Svečias
Titulinis Duomenys Duomenys Duomenų katalogai Apklausų duomenys Tyrimų rinkinių grupės Duomenų rinkinys
Duomenų rinkinys

JAV Priešraketinės gynybos skydas, 2008 m. liepa


Atsisiųsti | Nesstar
Dokumentacija |Kintamųjų sąrašas |Reikšminiai žodžiai |Publikacijos

Objekto URL:

http://www.lidata.eu/data/quant/LiDA_PB_0141


Antraštė:

JAV Priešraketinės gynybos skydas, 2008 m. liepa

Lygiagreti antraštė:

U.S. Missile Defense Shield, July 2008

Tyrimų rinkinio pavadinimas:

PB: Politinis barometras = PB: Political Barometer

Tema:

KONFLIKTAI, SAUGUMAS IR TAIKA = CONFLICT, SECURITY AND PEACE

Depozitorius:

UAB "RAIT"

Pirminė atsakomybė:

UAB "BNS"

Tyrimo vykdytojai:

UAB "RAIT"

Bibliografinis citavimas:

BNS, RAIT. JAV Priešraketines gynybos skydas, 2008 m. liepa = U.S. Missile Defense Shield, July 2008. Kaunas : LiDA [platintojas], 2010. (Vilnius : BNS, RAIT, 2008). (PB: Politinis barometras). Prieiga per: http://www.lidata.eu.

Santrauka:

 • Tyrimo tikslas: išsiaiškinti Lietuvos gyventojų nuomonę apie JAV Priešraketinės gynybos skydo elementų dislokavimą Lietuvoje.
  Pagrindiniai nagrinėti klausimai: vykstant JAV ir Lenkijos deryboms dėl priešraketinės gynybos sistemos (PRG) elementų įkurdinimo šios šalies teritorijoje, 2008 m. liepos 2 d. Vašingtone viešinčiam Lietuvos premjerui G. Kirkilui Pentagono vadovas R. Gatesas teigė, kad jei derybos su Lenkija pasibaigtų nesėkmingai, Lietuva taptų geografiniu požiūriu gera alternatyva PRG elementų dislokavimui, kas sukėlė aukštų Rusijos politikų nepasitenkinimą. Šiame kontekste respondentų klausta, ar jie pritartų, kad Lietuvoje būtų dislokuoti JAV Priešraketinės gynybos skydo elementai.
  Socialinės demografinės charakteristikos: amžius, išsimokslinimas, šeimyninė padėtis, užimtumas, užsiėmimas, pajamos vienam šeimos nariui, šeimos narių skaičius, vaikų iki 18 metų skaičius, tautybė, lytis, apskritis, savivaldybė, gyvenamosios vietovės dydis.

 • The purpose of the study: is to find out the opinion of Lithuanian citizens about the dislocation of the elements of U.S. missile defense shield in Lithuania.
  Major investigated questions: during the negotiations between USA and Poland on dislocation of the elements of missile defense system in Poland, in 2008 July 2 Prime Minister G. Kirkilas met the head of Pentagon R. Gates. R. Gates stated that if the negotiation with Poland fails, Lithuania will become a good alternative for dislocation of the elements of missile defense system. This statement evoked dissatisfaction of high-ranking Russian politicians. In this context respondents were asked whether they would tend to agree with dislocation of the elements of U.S. missile defense system in Lithuania.
  Socio-demographic characteristics: age, education, marital status, employment, occupation, monthly family income per one family member, number of family members, number of minors in the family, nationality, gender, county, municipality, size of the place of residence.

Bendroji informacija:
Tyrimo laikotarpis 2008-07-18 - 2008-07-23
Duomenų rinkimo laikotarpis 2008-07-18 - 2008-07-23
Geografinė aprėptis Lietuvos teritorija = Territory of Lithuania.
Geografinis vienetas Apskritis (trečias teritorinis lygmuo pagal NUTS) = County (NUTS level 3):
 • Alytaus
 • Kauno
 • Klaipėdos
 • Marijampolės
 • Panevėžio
 • Šiaulių
 • Tauragės
 • Telšių
 • Utenos
 • Vilniaus
Analizės vienetas
 • Asmuo = Individual.
Duomenų rūšis
 • Apklausos duomenys = Survey data.
Finansavimo šaltinis UAB "BNS"
Populiacija 15-74 metų Lietuvos namų ūkių gyventojai = Persons from 15 to 74 years who are resident within private households in Lithuania.
Metodologija:
Laiko metodas
 • Vienkartinis skerspjūvio tyrimas = Single cross-sectional study.
Atrankos metodas
  Daugiapakopė maršrutinė atranka.
Duomenų rinkimo metodas
 • Tiesioginis interviu žodžiu = Face-to-face interview;
 • Duomenys suvesti iš popierinių klausimynų = Data keyed in from paper questionnaires;
 • PAPI.
Instrumentarijus
 • Struktūruotas klausimynas = Structured questionnaire.
Duomenų rinkimo aplinkybės
 • Duomenų rinkimo periodo pradžioje Lietuvos žiniasklaidos priemonės paskelbė, kad Lenkijos ir JAV derybos dėl JAV priešraketinės gynybos sistemų (PRG) elementų dislokavimo Lenkijos teritorijoje yra pristabdytos, nes amerikiečių keliamos sąlygos nėra priimtinos Lenkijai. Tačiau duomenų rinkimo periodo pabaigoje paskelbta, kad Lenkijos ir JAV pozicijos dėl PRG elementų dislokavimo Lenkijos teritorijoje, atvirkščiai, suartėjo.

 • At the beginning of data collection period Lithuanian media reported that the negotiations between USA and Poland on dislocation of the elements of missile defense system in Poland are suspended because of unacceptable conditions raised for Poland. However, at the end of data collection period it was announced that the negotiations between USA and Poland, on the contrary, accelerated.
Prieiga prie duomenų:
Prieinamumas
 • Tyrimas laisvai prieinamas nekomerciniais tikslais registruotiems LiDA vartotojams.

 • The data are available without restrictions for registered users for not-for-profit purposes.
Citavimo reikalavimas
 • Publikacijose, parengtose LiDA saugomų duomenų pagrindu, turi būti nuoroda į LiDA išnašose ar literatūros sąraše. Šiuo reikalavimu siekiama, kad nuoroda į LiDA patektų į socialinių mokslų citavimo indeksus. Citavimo pavyzdys pateikiamas duomenų aprašo laukelyje „Bibliografinis citavimas“ (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

 • Publications based on the data archived at the LiDA should acknowledge this by a reference to LiDA. To ensure that such source attributions are captured for social science bibliographic utilities, citations must appear in the footnotes or in the reference section of publications. Example on how to cite the data is provided in the „Bibliographic citation“ field of the data description (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

Autorinės teisės:

© BNS, RAIT, 2008


Dokumentacija:
Formatas Pavadinimas Dydis, kB
PDF Klausimynas 85.1

 

NAUJIEMS VARTOTOJAMS
NAUJIENOS
Naujienlaiškis

Nr.1  2009 07-11
Nr.2  2009 12-2010 02
Nr.3  2010 03-05
Nr.4  2010 06-08
Nr.5  2010 09-11
Nr.6  2010 12-2011 02
Nr.7 2011 03-05
Nr.8 2011 06-08
 
© KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
Atnaujinta 2018-11-19