Svečias
Titulinis Duomenys Duomenys Duomenų katalogai Apklausų duomenys Tyrimų rinkinių grupės Duomenų rinkinys
Duomenų rinkinys

Požiūriai į Seimo narių korupciją, 2004 m. liepa


Atsisiųsti | Nesstar
Dokumentacija |Kintamųjų sąrašas |Reikšminiai žodžiai |Publikacijos

Objekto URL:

http://www.lidata.eu/data/quant/LiDA_PB_0075


Antraštė:

Požiūriai į Seimo narių korupciją, 2004 m. liepa

Lygiagreti antraštė:

Attitudes towards Corruption among Members of Parliament, July 2004

Tyrimų rinkinio pavadinimas:

PB: Politinis barometras = PB: Political Barometer

Tema:

VALDŽIA IR POLITINĖS SISTEMOS = GOVERNMENT AND POLITICAL SYSTEMS

NUSIKALSTAMUMAS IR TEISĖSAUGA = CRIME AND LAW ENFORCEMENT

Depozitorius:

UAB "RAIT"

Pirminė atsakomybė:

UAB "BNS"

Bibliografinis citavimas:

UAB "BNS". Požiūriai į Seimo narių korupciją, 2004 m. liepa = Attitudes towards Corruption among Members of Parliament, July 2004. Kaunas : Lietuvos HSM duomenų archyvas "LiDA" [platintojas], 2009. (Vilnius :UAB "BNS", UAB "RAIT", 2004). (PB: Politinis barometras). Priega per: Lietuvos HSM duomenų archyvas.

Santrauka:

 • Tyrimo tikslas: ištirti Lietuvos gyventojų požiūrį į galimą kai kurių Seimo narių korupciją.
  2004 m. birželio viduryje Lietuvos Respublikos Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) Generalinei prokuratūrai pateikė baudžiamąją bylą, į kurią buvo įtraukta operatyvinė medžiaga apie penkių Seimo narių galimai korupcinius ryšius su įmonių grupės "Rubicon group" valdybos pirmininku A. Janukoniu. 2004 m. birželio 22-23 d. STT agentai atliko procesinius veiksmus - finansinių dokumentų poėmius Liberalų ir centro sąjungos, Naujosios sąjungos (socialliberalų), Tėvynės sąjungos bei Socialdemokratų partijos būstinėse siekiant išsiaiškinti, ar įmonių grupės "Rubicon group" valdybos pirmininkas iš tiesų mokėjo Seimo nariams grynais pinigais už jam palankių sprendimų priėmimus. Be to, birželio 22 d., kai vyko dalies dokumentų poėmis partijų būstinėse, Liberalų ir centro lyderis Vilniaus meras A. Zuokas iš neoficialių šaltinių sužinojęs apie galimą jo suėmimą, pabėgo į Lenkiją. Anksčiau STT buvo pateikusi A. Zuokui įtarimus dėl galimo trukdymo pasinaudoti rinkimų teise per 2003 m. vykusius sostinės mero rinkimus. Po STT kratų partijų būstinėse įtakingiausi šalies politikai - kadenciją baigęs Prezidentas V. Adamkus, Premjeras A.M. Brazauskas, laikinasis Prezidentas A. Paulauskas, TS lyderis V. Landsbergis pareiškė manantys, kad tokie STT agentų veiksmai padarė įtaką už trijų dienų turėjusiems vykti Prezidento rinkimų antrojo turo rezultatams (LiCS, NS(SL), TS Prezidento rinkimų kampanijos metu aktyviai rėmė Prezidento V. Adamkaus kandidatūrą, o LSDP laikėsi neutraliai). Birželio 23 d. Seimo neeiliniame posėdyje generalinis prokuroras A. Klimavičius patvirtino, kad turima duomenų apie galimus penkių parlamentarų korupcinius ryšius su įmonių grupės "Rubicon group" valdybos pirmininku, bet atsisakė nurodyti kyšių ėmimu įtartus Seimo narius. Jų pavardes generalinis prokuroras žadėjo įvardinti tada, kai prašys Seimo leidimo patraukti galimai korumpuotus Seimo narius baudžiamojon atsakomybėn. Jau tą patį birželio 23 d. vakarą ir kitomis dienomis šalies žiniasklaida ėmė skelbti kai kurių parlamentarų pavardes, kurias esą omenyje turėjo generalinis prokuroras. Šiame kontekste respondentų klausta nuomonės, kokią įtaką jų balsavimui rudenį per 2004 m. Seimo rinkimus turės informacija apie galimą kai kurių parlamento narių korupciją.
  Socialinės demografinės charakteristikos: amžius, išsimokslinimas, šeimyninė padėtis, užimtumas, nedarbo priežastys, darbo vieta, užsiėmimas, pajamos vienam šeimos nariui, šeimos narių skaičius, vaikų iki 18 m. skaičius, tautybė, lytis, gyvenamosios vietovės dydis, apskritis.

