Svečias
Titulinis Duomenys Duomenys Duomenų katalogai Apklausų duomenys Tyrimų rinkinių grupės Duomenų rinkinys
Duomenų rinkinys

Lenko arba Ruso korta, 2009 m. liepa


Atsisiųsti | Nesstar
Dokumentacija |Kintamųjų sąrašas |Reikšminiai žodžiai |Publikacijos

Objekto URL:

http://www.lidata.eu/data/quant/LiDA_PB_0177


Antraštė:

Lenko arba Ruso korta, 2009 m. liepa

Lygiagreti antraštė:

Pole or Russian Card, July 2009

Tyrimų rinkinio pavadinimas:

SEB: Socialinis ekonominis barometras = SEB: Socio-Economic Barometer

Tema:

ETNINĖS MAŽUMOS = ETHNIC MINORITIES

Depozitorius:

UAB "RAIT"

Pirminė atsakomybė:

UAB "BNS"

Tyrimo vykdytojai:

UAB "RAIT"

Bibliografinis citavimas:

BNS, RAIT. Lenko arba Ruso korta, 2009 m. liepa = Pole or Russian Card, July 2009: LiDA [platintojas], 2010. (Vilnius : BNS, RAIT, 2009). (PB: Politinis barometras). Prieiga per: http://www.lidata.eu.

Santrauka:

 • Tyrimo tikslas: nustatyti Lietuvos gyventojų požiūrį į "lenko kortos" ar "ruso kortos" paėmimą.
  Pagrindiniai nagrinėti klausimai: 2007 m. rugsėjo 7 d. Lenkijos Respublikos Seimas patvirtino „Lenko kortą“ (lenk. Karta Polaka) – asmens dokumentą, kuris patvirtina lenkų kilmę ir suteikia lengvatų lenkams, gyvenantiems ne Lenkijoje. Priimtasis įstatymas suteikia ir Lietuvoje gyvenantiems lenkų kilmės Lietuvos piliečiams teisę į „Lenko kortą“, kuri liudija ypatingą asmens ryšį su Lenkijos valstybe ir apsilankius Lenkijoje suteikia tam tikrų privilegijų. 2008 m. birželio 16 d. Vilniuje viešintis Lenkijos prezidentas L. Kaczynskis iškilmingai septyniasdešimt vienam Lietuvos piliečiui įteikė „Lenko kortas". Tarp kurių buvo ir Lenkų rinkimų akcijos nariai M. Mackevičius bei Seimo narys V. Tomaševskis. Šie du politikai kandidatavo 2008 m. Seimo rinkimuose ir pateko į parlamentą. Parlamente buvo iniciatyvų kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl „Lenko kortos“ suderinamumo su Seimo mandatu, nes imta svarstyti, ar Lietuvos piliečių turima „Lenko korta“ nereiškia jų įsipareigojimų kitai valstybei, tačiau parlamentarai tokiam siūlymui nepritarė. Vilniaus krašte nemažai lenkų tautybės žmonių jau turi „Lenko kortą“. O 2009 m. liepos mėn. nevyriausybinė Rusijos organizacija fondas „Rusai“ paskelbė, kad užsienio šalių pilietybę turintiems tautiečiams dalins „Ruso kortas“. Pripažinta, kad įstatymas Rusijoje dėl „Ruso kortos“ dar nėra priimtas ir kol kas išduodamas dokumentas būsiantis tik labiau simbolinis. Respondentų klausta, ką jų manymu reiškia „lenko kortos“ ar „ruso kortos“ paėmimas.
  Socialinės demografinės charakteristikos: amžius, išsimokslinimas, šeimyninė padėtis, užimtumas, užsiėmimas, pajamos vienam šeimos nariui, šeimos narių skaičius, vaikų iki 18 metų skaičius, tautybė, lytis, apskritis, savivaldybė, gyvenamosios vietovės dydis.

