezerviniu 5 klausimu ir priėmimo procedūrą pradėtume tuomet, kai bus Teisės departamento išvada be pastabų, balsuojate už, kas turite kitą nuomonę, balsuojate prieš arba susilaikote.
Balsavo 107. Už – 51, prieš – 21, susilaikė 35. Neįtraukiamas į darbotvarkę. Ar turite dar kokių pasiūlymų dėl darbotvarkės? Ar galime bendru sutarimu pritarti šios dienos darbotvarkei? Dėkoju.
Balsavimas. Laikas: 10.18 val. Pavadinimas: Įstatymo „Dėl Tarptautinės atsinaujinančios energijos agentūros (IRENA) statuto ratifikavimo“ projektas Nr. XIP939(2) (priėmimo tęsinys)
PIRMININKAS Taigi projektas Nr. XIP939(2), balsavimas atidėtas priėmimo stadijoje. Iš karto ir balsuojame. Kas už tai, kad būtų priimtas įstatymo „Dėl Tarptautinės atsinaujinančios energijos agentūros (IRENA) statuto ratifikavimo“ projektas, balsuojate už, kas turite kitą nuomonę, balsuojate prieš arba susilaikote. Šio įstatymo priėmimas. Balsavo 113 Seimo narių. Už – 105, prieš nėra, susilaikė 8. Įstatymas „Dėl Tarptautinės atsinaujinančios energijos agentūros (IRENA) statuto ratifikavimo“ priimtas.
Balsavimas. Laikas: 10.19 val. Pavadinimas: Įstatymo „Dėl Tarptautinės atsinaujinančios energijos agentūros (IRENA) statuto priedo – Tarptautinės atsinaujinančios energijos agentūros steigiamosios Konferencijos deklaracijos dėl autentiškų statuto versijų ratifikavimo“ projektas Nr. XIP2592(2) (priėmimo tęsinys)
PIRMININKAS Dar vienas atidėtas balsavimas. Įstatymo „Dėl Tarptautinės atsinaujinančios energijos agentūros (IRENA) statuto priedo – Tarptautinės atsinaujinančios energijos agentūros steigiamosios Konferencijos deklaracijos dėl autentiškų statuto versijų ratifikavimo“ projektas. Balsuojame. Kas pritariate šiam įstatymui, balsuojate už, kas turite kitą nuomonę, balsuojate prieš arba susilaikote. Šio įstatymo priėmimas. Balsavo 109 Seimo nariai. Už – 107, prieš nėra, susilaikė 2. Įstatymas, projekto Nr. XIP2592(2), priimtas.
Balsavimas. Laikas: 10.20 val. Pavadinimas: Antrojo operatyvinių tarnybų departamento prie Krašto apsaugos ministerijos statuto 18 ir 23 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIP2615(2) (priėmimo tęsinys)
PIRMININKAS Ir dar vienas balsavimas. Kas už tai, kad būtų priimtas Antrojo operatyvinių tarnybų departamento prie Krašto apsaugos ministerijos statuto 18 ir 23 straipsnių pakeitimo įstatymas, balsuojate už, kas turite kitą nuomonę, balsuojate prieš arba susilaikote. Šio įstatymo priėmimas. Balsavo 112 Seimo narių. Už – 102, prieš nėra, susilaikė 10. Antrojo operatyvinių tarnybų departamento prie Krašto apsaugos ministerijos statuto 18 ir 23 straipsnių pakeitimo įstatymas priimtas.
Balsavimas. Laikas: 10.21 val. Pavadinimas: Civilinio kodekso 6.886 straipsnio pakeitimo ir 6.887, 6.888, 6.889, 6.890, 6.891 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektas Nr. XIP1316(2)ES (priėmimas)
PIRMININKAS Vartojimo kredito įstatymo projekto priėmimas. Kviečiu į tribūną Teisės ir teisėtvarkos komiteto atstovą J. Sabatauską. Ar J. Sabatauskas yra? Gerbiamasis Šedbarai, kviečiu jus į tribūną, nes nėra J. Sabatausko.
BALSAI_SALĖJE (Balsai salėje) Gerbiamasis Sabatauskai, nelabai pasiruošęs darbui? Tada pastraipsniui.
