Svečias
Titulinis Naujienos Naujienų archyvas
Nauji duomenys
RSS paslaugos
Naujienų archyvas

2007 m. gruodis - 2008 m. vasaris

UKDA  News, the Newsletter of UK Data Archive
(Jungtinės Karalystės duomenų archyvo naujienos,  Jungtinės Karalystės duomenų archyvo infobiuletenis)
http://www.data-archive.ac.uk/news/publications/ukdanews2.pdf


2008 m.  vasario 7 d. "Studijų aidai". LIETUVOS HSM DUOMENŲ ARCHYVO (LiDA) EKSPERTŲ SEMINARAS VOKIETIJOS CENTRINIAME DUOMENŲ ARCHYVE.

 2007 m. lakpričio 14-18 d.d.  projekto „Empirinių duomenų ir informacijos HSM tyrimams kaupimas ir valdymas: Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA)“ administravimo grupė bei ekspertai iš Kauno technologijos universiteto, Vilniaus universiteto, Socialinių tyrimų instituto buvo išvykę į seminarą Vokietijos  centriniame duomenų archyve (Zentralarchiv für Empirische Sozialforschung, ZA) Kiolno mieste. Vokietijos centrinis duomenų archyvas yra seniausias Europoje ir vienas seniausių pasaulyje. Įkurtas 1960 m. kaip Kiolno universiteto institutas, tuo metu turėjęs tik 9 duomenų rinkinius, metams bėgant išsiplėtė iki ženklaus dydžio duomenų archyvo talpinančio apie 5000 duomenų rinkinių. 1986 m. Centrinis duomenų archyvas tapo vienu iš trijų GESIS  (Vokietijos socialinių mokslų infrastruktūros) institutų, o 2007 m.  buvo reorganizuotas kaip GESIS struktūrinis padalinys, kurio bendroji funkcija archyvuoti ir analizuoti duomenis. Vokietijos centrinis duomenų archyvas gali pasigirti gana retais duomenimis - kai kurie jų savo data siekia net XIX a.  Talpinami duomenys pasižymi didele sričių įvairove: valstybės vaidmuo, tarptautinės institucijos, tarptautiniai santykiai, politinė ideologija, politinės partijos, teisinė sistema, ekonomika, socialinė politika, vidaus politika, pramonės, verslo rodikliai, gyventojų pajamos, finansų rinka, visuomenė, kultūra, akademiniai tyrimai, bendruomenė, šeima, švietimo politika, medicina, religija ir kt.  Pagrindinės archyvo veiklos dedamosios yra tokios:

  • Duomenų, metaduomenų  ir antrinės analizės priemonių kūrimas;
  • Parama archyvų tinklams ir kitoms socialinių mokslų infrastruktūros institucijoms;
  • Stažuočių bei mokymo programos doktorantams bei mokslininkams;
  • Metodologinių bei empirinių studijų publikavimas knygose ir žurnaluose;
  • Socialinių tyrimų vykdymas.

Vizito metu projekto administracinė grupė bei ekspertai  dalyvavo specialiai organizuotame dviejų dienų seminare, buvo susipažindinti su Vokietijos centrinio duomenų archyvo veiklos organizavimo principais, naudojama programine įranga bei daugiamete darbo patirtimi. Taip pat lankėsi atskiruose Vokietijos centrinio duomenų archyvo padaliniuose: duomenų rinkimo, valdymo, archyvavimo ir metadokumentavimo, sklaidos skyriuose, bei Europos laboratorijoje (angl. Eurolab), kuri vykdo lyginamuosius tyrimus bei priimama doktorantus - stažuotojus. Stažuotė buvo palankiai įvertinta stažuotės dalyvių:
Buvo naudinga iš arti pamatyti, kaip Lietuvos HSM  duomenų archyvo LiDA kuriama veiklos vizija realiai yra įgyvendinama...“ (Indrė Ambotaitė-Mazeliauskienė, projekto vadybininkė).
Stažuotės metu didelį įspūdį padarė Vokietijos Centrinio duomenų archyvo darbuotojų kompetencija bei nuoširdus  jų, kaip tos srities ekspertų,  dėmesys mums, tik einantiems pirmuosius žingsnius...“ (dr. Vaidas Morkevičius, projekto ekspertas).
2008 m. numatomas atsakomasis Vokietijos centrinio duomenų archyvo administracijos vizitas į Lietuvos duomenų archyvą LiDA.  Projekto Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA)  vykdytojas Kauno technologijos universiteto Socialinių mokslų fakulteto Politikos ir viešojo administravimo institutas planuoja Kaune organizuoti Rytų Europos duomenų archyvų seminarą, kuris taptų reikšminga svečių iš Vokietijos programos dalimi.

 


2007 m. vasario 2d. “Laikinoji sostinė“ („Lietuvos ryto“ priedas). LIETUVOS HSM DUOMENŲ ARCHYVAS (LiDA).

