Svečias
Titulinis Duomenys Duomenys Duomenų katalogai Politiniai duomenys Temos
Duomenų valdymas
Peržiūra pagal temą

Peržiūros pagalba
APLINKA, GAMTOSAUGA IR ŽEMĖNAUDA (0)
       ENERGIJA IR KURAS (0)
       APLINKOS IR GAMTOSAUGOS PROBLEMOS (0)
       ŽEMĖNAUDA IR PLANAVIMAS (0)
       NATŪRALUS KRAŠTOVAIZDIS (0)
       NAUJŲ MIESTŲ STUDIJOS (0)
       AUGALIJOS IR GYVŪNIJOS PAPLITIMAS (0)
EKONOMIKA (0)
       VARTOTOJŲ ELGSENA (0)
       EKONOMINĖS SĄLYGOS IR RODIKLIAI (0)
       EKONOMINĖS SISTEMOS IR RAIDA (0)
       PAJAMOS, TURTAS, INVESTICIJOS (0)
GYVENAMASIS FONDAS (0)
GYVENTOJAI, DEMOGRAFINĖ STATISTIKA IR SURAŠYMAI (0)
       MIGRACIJA (0)
       SERGAMUMAS IR MIRTINGUMAS (0)
       GYVENTOJŲ SURAŠYMAI (0)
       GYVENTOJŲ TYRIMAI (0)
       DEMOGRAFINĖ STATISTIKA (0)
ISTORIJA (0)
       ADMINISTRAVIMO ISTORIJA (0)
       ŽEMĖS ŪKIO IR KAIMO ISTORIJA (0)
       KULTŪROS ISTORIJA (0)
       BAŽNYTINĖ IR RELIGIJOS ISTORIJA (0)
       EKONOMIKOS ISTORIJA (0)
       ŠVIETIMO ISTORIJA (0)
       LYČIŲ ISTORIJA (0)
       ISTORINĖ GEOGRAFIJA (0)
       ISTORIOGRAFIJA (0)
       IMPERIJŲ IR KOLONIJŲ ISTORIJA (0)
       INTELEKTUALINĖ ISTORIJA (0)
       TARPTAUTINĖ ISTORIJA (0)
       TEISĖS ISTORIJA (0)
       KRAŠTOTYRA (0)
       MEDICINOS ISTORIJA (0)
       KARO, LAIVYBOS IR JŪRININKYSTĖS ISTORIJA (0)
       PALEOGRAFIJOS IR DIPLOMATIJOS ISTORIJA (0)
       POLITINĖ ISTORIJA (0)
       DEMOGRAFINĖ ISTORIJA (0)
       MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ ISTORIJA (0)
       VISUOMENĖS ISTORIJA (0)
       TRANSPORTO ISTORIJA (0)
       MIESTŲ ISTORIJA (0)
ĮSTATYMAI, NUSIKALSTAMUMAS IR TEISINĖS SISTEMOS (0)
       NUSIKALSTAMUMAS IR TEISĖSAUGA (0)
       TEISĖKŪRA IR TEISINĖS SISTEMOS (0)
KELIONĖS IR TRANSPORTAS (0)
       KELIONĖS IR TRANSPORTAS (0)
MOKSLAS IR TECHNOLOGIJOS (0)
BIBLIOGRAFINĖS INFORMACIJOS IR MOKYMO ŠALTINIAI (0)
       KOMPIUTERINĖS IR MODELIAVIMO PROGRAMOS (0)
       BIBLIOGRAFINĖS INFORMACIJOS ŠALTINIAI (0)
       MOKYMO PROGRAMOS IR TESTŲ BAZĖS (0)
PSICHOLOGIJA (0)
POLITIKA (66)
       KONFLIKTAI, SAUGUMAS IR TAIKA (0)
       RINKIMŲ IR RINKIMŲ KAMPANIJŲ STUDIJOS (0)
       RINKIMŲ REZULTATAI (36)
       VALDŽIA IR POLITINĖS SISTEMOS (14)
       TARPTAUTINĖ POLITIKA IR ORGANIZACIJOS (0)
       POLITINĖ ELGSENA IR NUOSTATOS (16)
PRAMONĖ IR VADYBA (0)
       ŽEMĖS ŪKIO, MIŠKŲ IR KAIMO PRAMONĖ (0)