PIRMININKAS 1 straipsnis. Pataisų nėra. Galima priimti? Priimta. 2 straipsnis. Yra Teisės departamento pataisa. Komitetas pritarė, galime ir mes bendru sutarimu priimti. Dviem pataisoms. Ir kartu priimti 2 straipsnį. 3 straipsnis. Dėl 3 straipsnio irgi yra Teisės departamento pataisa, komitetas pritarė, mes jai irgi pritariame. Ir Seimo nario S. Šedbaro pataisa… dvi pataisos. Viena – dėl 3 straipsnio 3, 4, 5, 6 dalių ir dar patikslinta – dėl 3, 4, 5, 6 dalių. Abiem pataisoms pritarė komitetas. Ar galim mes pritarti bendru sutarimu? Pritarta. Toliau – dėl 3 straipsnio 5 dalies Teisės departamento redakcinis pasiūlymas. Komitetas pritarė, manau, mes irgi pritariame. Ir S. Šedbaro pataisa, ne viena, o dvi, dėl projekto 3 straipsnio 3, 4, 5, 6, dalių, abiem komitetas pritaria. Ar galim bendru sutarimu pritarti? Pritarta. Ir ar galim bendru sutarimu priimti 3 straipsnį? Priimtas. 4 straipsnis. Teisės departamento pataisa. Komitetas pritarė. Galim pritarti ir priimti 4 straipsnį. 5 straipsnis. Teisės departamento redakcinės pataisos, komitetas pritarė. Ar galim pritarti ir mes? Ir J. Sabatausko pataisa – 5 straipsnį papildyti nauja 6 dalimi. Komitetas tam pritarė. Ar galim mes irgi pritarti ir priimti visą 5 straipsnį su mano minėtomis ir komiteto pritartomis pataisomis? 6 straipsnis. Pataisų nėra. Galim priimti?
J. SABATAUSKAS  (LSDPF) J. SABATAUSKAS (LSDPF). Yra, yra, yra
PIRMININKAS PIRMININKĖ. Nėra.
J. SABATAUSKAS  (LSDPF) Dėl 6 straipsnio taip pat, tik ne toje vietoje atspausdinta, gerbiamoji Pirmininke.
PIRMININKAS PIRMININKĖ. Aš turiu konsoliduotą variantą, tai nežinau… Kieno pataisa? Tai šitą jau priėmėm. Tai jau… Tai pristatykit tada. Pritaria komitetas…
J. SABATAUSKAS  (LSDPF) J. SABATAUSKAS (LSDPF). 6 straipsnio 7 dalį papildyti. Komitetas taip pat pritaria.
PIRMININKAS PIRMININKĖ. Tai gerai, tada ir mes pritariam. Ir galim 6 straipsnį priimti? Priimtas. 7 straipsnis. Pataisų nėra. Galim priimti? Priimta. 8 straipsnis. Pataisų nėra. Priimta. 9 straipsnis. Pataisų nėra. Priimta. 10 straipsnis. Teisės departamento redakciniai pasiūlymai. Komitetas pritaria. Galim…
J. SABATAUSKAS  (LSDPF) J. SABATAUSKAS (LSDPF). Ir mano pataisa.
PIRMININKAS PIRMININKĖ. Neturiu.
J. SABATAUSKAS  (LSDPF) J. SABATAUSKAS (LSDPF). 10 straipsnio…
PIRMININKAS PIRMININKĖ. Prašom parodyti, iš kur jūs čia skaitot, ko aš neturiu.
J. SABATAUSKAS  (LSDPF) J. SABATAUSKAS (LSDPF). Papildyti 10 straipsnį tokia dalimi, jinai taps 1 dalimi, kad vartojimo kredito sutartis gali būti sudaroma nuotoliniu būdu su vartojimo kredito gavėju, jeigu kredito davėjas įsitikina tokia vartojimo kredito gavėjo valia. Komitetas pritaria tam, ir išbraukiama prieš tai buvusi 2 dalis.