          2006 m. liepos mėn. pradėtas įgyvendinti ES Europos socialinio fondo finansuojamas projektas „Empirinių duomenų ir informacijos HSM tyrimams kaupimas ir valdymas: Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA)“ pagal Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumento 2 prioriteto „Žmogiškųjų išteklių plėtra“ 2.5 priemonę „Žmogiškųjų išteklių kokybės gerinimas mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje“.  Projekto vykdytojas yra  Kauno technologijos universiteto Politikos ir viešojo administravimo institutas, dirbantis kartu su partneriais -  Vilniaus universitetu, Socialinių tyrimų institutu ir LR Švietimo ir mokslo ministerija.
          Šiuolaikinėje mokslinių tyrimų infrastruktūroje išskirtinį vaidmenį vaidina mokslinės informacijos infrastruktūra. Humanitarinių ir socialinių mokslų (HSM) tyrimams, kuriuose eksperimentinės įrangos vaidmuo yra mažesnis, informacinės infrastruktūros vaidmuo yra lemiamas. Kritiniai HSM tyrimų veiksniai yra duomenys ir informacija, duomenų rinkimo ir analizės metodai ir instrumentai bei jų sklaidos, prieinamumo užtikrinimo institucijos. Mokslininkams ir tyrėjams vykdant mokslinį tiriamąjį darbą yra būtina prieiga prie visaverčių nacionalinių ir europinių empirinių duomenų masyvų, o pedagogai, dėstantys bei kuriantys humanitarinių ir  socialinių mokslų programų modulius plačiai naudoja empirinius duomenis paskaitose bei seminaruose teoriniams argumentams pagrįsti.
          LiDA projektu siekiama paskatinti šiuolaikinės mokslinės tyrimų informacijos infrastruktūros (MTII) Lietuvoje plėtrą humanitariniuose ir socialiniuose moksluose per empirinių duomenų prieigą ir mainus Europoje bei pasaulyje, užtikrinti duomenų kokybę (mokslinį patikimumą) ir panaudojimo potencialą, kurti naujus ir autentiškus duomenis – renkant naują ar skaitmeninant turimą medžiagą, teikti mokslinių tyrimų metodų mokymo programas naujai mokslininkų kartai išugdyti.
          Pagrindinis projekto tikslas – sudaryti laisvos ir atviros prieigos galimybę mokslininkams ir kitiems tyrėjams, doktorantams bei daktarams-stažuotojams prie empirinių duomenų, skatinti ir padėti atlikti empirinius tyrimus, propaguoti duomenų saugojimą ir mainus, užtikrinant platesnį ir žinojimu grindžiamą duomenų panaudojimą Lietuvos humanitariniuose ir socialiniuose moksluose, tuo pačiu didinant mokslinių tyrimų taikymo ir poveikio galimybes socialinei ir žmogiškųjų išteklių plėtrai.
          Įgyvendinus projektą bus sukurtas Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA), kuriskaip nacionalinės aprėpties duomenų institucija kaups, organizuos ir teiks mokslininkams ir kitiems tyrėjams prieigą prie struktūruotų Lietuvos duomenų masyvų,  skatins Lietuvos mokslinių tyrimų integraciją į Europos mokslinių tyrimų erdvę (EMTE), didins doktorantų, mokslininkų ir kitų tyrėjų kompetenciją studijų procese bei mokslinių tyrimų organizavime, skatins naujų technologijų įdiegimą mokslo ir studijų institucijose.
          LiDA įsijungs į Tarptautinės duomenų organizacijų federacijos, kuriai priklauso 25 šalių socialinių mokslų duomenų archyvaiir Europos Socialinių mokslų archyvų tarybos, kurios narėmis yra 21 Europos šalis, veiklą. Bendradarbiaujant su duomenų archyvais Europoje ir pasaulyje, bus keičiamasi empiriniais duomenimis, patirtimi, duomenų kaupimo ir sklaidos metodikomis, užtikrinama Lietuvos mokslininkams prieiga prie tarptautinių duomenų sankaupų.
          Projekto idėjos ir pagrindimas susiformavo 2003- 2005 metais rengiant, Lietuvos humanitarinių ir socialinių mokslų (HSM) plėtros strategiją bei  Lietuvos humanitarinių ir socialinių mokslų infrastruktūrų plėtros galimybių studiją, kur pabrėžiamas mokslinių tyrimų infrastruktūros problemos ir sąsajų su kitų Europos Sąjungos šalių tyrimų infrastruktūromis trūkumas.


2007 m.  lapkričio 7 d. "Studijų aidai". LIETUVOS HSM DUOMENŲ ARCHYVAS (LiDA). MOKOMASIS NESSTAR SEMINARAS.

