Svečias
Titulinis Duomenys Duomenys Duomenų katalogai Apklausų duomenys Tyrimų rinkinių grupės Duomenų rinkinys
Duomenų rinkinys

Universitetų absolventų konkurencingumas darbo rinkoje: absolventų tyrimas, 2003 m. balandis - rugpjūtis


Atsisiųsti | Nesstar
Dokumentacija |Kintamųjų sąrašas |Reikšminiai žodžiai |Publikacijos

Objekto URL:

http://www.lidata.eu/data/quant/LiDA_LAMS_0250


Antraštė:

Universitetų absolventų konkurencingumas darbo rinkoje: absolventų tyrimas, 2003 m. balandis - rugpjūtis

Lygiagreti antraštė:

The Competitiveness of the University Graduates in the Labour Market: Graduates Survey, April - August 2003

Tyrimų rinkinio pavadinimas:

LAMS: Lietuvos aukštojo mokslo studijos = LAMS: Higher Education in Lithuania

Tema:

AUKŠTASIS IR TOLESNIS = HIGHER AND FURTHER

UŽIMTUMAS IR DARBAS: BENDRAI = EMPLOYMENT AND LABOUR: GENERAL

Depozitorius:

Darbo ir socialinių tyrimų institutas = The Institute of Labour and Social Research

Pirminė atsakomybė:

Šileika, Algis

Tyrimo vykdytojai:

Šileika, Algis; Gruževskis, Boguslavas; Pocius, Arūnas

Bibliografinis citavimas:

Šileika, Algis, et al. Universitetų absolventų konkurencingumas darbo rinkoje: absolventų tyrimas, 2003 m. balandis - rugpjūtis = The Competitiveness of the University Graduates in the Labour Market: Graduates Survey, April - August 2003: LiDA [platintojas], 2012. (Vilnius : LR Švietimo ir mokslo ministerija, 2003). (LAMS: Lietuvos aukštojo mokslo studijos). Prieiga per: http://www.lidata.eu.

Santrauka:

 • Tyrimo tikslas: ištirti įmonėse įdarbintų 1996-2002 m. laidų aukštųjų universitetinių mokyklų absolventų nuomonę, ar specialistų, baigusių minėtas mokyklas, profesinis pasirengimas atitinka darbo rinkos poreikius.
  Pagrindiniai nagrinėti klausimai: respondentų klausta, ar pakanka studijų metu įgyto pasirengimo profesinei veiklai. Jei nepakanka įgyto pasirengimo, prašyta atsakyti, ko labiausiai stinga. Tirta, kokių teorinių žinių, gebėjimų, asmeninių savybių labiausiai stokojama. Norėta sužinoti, ar respondentų įmonėje būtų tikslinga organizuoti studentų praktiką. Norėta sužinoti respondentų pasiūlymus, kaip tobulinti praktikų organizavimą studentams. Tirta, kuriam laikui respondentai priimti į darbą, pagal kokią sutartį dirba bei kokia yra užimtumo forma. Prašyta nurodyti, ar dirba pagal studijų metu įgytą profesinę kvalifikaciją bei ar ji atitinka darbo vietos reikalavimus. Užduotas klausimas, ar respondentus patenkina darbo užmokestis. Teirautasi, ar šiuo metu norėtų tobulinti kvalifikaciją, persikvalifikuoti. Jei taip, tai kokiuose kursuose jie norėtų dalyvauti. Prašyta nurodyti, kokia mokymosi forma respondentams būtų priimtiniausia bei kas turėtų mokėti už aukštąjį mokslą įgijusių specialistų kvalifikacijos tobulinimą, persikvalifikavimą. Prašyta nurodyti, kokią dalį savo mokymosi išlaidų jie galėtų patys apmokėti. Klausta, kokiomis priemonėmis būtų galima padėti aukštųjų mokyklų absolventams įsidarbinti.
  Socialinės demografinės charakteristikos: gyvenamoji vieta, aukštosios mokyklos, kurią baigė respondentas, pavadinimas, studijų kryptis, studijų programa, studijų baigimo metai, lytis, amžius, bendras darbo stažas, studijų pakopa, respondento mokymasis šiuo metu, mokymosi vieta.

Bendroji informacija:
Tyrimo laikotarpis 2003-05-01 - 2003-08-31
Duomenų rinkimo laikotarpis 2003-05-01 - 2003-08-31
Geografinė aprėptis Lietuvos teritorija = Territory of Lithuania.
Geografinis vienetas Apskritis (trečias teritorinis lygmuo pagal NUTS) = County (NUTS level 3):
 • Alytaus
 • Kauno
 • Klaipėdos
 • Marijampolės
 • Panevėžio
 • Šiaulių
 • Tauragės
 • Telšių
 • Utenos
 • Vilniaus
Analizės vienetas
 • Asmuo = Individual.
Duomenų rūšis
 • Apklausos duomenys = Survey data.
Finansavimo šaltinis LR Švietimo ir mokslo ministerija = Ministry of Education and Science of the Republic of Lithuania
Populiacija 1996-2002 m. aukštąsias mokyklas baigę absolventai.
Metodologija:
Laiko metodas
 • Vienkartinis skerspjūvio tyrimas = Single cross-sectional study.
Atrankos metodas Atsitiktinė atranka = Random sampling.
 • Detalesnė informacija apie tyrime naudotą imties sudarymo metodiką neišliko.
 • Duomenų rinkimo metodas
  • Savipilda, kai respondentai savarankiškai užpildo popierinį klausimyną = Self-completion, when respondents complete paper questionnare by themselves;
  • Duomenys suvesti iš popierinių klausimynų = Data keyed in from paper questionnaires.
  Instrumentarijus
  • Struktūruotas klausimynas = Structured questionnaire.
  Prieiga prie duomenų:
  Prieinamumas
  • Tyrimas laisvai prieinamas nekomerciniais tikslais registruotiems LiDA vartotojams.

  • The data are available without restrictions for registered users for not-for-profit purposes.
  Citavimo reikalavimas
  • Publikacijose, parengtose LiDA saugomų duomenų pagrindu, turi būti nuoroda į LiDA išnašose ar literatūros sąraše. Šiuo reikalavimu siekiama, kad nuoroda į LiDA patektų į socialinių mokslų citavimo indeksus. Citavimo pavyzdys pateikiamas duomenų aprašo laukelyje „Bibliografinis citavimas“ (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

  • Publications based on the data archived at the LiDA should acknowledge this by a reference to LiDA. To ensure that such source attributions are captured for social science bibliographic utilities, citations must appear in the footnotes or in the reference section of publications. Example on how to cite the data is provided in the „Bibliographic citation“ field of the data description (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

  Autorinės teisės:

  © 2003 LR Švietimo ir mokslo ministerija


  Dokumentacija:
  Formatas Pavadinimas Dydis, kB
  PDF Klausimynas 146.1

   

  NAUJIEMS VARTOTOJAMS
  NAUJIENOS
  Naujienlaiškis

  Nr.1  2009 07-11
  Nr.2  2009 12-2010 02
  Nr.3  2010 03-05
  Nr.4  2010 06-08
  Nr.5  2010 09-11
  Nr.6  2010 12-2011 02
  Nr.7 2011 03-05
  Nr.8 2011 06-08
   
  © KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
  Atnaujinta 2018-11-19