       PRAMONĖS (PREKYBOS) LOKALIZACIJA (0)
       VADYBA IR ORGANIZAVIMAS (0)
       PREKYBA, PRAMONĖ IR RINKOS (0)
REGULIARIOS VISUOMENĖS NUOMONĖS APKLAUSOS (0)
       REGULIARIOS VISUOMENĖS NUOMONĖS APKLAUSOS (0)
SOCIALINĖ STRATIFIKACIJA IR GRUPĖS (0)
       VAIKŲ RAIDA IR VAIKŲ AUGINIMAS (0)
       PAGYVENUSIEJI (0)
       ELITAI IR LYDERYSTĖ (0)
       LYGYBĖ IR NELYGYBĖ (0)
       ETNINĖS MAŽUMOS (0)
       ŠEIMA IR SANTUOKA (0)
       LYČIŲ VAIDMENYS (0)
       SOCIALINIS IR PROFESINIS MOBILUMAS (0)
       JAUNIMAS (0)
SOCIALINĖS GEROVĖS POLITIKA IR SISTEMOS (0)
       LABDAROS IR SAVANORIŠKOS ORGANIZACIJOS, SAVANORIŠKAS DARBAS (0)
       SOCIALINĖS GEROVĖS POLITIKA IR SISTEMOS: BENDRAI (0)
       SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMAS IR NAUDOJIMASIS JOMIS (0)
SVEIKATA (0)
       NELAIMINGI ATSITIKIMAI, TRAUMOS – SVEIKATA (0)
       NĖŠTUMAS, ŠEIMOS PLANAVIMAS, ABORTAI (0)
       NARKOTIKŲ, ALKOHOLIO VARTOJIMAS, RŪKYMAS (0)
       SVEIKATA: BENDRAI (0)
       SVEIKATOS APSAUGA IR MEDICININĖ PRIEŽIŪRA (0)
       PSICHINĖ SVEIKATA (0)
       MITYBA (0)
       FIZINĖ SVEIKATA IR AKTYVUMAS (0)
       LIGOS IR MEDICININĖS SĄLYGOS (0)
ŠVIETIMAS (0)
       ŠVIETIMAS: BENDRAI (0)
       AUKŠTASIS IR TOLESNIS (0)
       RAŠTINGUMAS (0)
       IKIMOKYKLINIS, PRADINIS, PAGRINDINIS IR VIDURINIS (0)
       MOKSLINIAI TYRIMAI (0)
       MOKYKLOS NELANKYMAS (0)
       PEDAGOGO PROFESIJA (0)
UŽIMTUMAS IR DARBAS (0)
       UŽIMTUMAS IR DARBAS: BENDRAI (0)
       PROFESINIAI SANTYKIAI (0)
       IŠĖJIMAS Į PENSIJĄ (0)
       MOKYMAI (0)
       NEDARBAS (0)
VISUOMENĖ IR KULTŪRA (0)
       BENDRUOMENIŲ IR MIESTŲ TYRIMAI (0)
       LAISVALAIKIS, TURIZMAS IR SPORTAS (0)
       RASINIAI SANTYKIAI (0)
       RELIGIJA IR VERTYBĖS (0)
       KAIMO GYVENIMAS (0)
       SOCIALINĖS NUOSTATOS IR ELGSENA (0)
       SOCIALINIAI RODIKLIAI IR GYVENIMO KOKYBĖ (0)
       LAIKO BIUDŽETAS (0)
ŽINIASKLAIDA, KOMUNIKACIJA IR KALBA (0)
       INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS (0)
       KALBA IR LINGVISTIKA (0)
       ŽINIASKLAIDA (0)

NAUJIEMS VARTOTOJAMS
NAUJIENOS
Naujienlaiškis

Nr.1  2009 07-11
Nr.2  2009 12-2010 02
Nr.3  2010 03-05
Nr.4  2010 06-08
Nr.5  2010 09-11
Nr.6  2010 12-2011 02
Nr.7 2011 03-05
Nr.8 2011 06-08
 
© KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
Atnaujinta 2020-02-17