PIRMININKAS PIRMININKĖ. Tai ar galim bendru sutarimu ir mes pritarti? Pritariam. Ir ar galim 10 straipsnį priimti? Priimtas. 11 straipsnis. Teisės departamento dvi pataisos. Komitetas pritarė, pritariame ir mes ir priimame 11 straipsnį. 12 straipsnis. Teisės departamento pataisa, tiksliau, ne pataisa, o formuluotė kita. Komitetas jai pritarė. Pritariame ir priimame 12 straipsnį. 13 straipsnis. Pataisų nėra. Priimtas. 14 straipsnis. Pataisų nėra. Priimtas. 15 straipsnis priimtas. 16 straipsnis priimtas. 17 straipsnis priimtas. 18 straipsnis. Yra Teisės departamento redakcinė pataisa. Komitetas pritarė. Priimkime 18 straipsnį su Teisės departamento ir komiteto pritarimu. 19 straipsnis priimtas. 20 straipsnis priimtas. 21 straipsnis. Teisės departamento redakcinė pastaba. Komitetas atsižvelgė. Ir 21 straipsnio…
J. SABATAUSKAS  (LSDPF) J. SABATAUSKAS (LSDPF). A. Zuokienės pasiūlymas.
PIRMININKAS PIRMININKĖ. Palaukit, dėl 21 straipsnio 2 ir 3 dalių yra Seimo narės A. Zuokienės pasiūlymas. Prašau, Agne, pristatyti.
PIRMININKAS PIRMININKĖ. Ar yra 29 Seimo nariai, palaikantys A. Zuokienės pasiūlymą? Registruokitės – greičiau išsiaiškinsim. 22 straipsnis. Yra Teisės departamento redakcinės pastabos, į jas atsižvelgta komitete. Galim 22 straipsnį priimti? Priimtas. 23 straipsnis priimtas. 24 straipsnis priimtas. 25 straipsnis priimtas. 26 straipsnis. Teisės departamento redakcinė pastaba. Pritarta komiteto. Galim priimti 26 straipsnį. 27 straipsnis priimtas. 28 straipsnis – irgi Teisės departamento redakcinės pastabos, komiteto pritarta. Priimam. 29 straipsnis – dvi Teisės departamento redakcinės pastabos, komiteto pritartos. Galim priimti 29 straipsnį. 30 straipsnis priimtas. 31 straipsnis – Teisės departamento redakcinė pastaba. Komitetas pritarė, galim priimti 31 straipsnį. 32 straipsnis priimtas. 33 straipsnis priimtas. 34 straipsnis priimtas. 35 straipsnis – irgi Teisės departamento redakciniai pataisymai. Komitetas pritarė. Priimame 35 straipsnį. 36 straipsnis priimtas. 37 straipsnis priimtas. 38 straipsnis priimtas. 39 straipsnis priimtas. 40 straipsnis priimtas. 41 straipsnis – Teisės departamento redakcinės pastabos. Komitetas pritarė, mes irgi pritariame ir 41 straipsnį priimame. 42 straipsnis priimtas. 43 straipsnis priimtas. 44 straipsnis priimtas. 45 straipsnis priimtas. 46 straipsnis priimtas. 47 straipsnis priimtas. 48 straipsnis priimtas. 49 straipsnis priimtas. Ir 50 straipsnis priimtas. Taigi dėkoju pranešėjui. Visi straipsniai priimti pastraipsniui. Motyvai dėl viso įstatymo. Keturi – už, keturi – prieš. Yra norintys kalbėti tiktai už. (Balsai salėje) Ar sutinka Seimo nariai, norintys kalbėti už? Visi sutinka. Tada balsuojame. Kas už tai, kad būtų priimtas Vartojimo kredito įstatymas, balsuojate už, kas turite kitą nuomonę, balsuojate prieš arba susilaikote. Šio įstatymo priėmimas. Balsavo 98 Seimo nariai: už – 92, prieš nėra, susilaikė 6. Vartojimo kredito įstatymas priimtas.
Balsavimas. Laikas: 10.32 val. Pavadinimas: Civilinio kodekso 6.886 straipsnio pakeitimo ir 6.887, 6.888, 6.889, 6.890, 6.891 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektas Nr. XIP1316(2)ES (priėmimas)
PIRMININKAS Lydintysis įstatymas – Civilinio kodekso 6.886 straipsnio pakeitimo ir 6.887, 6.888, 6.889, 6.890, 6.891 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektas. Priėmimas. Kviečiu J. Sabatauską į tribūną. J. Sabatauskas! Merginos, neviliokit Juliaus. (Balsai salėje). 1 straipsnis. Priimtas. 2 straipsnis. Priimtas. 3 straipsnis. Priimtas. 4 straipsnis. Priimtas. 5 straipsnis. Priimtas. 6 straipsnis. Priimtas. 7 straipsnis. Yra S. Šedbaro pataisa.