 • The purpose of the study: to give information on the Lithuanians` attitudes towards the receiving of the "Polish Card" or the "Russian Card".
  Major investigated questions: in 2007 September seven the Polish Parliament adopted the "Polish Card" ("Karta Polaka"). The "Polish Card" is a personal document, which confirms the polish origin and provides privileges for Poles living abroad. Polish legislation gives the citizens of Lithuania, who are of Polish origin, the right the "Polish Card", which witnesses a strong personal relationship with the Polish state and provides certain privileges when visiting Poland. In 2008 June 16 President of Poland L. Kaczynski, who visited Vilnius, solemnly presented the "Polish Cards" to seventy-one Lithuanian citizen. Among them were of the members of the Electoral Action of Poles M. Mackevičius and member of the Seimas V. Tomaševskis. These two politicians were candidates in the 2008 Parliamentary elections and entered the Seimas. The Seimas intended to appeal the Constitutional court for a compatibility of the "Polish Card" with the mandate of the Seimas, because the "Polish Card", belonging to the citizens of Lithuania, may mean their commitment to another state. But finaly Seimas didn`t appeal the Constitutional court. Vilnius region and a number of Polish people have to "Polish card". In July 2009 the Russian non-governmental organization "The Russians" announced that the Russians of foreign countries will receive "Russian Cards". The law on "Russian Card" is not passed yet so this document will be of more symbolic nature. Respondents were asked what they think about receiving the "Polish Card" or the "Russian Card".
  Socio-demographic characteristics: age, education, marital status, employment, occupation, monthly family income per one family member, number of family members, number of minors in the family, nationality, gender, county, municipality, size of the place of residence.

Bendroji informacija:
Tyrimo laikotarpis 2009-07-16 - 2009-07-24
Duomenų rinkimo laikotarpis 2009-07-16 - 2009-07-24
Geografinė aprėptis Lietuvos teritorija = Territory of Lithuania.
Geografinis vienetas Apskritis (trečias teritorinis lygmuo pagal NUTS) = County (NUTS level 3):
 • Alytaus
 • Kauno
 • Klaipėdos
 • Marijampolės
 • Panevėžio
 • Šiaulių
 • Tauragės
 • Telšių
 • Utenos
 • Vilniaus
Analizės vienetas
 • Asmuo = Individual.
Duomenų rūšis
 • Apklausos duomenys = Survey data.
Finansavimo šaltinis UAB "BNS"
Populiacija 15-74 metų Lietuvos namų ūkių gyventojai = Persons from 15 to 74 years who are resident within private households in Lithuania.
Metodologija:
Laiko metodas
 • Vienkartinis skerspjūvio tyrimas = Single cross-sectional study.
Atrankos metodas
  Daugiapakopė maršrutinė atranka.
Duomenų rinkimo metodas
 • Tiesioginis interviu žodžiu = Face-to-face interview;
 • Duomenys suvesti iš popierinių klausimynų = Data keyed in from paper questionnaires;
 • PAPI.
Instrumentarijus
 • Struktūruotas klausimynas = Structured questionnaire.
Prieiga prie duomenų:
Prieinamumas
 • Tyrimas laisvai prieinamas nekomerciniais tikslais registruotiems LiDA vartotojams.

 • The data are available without restrictions for registered users for not-for-profit purposes.
Citavimo reikalavimas
 • Publikacijose, parengtose LiDA saugomų duomenų pagrindu, turi būti nuoroda į LiDA išnašose ar literatūros sąraše. Šiuo reikalavimu siekiama, kad nuoroda į LiDA patektų į socialinių mokslų citavimo indeksus. Citavimo pavyzdys pateikiamas duomenų aprašo laukelyje „Bibliografinis citavimas“ (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

 • Publications based on the data archived at the LiDA should acknowledge this by a reference to LiDA. To ensure that such source attributions are captured for social science bibliographic utilities, citations must appear in the footnotes or in the reference section of publications. Example on how to cite the data is provided in the „Bibliographic citation“ field of the data description (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

Autorinės teisės:

© BNS, RAIT, 2009


Dokumentacija:
Formatas Pavadinimas Dydis, kB
PDF Klausimynas 95.2

 

NAUJIEMS VARTOTOJAMS
NAUJIENOS
Naujienlaiškis

Nr.1  2009 07-11
Nr.2  2009 12-2010 02
Nr.3  2010 03-05
Nr.4  2010 06-08
Nr.5  2010 09-11
Nr.6  2010 12-2011 02
Nr.7 2011 03-05
Nr.8 2011 06-08
 
© KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
Atnaujinta 2018-11-19