          2007 m. spalio 16-17 d.d. ES Europos socialinio fondo finansuojamas projektas „Empirinių duomenų ir informacijos HSM tyrimams kaupimas ir valdymas: Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA)“ organizavo  ekspertų mokomąjį seminarą apie darbą su NESSTAR  programine įranga. NESSTAR – tai  HSM duomenų kaupimo, saugojimo ir analizės sistema, išsiskirianti unikaliu duomenų publikavimo, analizavimo ir valdymo paketu. Šis programinis paketas siūlo efektyvią, mokslininko ir tyrėjo interesus atitinkančią, empirinių duomenų vizualizacijos ir analizės sistemą. Ši sistema apima įvairius produktus (NESSTAR WebView, NESSTAR Publisher, NESSTAR Hierarchical & Resource Publishers), kurie įgalina surinkti duomenis ir metaduomenis iš įvairaus formato šaltinių, juos valdyti bei publikuoti, tuo būdu paruošiant duomenis analizei. NESSTAR sistema suteikia nesudėtingą prieigą prie duomenų analizės -  nuo paprastų procentinių dažnių pasiskirstymų iki koreliacinių lentelių ir grafikų kūrimo.  NESSTAR duomenų analizės rezultatai lengvai gali būti perkeliami į įvairaus formato bylas ( Excel, Acrobat Reader etc.).
          NESSTAR programinio paketo programa kuriama ir tobulinama Bergene (Norvegija), tačiau techninį aptarnavimą atlieka Didžiosios Britanijos duomenų archyvas (UKDA). NESSTAR produktai naudojami daugelio pasaulinių organizacijų duomenų bazėse -  NESSTAR sukūrė eilę sėkmingų projektų Pasaulio banko duomenų bazei, šis programinis paketas yra naudojamas  Kanados, Pietų Afrikos statistikos departamentų duomenų bazėse. NESSTAR sistemą galima rasti rinkos ir viešosios nuomonės tyrimų duomenų bazėse (NORC (Čikaga), Gallup Europe (Briuselis)), apytiksliai dvidešimties Europos  ir JAV/ Kanados universitetų informacinėse sistemose, daugumoje Europos akademinių duomenų archyvų. NESSTAR sistemą naudoja Europos socialinių mokslų duomenų archyvų taryba (CESSDA).
          NESSTAR programinį paketą empirinių duomenų kaupimui, saugojimui ir analizei taip pat numato taikyti Lietuvos HSM duomenų archyvas LiDA. HSM duomenų vartotojai NESSTAR programinio paketo pagalba galės atlikti nesudėtingą pirminę saugomų duomenų analizę, o prireikus sudėtingesnės analizės  - pasisiųsti originalią duomenų rinkmeną jiems patogiu formatu (SPSS).
          Mokomojo seminaro apie NESSTAR programinį paketą tikslas - pristatyti ir supažindinti su Lietuvoje nauju NESSTAR  duomenų analizės paketu, duomenų rinkimo, paruošimo ir pateikimo NESSTAR analizei principais, jo analizės sistema. Seminaras vyko Kauno technologijos universitete, dviejų dienų paskaitų ciklą skaitė lektorė iš Didžiosios Britanijos Margaret Ward. Seminare dalyvavo 10 projekto Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA)  ekspertų iš KTU, VU, STI.
          Kiekvienos dienos seminarą sudarė  po 3  teorines paskaitas bei praktines sesijas, kurių metu seminaro dalyviai turėjo galimybę ne tik įgyti teorinių žinių, bet ir praktiškai išbandyti programinio paketo NESSTAR produktus: NESSTAR WebView, NESSTAR Publisher, NESSTAR Hierarchical & Resource Publishers, naudodamiesi NESSTAR paketo demo versija analizuoti tyrimų duomenis. Išklausę paskaitų ciklą seminaro dalyviai:

  • buvo supažindinti su NESSTAR produktais,
  • išmoko naudoti NESSTAR Publisher, jo pagalba  paruošti  tyrimų duomenis analizei bei juos publikuoti,
  • įgijo gebėjimų jau publikuotų duomenų peržiūrai ir analizei taikyti NESSTAR WebView.

Lektorė Margaret Ward apie šio seminaro rezultatus informavo savo ataskaitoje, išspausdintoje Didžiosios Britanijos duomenų archyvo (UKDA) informaciniame leidinyje.
          Projekto Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA)  vykdytojas Kauno technologijos universiteto Socialinių mokslų fakulteto Politikos ir viešojo administravimo institutas ateityje rengs mokomuosius NESSTAR seminarus potencialiems HSM duomenų archyvo LiDA vartotojams, akademinės bendruomenės nariams.

Seminaro lektorė Margaret Wards (ketvirta iš kairės) bei seminaro dalyviai.

NAUJIEMS VARTOTOJAMS
NAUJIENOS
Naujienlaiškis

Nr.1  2009 07-11
Nr.2  2009 12-2010 02
Nr.3  2010 03-05
Nr.4  2010 06-08
Nr.5  2010 09-11
Nr.6  2010 12-2011 02
Nr.7 2011 03-05
Nr.8 2011 06-08
 
© KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
Atnaujinta 2018-05-02