Svečias
Titulinis Duomenys Duomenys Duomenų katalogai Apklausų duomenys Tyrimų rinkinių grupės Duomenų rinkinys
Duomenų rinkinys

Skandalas dėl Valstybės saugumo departamento, 2006 m. lapkritis


Atsisiųsti | Nesstar
Dokumentacija |Kintamųjų sąrašas |Reikšminiai žodžiai |Publikacijos

Objekto URL:

http://www.lidata.eu/data/quant/LiDA_PB_0101


Antraštė:

Skandalas dėl Valstybės saugumo departamento, 2006 m. lapkritis

Lygiagreti antraštė:

Scandal of the State Security Department, November 2006

Tyrimų rinkinio pavadinimas:

PB: Politinis barometras = PB: Political Barometer

Tema:

VALDŽIA IR POLITINĖS SISTEMOS = GOVERNMENT AND POLITICAL SYSTEMS

Depozitorius:

UAB "RAIT"

Pirminė atsakomybė:

UAB "BNS"

Tyrimo vykdytojai:

UAB "RAIT"

Bibliografinis citavimas:

BNS, RAIT. Skandalas dėl Valstybės saugumo departamento, 2006 m. lapkritis = Scandal of the State Security Department, November 2006. Kaunas : LiDA [platintojas], 2009. (Vilnius : BNS, RAIT, 2006). (PB: Politinis barometras). Prieiga per: http://www.lidata.eu.

Santrauka:

 • Tyrimo tikslas: išsiaiškinti Lietuvos gyventojų nuomonę apie skandalo dėl Lietuvos Respublikos Valstybės saugumo departamento priežastis.
  Pagrindiniai nagrinėti klausimai: 2006 m. rugpjūčio 23 d. Breste žuvus Valstybės saugumo departamento (VSD) karininkui V. Pociūnui, Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas 2006 m. rugsėjo mėn. 4 d. savo iniciatyva pradėjo VSD veiklos parlamentinį tyrimą. Rugsėjo 7 d. VSD pareigūnai specialios operacijos metu sulaikė "Laisvo laikraščio" redaktorių A. Drižių dėl neteisėto disponavimo informacija, kuri, VSD pareigūnų teigimu, yra valstybės paslaptis. Imta svarstyti, kokiu būdu pas A. Drižių pateko informacija, kuri yra valstybės paslaptis, bei kodėl VSD, jeigu buvo informuota apie galimą aukštų valstybės pareigūnų korupciją, nesiėmė atitinkamų veiksmų. 2006 m. rugsėjo 28 d. Seimas priėmė nutarimą "Dėl pavedimo Lietuvos Respublikos Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetui atlikti Valstybės saugumo departamento veiklos parlamentinį tyrimą", kuriame nutarta aiškintis ne tik V. Pociūno žūties aplinkybes, bet ir abejones sukėlusią VSD veiklą. Šiame kontekste respondentų klausta, kodėl jų nuomone, kilo skandalas dėl Valstybės saugumo departamento.
  Socialinės demografinės charakteristikos: amžius, išsimokslinimas, šeimyninė padėtis, užsiėmimas, pajamos vienam šeimos nariui, šeimos narių skaičius, vaikų iki 18 metų skaičius, tautybė, lytis, gyvenamosios vietovės dydis, apskritis.