J. SABATAUSKAS  (LSDPF) J. SABATAUSKAS (LSDPF). Komitetas pritarė. Dėl datos suvienodinimo su pagrindiniu įstatymu
PIRMININKAS PIRMININKĖ. Komitetas pritarė. Įsigaliojimo data. Dar kartą primenu, kad įstatymas įsigaliotų nuo 2011 m. balandžio 1 d. Ar galime bendru sutarimu pritarti S. Šedbaro pataisai, kuriai komitetas pritarė? Dėkoju. Dabar dėl viso įstatymo. Motyvai dėl viso. Nėra norinčių kalbėti. Balsuojame. Kas už tai, kad būtų priimtas įstatymas Nr. XIP1316(2), balsuojate už, kas turite kitą nuomonę, balsuojate prieš arba susilaikote. Šio įstatymo priėmimas. Balsavo 95 Seimo nariai: už – 92, prieš nėra, susilaikė 3. Įstatymas Nr. XIP1616(2) priimtas. Replika po balsavimo – S. Šedbaras.
S. ŠEDBARAS  (TS-LKDF) S. ŠEDBARAS (TS-LKDF). Gerbiamieji kolegos, labai nuoširdžiai noriu padėkoti komitetui, taip pat išvadų rengėjui J.Sabatauskui, Biudžeto ir finansų komitetui už talką, už tą atliktą darbą, kuris buvo pavestas visiškai ne tam komitetui, bet komitetas sėkmingai su tuo susitvarkė. Dar kartą ačiū.
PIRMININKAS PIRMININKĖ. Ačiū visiems.
Balsavimas. Laikas: 10.34 val. Pavadinimas: Viešųjų pirkimų įstatymo 2, 4, 6, 8, 9, 10, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 33, 37, 38, 40, 41, 56, 57, 71, 73, 81, 82, 83, 85, 86, 91, 92, 94, 951, 97 straipsnių, V skyriaus pavadinimo, 1, 2, 4 priedėlių ir priedo pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas Nr. XIP2625(4)ES (priėmimas)
PIRMININKAS Dabar įstatymo projektas Nr. XIP2625(4). Kviečiu D. Budrį. Viešųjų pirkimų įstatymo daugelio straipsnių pakeitimas. Kur komiteto pirmininkas? Gal per tą laiką grįš, aš bandysiu tada, kur pastabų nėra. 1 straipsnis. Pataisų nėra. Galime priimti? Priimtas. 2 straipsnis. Priimtas. 3 straipsnis. Priimtas. 4 straipsnis. Priimtas. 5 straipsnis. Priimtas. 6 straipsnis. Yra A. Bilotaitės pataisa. Gerbiamoji Agne, prašau pristatyti. A. Bilotaitė, A. Anušauskas, A. Nedzinskas, M. Zasčiurinskas, L. Graužinienė, A. Melianas ir visa komanda.
PIRMININKAS PIRMININKĖ. Gerbiamieji kolegos, visiškai teisėta. Mes bendru sutarimu negalime sutarti, lyg ir norėjom, kad baigsime ir pietų pertraukos nebus, tačiau šiuo atveju Mantas yra absoliučiai teisus, nes yra numatyta pagal darbotvarkę, kurią mes balsavom iš ryto ir pasitvirtinom, pertrauka nuo 14.30 iki 15 val. Skelbiu dabar pertrauką iki 15 val. (Juokas, plojimai ) Rytinis posėdis baigtas. (Gongas). Pertrauka iki kito posėdžio. Yra dvi Seimo rezoliucijos dėl situacijos energetikoje. Primenu, po pietų grįšim prie jų. (Balsai salėje)

Dokumentacija:
Formatas Pavadinimas Dydis, kB
MS WORD Seimo rytinio plenarinio posėdžio Nr. 292 stenograma 515.5

 

NAUJIEMS VARTOTOJAMS
NAUJIENOS
Naujienlaiškis

Nr.1  2009 07-11
Nr.2  2009 12-2010 02
Nr.3  2010 03-05
Nr.4  2010 06-08
Nr.5  2010 09-11
Nr.6  2010 12-2011 02
Nr.7 2011 03-05
Nr.8 2011 06-08
 
© KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
Atnaujinta 2020-02-17