Svečias
Titulinis Duomenys Duomenys Duomenų katalogai Apklausų duomenys Tyrimų rinkinių grupės Duomenų rinkinys
Duomenų rinkinys

Paauglių požiūris į seksualumą ir seksualinę prievartą, 2004 m. vasaris – kovas


Atsisiųsti | Nesstar
Dokumentacija |Kintamųjų sąrašas |Reikšminiai žodžiai |Publikacijos

Objekto URL:

http://www.lidata.eu/data/quant/LiDA_LVJ_0248


Antraštė:

Paauglių požiūris į seksualumą ir seksualinę prievartą, 2004 m. vasaris – kovas

Lygiagreti antraštė:

Adolescents‘ Attitudes towards Sexuality and Sexual Abuse, February – March 2004

Tyrimų rinkinio pavadinimas:

LVJ: Lietuvos vaikai ir jaunimas = LVJ: Lithuanian Children and Youth

Tema:

JAUNIMAS = YOUTH

Depozitorius:

UAB "RAIT"

Pirminė atsakomybė:

VšĮ Vilniaus universiteto vaikų ligoninės filialas Vaiko raidos centras = Vilnius University Children`s Hospital - Child Development Center; Vilniaus universiteto Vaikų psichiatrijos ir socialinės pediatrijos centras = Centre of Child Psychiatry and Social Pediatrics at Vilnius University

Bibliografinis citavimas:

Vilniaus universiteto vaikų ligoninės filialas Vaiko raidos centras, Vilniaus universiteto Vaikų psichiatrijos ir socialinės pediatrijos centras. Paauglių požiūris į seksualumą ir seksualinę prievartą, 2004 m. vasaris - kovas = Adolescents` Attitudes towards Sexuality and Sexual Abuse, February - March 2004: LiDA [platintojas], 2012. (Vilnius : Vilniaus universiteto vaikų ligoninės filialas Vaiko raidos centras, Vilniaus universiteto Vaikų psichiatrijos ir socialinės pediatrijos centras, 2004). (LVJ: Lietuvos vaikai ir jaunimas). Prieiga per: http://www.lidata.eu.

Santrauka:

 • Tyrimo tikslas: gauti daugiau žinių apie paauglių požiūrį į seksualumą bei seksualinę prievartą bei ištirti, kaip kinta požiūris į šiuos reiškinius. Šis tyrimas buvo vykdomas keliose Europos šalyse: Lietuvoje, Norvegijoje, Švedijoje, Islandijoje, Estijoje, Rusijoje bei Lenkijoje.
  Pagrindiniai nagrinėti klausimai: respondentų klausta apie jų seksualinę patirtį. Tirtas požiūris į seksualinius santykius tarp nepilnamečių ir suaugusiųjų. Pateiktas klausimų blokas apie situacijas, kai žmonės įkalbinėjami, spaudžiami ar verčiami užsiimti seksualiniais veiksmais, kuriais nenori užsiimti. Tirta nuomonė apie žmones retkarčiais noriai užsiimančius seksu už mokestį. Norėta sužinoti, ar respondentai yra kada nors pardavinėję seksualines paslaugas. Aiškintasi patirtis pornografijos srityje. Klausta apie patirtas fizines bausmes ir fizinę prievartą.
  Socialinės demografinės charakteristikos: lytis, amžius, pasirinkta mokymosi pakraipa, tėvo ir motinos profesija, gimimo vieta, gyvenamoji vieta, brolių ir seserų skaičius, mokykla, miestas, apskritis.

Bendroji informacija:
Tyrimo laikotarpis 2004-02-23 - 2004-03-12
Duomenų rinkimo laikotarpis 2004-02-23 - 2004-03-12
Geografinė aprėptis Lietuvos teritorija = Territory of Lithuania.
Geografinis vienetas Apskritis (trečias teritorinis lygmuo pagal NUTS) = County (NUTS level 3):
 • Alytaus
 • Kauno
 • Klaipėdos
 • Marijampolės
 • Panevėžio
 • Šiaulių
 • Tauragės
 • Telšių
 • Utenos
 • Vilniaus
Analizės vienetas
 • Asmuo = Individual.
Duomenų rūšis
 • Apklausos duomenys = Survey data.
Finansavimo šaltinis Vilniaus miesto savivaldybė = Vilnius City Municipality
Populiacija 18-20 metų Lietuvos moksleiviai = Lithuanian pupils from 18 to 20 years.
Metodologija:
Laiko metodas
 • Vienkartinis skerspjūvio tyrimas = Single cross-sectional study.
Atrankos metodas
  Kvotinė atranka.
Duomenų rinkimo metodas
 • Savipilda, kai respondentai savarankiškai užpildo popierinį klausimyną = Self-completion, when respondents complete paper questionnare by themselves;
 • Duomenys suvesti iš popierinių klausimynų = Data keyed in from paper questionnaires.
Instrumentarijus
 • Struktūruotas klausimynas = Structured questionnaire.
Prieiga prie duomenų:
Prieinamumas
 • Tyrimas laisvai prieinamas nekomerciniais tikslais registruotiems LiDA vartotojams.

 • The data are available without restrictions for registered users for not-for-profit purposes.
Citavimo reikalavimas
 • Publikacijose, parengtose LiDA saugomų duomenų pagrindu, turi būti nuoroda į LiDA išnašose ar literatūros sąraše. Šiuo reikalavimu siekiama, kad nuoroda į LiDA patektų į socialinių mokslų citavimo indeksus. Citavimo pavyzdys pateikiamas duomenų aprašo laukelyje „Bibliografinis citavimas“ (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

 • Publications based on the data archived at the LiDA should acknowledge this by a reference to LiDA. To ensure that such source attributions are captured for social science bibliographic utilities, citations must appear in the footnotes or in the reference section of publications. Example on how to cite the data is provided in the „Bibliographic citation“ field of the data description (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

Autorinės teisės:

© Vilniaus universiteto vaikų ligoninės filialas Vaiko raidos centras, Vilniaus universiteto Vaikų psichiatrijos ir socialinės pediatrijos centras, 2004


Dokumentacija:
Formatas Pavadinimas Dydis, kB
PDF Klausimynas 201

 

NAUJIEMS VARTOTOJAMS
NAUJIENOS
Naujienlaiškis

Nr.1  2009 07-11
Nr.2  2009 12-2010 02
Nr.3  2010 03-05
Nr.4  2010 06-08
Nr.5  2010 09-11
Nr.6  2010 12-2011 02
Nr.7 2011 03-05
Nr.8 2011 06-08
 
© KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
Atnaujinta 2018-11-19