 • The purpose of the study: to analyze the opinion of Lithuanian citizens about the reasons of the scandal of the State Security Department of the Republic of Lithuania.
  Major investigated questions: in 2006 August 23 officer of the State Security Department (VSD) V. Pociūnas died in Brest. Because of this event in 2006 September 4 the Seimas Committee on National Security and Defence on it’s own initiative started parliamentary inquiry about the VSD activities. In September 7 editor of the “Laisvas laikraštis” (“Free Newspaper”) A. Drižius was detained by the VSD during a special operation. A. Drižius was detained for illegal possession of information which, VSD officials said, was a secret of the state. The question emerged how A. Drižius got the secret information and why VSD, if it was informed about the potential corruption of high-ranking government officials, failed to take appropriate action. These events made the Seimas to pass a resolution committing the Seimas Committee on National Security and Defence to carry out parliamentary inquiry about the activities of the State Security Department. In this resolution, which was passed in 2006 September 28, was also decided to investigate not only the circumstances of V. Pociūnas death, but also the doubtful activities of VSD: reorganization process of the Department, personnel management policy, circumstances of the official information disclosure, moral climate. During the parliamentary investigation in mid-October the VSD refused to provide the Seimas the certificates related with possible corruption with high-ranking officials. Besides, on the same day, President Valdas Adamkus appealed to the Constitutional Court because of the practice of temporary parliamentary investigation commissions, because, as the President stated, that frequent establishment of temporary parliamentary investigation commissions and certain types of their activity raise doubts about whether it is a tool to investigate important issues of the state or it is a tool of the battle of political or other kind of interests. One of the biggest critics of the VSD leadership - the Council of Homeland Union – in 2006 November 4 adopted a declaration stating that the VSD leadership not only sought to prevent the investigation of the officer V. Pociūnas death circumstances and had started the propaganda campaign against the Seimas’ committee, but also had started to destroy the VSD counter-intelligence board investigating the intelligence activities of other countries and their possible corrupt impact on the high-ranking Lithuanian officials. In this context, the respondents were asked why they believe a scandal of the State Security Department aroused.
  Socio-demographic characteristics: age, education, marital status, occupation, monthly family income per one family member, number of family members, number of minors in the family, nationality, gender, size of the place of residence, county.

Bendroji informacija:
Tyrimo laikotarpis 2006-11-08 - 2006-11-14
Duomenų rinkimo laikotarpis 2006-11-08 - 2006-11-14
Geografinė aprėptis Lietuvos teritorija = Territory of Lithuania.
Geografinis vienetas Apskritis (trečias teritorinis lygmuo pagal NUTS) = County (NUTS level 3):
 • Alytaus
 • Kauno
 • Klaipėdos
 • Marijampolės
 • Panevėžio
 • Šiaulių
 • Tauragės
 • Telšių
 • Utenos
 • Vilniaus
Analizės vienetas
 • Asmuo = Individual.
Duomenų rūšis
 • Apklausos duomenys = Survey data.
Finansavimo šaltinis UAB "BNS"
Populiacija 15-74 metų Lietuvos namų ūkių gyventojai = Persons from 15 to 74 years who are resident within private households in Lithuania.
Metodologija:
Laiko metodas
 • Vienkartinis skerspjūvio tyrimas = Single cross-sectional study.
Atrankos metodas
  Daugiapakopė maršrutinė atranka.
Duomenų rinkimo metodas
 • Tiesioginis interviu žodžiu = Face-to-face interview;
 • Duomenys suvesti iš popierinių klausimynų = Data keyed in from paper questionnaires;
 • PAPI.
Instrumentarijus
 • Struktūruotas klausimynas = Structured questionnaire.
Prieiga prie duomenų:
Prieinamumas
 • Tyrimas laisvai prieinamas nekomerciniais tikslais registruotiems LiDA vartotojams.

 • The data are available without restrictions for registered users for not-for-profit purposes.
Citavimo reikalavimas
 • Publikacijose, parengtose LiDA saugomų duomenų pagrindu, turi būti nuoroda į LiDA išnašose ar literatūros sąraše. Šiuo reikalavimu siekiama, kad nuoroda į LiDA patektų į socialinių mokslų citavimo indeksus. Citavimo pavyzdys pateikiamas duomenų aprašo laukelyje „Bibliografinis citavimas“ (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

 • Publications based on the data archived at the LiDA should acknowledge this by a reference to LiDA. To ensure that such source attributions are captured for social science bibliographic utilities, citations must appear in the footnotes or in the reference section of publications. Example on how to cite the data is provided in the „Bibliographic citation“ field of the data description (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

Autorinės teisės:

© BNS, RAIT, 2006


Dokumentacija:
Formatas Pavadinimas Dydis, kB
PDF Klausimynas 83.6

 

NAUJIEMS VARTOTOJAMS
NAUJIENOS
Naujienlaiškis

Nr.1  2009 07-11
Nr.2  2009 12-2010 02
Nr.3  2010 03-05
Nr.4  2010 06-08
Nr.5  2010 09-11
Nr.6  2010 12-2011 02
Nr.7 2011 03-05
Nr.8 2011 06-08
 
© KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
Atnaujinta 2018-11-19