 • The purpose of the study: to analyze the opinion of Lithuanian citizens about the possible corruption of the certain members of Seimas.

Bendroji informacija:
Tyrimo laikotarpis 2004-07-08 - 2004-07-11
Duomenų rinkimo laikotarpis 2004-07-08 - 2004-07-11
Geografinė aprėptis Lietuvos teritorija = Territory of Lithuania.
Geografinis vienetas Apskritis (trečias teritorinis lygmuo pagal NUTS) = County (NUTS level 3):
 • Alytaus
 • Kauno
 • Klaipėdos
 • Marijampolės
 • Panevėžio
 • Šiaulių
 • Tauragės
 • Telšių
 • Utenos
 • Vilniaus
Analizės vienetas
 • Asmuo = Individual.
Duomenų rūšis
 • Apklausos duomenys = Survey data.
Finansavimo šaltinis UAB "BNS"
Populiacija Lietuvos namų ūkių gyventojai nuo 16 iki 74 metų = All persons aged from 16 to 74 resident within private households in Lithuania.
Metodologija:
Laiko metodas
 • Vienkartinis skerspjūvio tyrimas = Single cross-sectional study.
Atrankos metodas Imties sudarymo pagrindas: maršrutinis iš 200 pirminių atrankos taškų / gyventojų sąrašas pagal Gyventojų registro duomenis / adresų sąrašas pagal Adresų registrą.
Imties sudarymo būdas: stratifikuota tripakopė tikimybinė atranka:
 • Pirminių atrankos taškų skaičius parinktas tikimybiškai ir proporcingai pagal gyventojų skaičių išskirtose vietovėse (apskrityse);
 • Namų ūkiai atrinkti vadovaujantis maršrutinės atrankos logika;
 • Respondentai namų ūkiuose atrinkti laikantis paskutinio gimtadienio taisyklės.


 • Sampling frame: random route starting from 200 PSUs / Frame of addresses: provided by the Centre of Registers / Frame of individuals: provided by the Residents` Register Service.
  Sampling design: Stratified three stage probability sampling:
  • The number of primary sampling units selected with proportional probability according to the size of the settlements (counties);
  • Households selected according to the random route procedure;
  • Respondents within a household selected using the last birthday method.
 • Duomenų rinkimo metodas
  • Tiesioginis interviu žodžiu = Face-to-face interview;
  • Duomenys suvesti iš popierinių klausimynų = Data keyed in from paper questionnaires;
  • PAPI.
  Instrumentarijus
  • Struktūruotas klausimynas = Structured questionnaire.
  Prieiga prie duomenų:
  Prieinamumas
  • A kategorija - tyrimas laisvai prieinamas visiems registruotiems LiDA vartotojams.

  • Category A - the data are available without restrictions for registered users.
  Citavimo reikalavimas
  • Publikacijose, parengtose LiDA saugomų duomenų pagrindu, turi būti nuoroda į LiDA išnašose ar literatūros sąraše. Šiuo reikalavimu siekiama, kad nuoroda į LiDA patektų į socialinių mokslų citavimo indeksus. Citavimo pavyzdys pateikiamas duomenų aprašo laukelyje „Bibliografinis citavimas“ (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

  • Publications based on the data archived at the LiDA should acknowledge this by a reference to LiDA. To ensure that such source attributions are captured for social science bibliographic utilities, citations must appear in the footnotes or in the reference section of publications. Example on how to cite the data is provided in the „Bibliographic citation“ field of the data description (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).
  Prieinamumas
  • A lygis: duomenimis ir dokumentais leidžiama naudotis mokslo ir mokymo tikslais. = Level A: Data and documents are available for reserach and education purposes.

  Autorinės teisės:

  © UAB "BNS", UAB "RAIT", 2004


  Dokumentacija:
  Formatas Pavadinimas Dydis, kB
  PDF Klausimynas 84.2

   

  NAUJIEMS VARTOTOJAMS
  NAUJIENOS
  Naujienlaiškis

  Nr.1  2009 07-11
  Nr.2  2009 12-2010 02
  Nr.3  2010 03-05
  Nr.4  2010 06-08
  Nr.5  2010 09-11
  Nr.6  2010 12-2011 02
  Nr.7 2011 03-05
  Nr.8 2011 06-08
   
  © KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
  Atnaujinta 2018-11-19