Historical Sociology of Modern Restorations: a ..." />
  
Svečias
Titulinis Duomenys Duomenys Paieška Duomenų rinkinys
Duomenų valdymas
Duomenų rinkinys

Numbers of Pigs in Latvia, 1920-1939


Atsisiųsti | Nesstar
Dokumentacija |Kintamųjų sąrašas |Reikšminiai žodžiai |Publikacijos

Objekto URL:

http://www.lidata.eu/data/histat/LiDA_HISTAGR_0082


Antraštė:

Numbers of Pigs in Latvia, 1920-1939

Lygiagreti antraštė:

Kiaulių skaičius Latvijoje, 1920-1939 m.

Tyrimų rinkinio pavadinimas:

HISTAGR: Economy: agriculture, forestry and fishing = HISTAGR: Ūkis: žemės, miškų ir vandens ūkis

Tema:

AGRICULTURAL AND RURAL HISTORY = ŽEMĖS ŪKIO IR KAIMO ISTORIJA

AGRICULTURE, FORESTRY AND RURAL INDUSTRY = ŽEMĖS ŪKIO, MIŠKŲ IR KAIMO PRAMONĖ

Depozitorius:

Norkus, Zenonas

Pirminė atsakomybė:

State Statistical Bureau = Valstybinis statistikos biuras

Tyrimo vykdytojai:

Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius

Bibliografinis citavimas:

Norkus, Zenonas et al. Numbers of Pigs in Latvia, 1920-1939 = Kiaulių skaičius Latvijoje, 1920-1939 m.: LiDA [distributor], 2018. (Vilnius : Vilnius University, 2018). (HISTAGR: Economy: agriculture, forestry and fishing). Accsess: www.lidata.eu/data/histat/LiDA_HISTAGR_0082.

Santrauka:

This dataset contains data on numbers of pigs in Latvia in 1920-1939.

Dataset "Numbers of Pigs in Latvia, 1920-1939" was published implementing project "Historical Sociology of Modern Restorations: a Cross-Time Comparative Study of Post-Communist Transformation in the Baltic States" from 2018 to 2022. Project leader is prof. Zenonas Norkus. Project is funded by the European Social Fund according to the activity "Improvement of researchers` qualification by implementing world-class R&D projects` of Measure No. 09.3.3-LMT-K-712".

Temporary accessibility restrictions apply for this dataset. Data will be made available without restrictions for registered LiDA users for not-for-profit use on 2021-09-15.

Šiame duomenų rinkinyje pateikiami duomenys apie kiaulių skaičių 1920-1939 metais Latvijoje.

Duomenų rinkinys "Kiaulių skaičius Latvijoje, 1920-1939 m." publikuotas įgyvendinant projektą "Moderniųjų restauracijų istorinė sociologija: diachroniškai lyginamasis Baltijos valstybių pokomunistinės transformacijos tyrimas", kurio trukmė 2018-2022 m. Projekto vadovas yra prof. Zenonas Norkus. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 veiklą "Mokslininkų kvalifikacijos tobulinimas vykdant aukšto lygio MTEP projektus".

Šiam duomenų rinkiniui yra nustatyti laikini prieinamumo apribojimai. Duomenys nekomerciniais tikslais registruotiems LiDA vartotojams bus prienami nuo 2021-09-15.

Bendroji informacija:
Tyrimo laikotarpis 1920 - 1939
Geografinė aprėptis Territory of Latvia = Latvijos teritorija.
Geografinis vienetas
 • Abrene / Jaunlatgale County = Abrenės / Jaunlatgalės apskritis ([lav] Abrenes / Jaunlatgales apriņķis);
 • Aizpute County = Aizputės apskritis ([lav] Aizputes apriņķis);
 • Bauska County = Bauskės apskritis ([lav] Bauskas apriņķis);
 • Cesis County = Cėsių apskritis ([lav] Cēsu apriņķis);
 • Daugavpils County = Daugpilio apskritis ([lav] Daugavpils apriņķis);
 • Ilukste County = Alūkštos apskritis ([lav] Ilūkstes apriņķis);
 • Jekabpils / Jaunjengavas County = Jekabpilio / Jaunjelgavos apskritis ([lav] Jēkabpils / Jaunjelgavas apriņķis);
 • Jelgava County = Jelgavos apskritis ([lav] Jelgavas apriņķis);
 • Kuldiga County = Kuldygos apskritis ([lav] Kuldīgas apriņķis);
 • Liepaja County = Liepojos apskritis ([lav] Liepājas apriņķis);
 • Ludza County = Ludzos apskritis ([lav] Ludzas apriņķis);
 • Madona County = Maduonos apskritis ([lav] Madonas apriņķis);
 • Rezekne County = Rėzeknės apskritis ([lav] Rēzeknes apriņķis);
 • Riga County = Rygos apskritis ([lav] Rīgas apriņķis);
 • Talsi County = Talsų apskritis ([lav] Talsu apriņķis);
 • Tukums County = Tukumo apskritis ([lav] Tukuma apriņķis);
 • Valka County = Valkos apskritis ([lav] Valkas apriņķis);
 • Valmiera County = Valmieros apskritis ([lav] Valmieras);
 • Ventspils County = Ventspilio apskritis ([lav] Ventspils apriņķis).
Analizės vienetas
 • Pigs = Kiaulės.
Duomenų rūšis
 • Official statistics data = Oficialiosios statistikos duomenys.
Finansavimo šaltinis European Social Fund = Europos socialinis fondas
Metodologija:
Laiko metodas
 • Time series = Laiko eilutė.
Duomenų rinkimo metodas
 • Transcription of existing materials and compilation into a table = Transkripcija iš esamų šaltinių ir apjungimas į bendrą lentelę.
Duomenų šaltiniai
Latvijas statistiskās gada grāmata 1920 = Annuaire statistique de la Lettonie pour l`année 1920 Rigā: Valsts statistiskā pārvalde, 1921 = Riga: Bureau de statistique de l`état, 1921, p 94-97 Latvijas statistiskās gada grāmata 1921 = Annuaire statistique de la Lettonie pour l`année 1921 Rigā: Valsts statistiskā pārvalde, 1922 = Riga: Bureau de statistique de l`état, 1922, p 110 Latvijas statistiskās gada grāmata 1922 = Annuaire statistique de la Lettonie pour l`année 1922 Rigā: Valsts statistiskā pārvalde, 1923 = Riga: Bureau de statistique de l`état, 1923, p 74 Latvijas statistiskās gada grāmata 1923 = Annuaire statistique de la Lettonie pour l`année 1923 Rigā: Valsts statistiskā pārvalde, 1924 = Riga: Bureau de statistique de l`état, 1924, p 96 Latvijas statistiskās gada grāmata 1924 = Annuaire statistique de la Lettonie pour l`année 1924 Rigā: Valsts statistiskā pārvalde, 1925 = Riga: Bureau de statistique de l`état, 1925, p 123 Latvijas statistiskās gada grāmata 1925 = Annuaire statistique de la Lettonie pour l`année 1925 Rigā: Valsts statistiskā pārvalde, 1926 = Riga: Bureau de statistique de l`état, 1926, p 122 Latvijas statistiskās gada grāmata 1926 = Annuaire statistique de la Lettonie pour l`année 1926 Rigā: Valsts statistiskā pārvalde, 1927 = Riga: Bureau de statistique de l`état, 1927, p 137 Latvijas statistiskās gada grāmata 1927 = Annuaire statistique de la Lettonie pour l`année 1927 Rigā: Valsts statistiskā pārvalde, 1928 = Riga: Bureau de statistique de l`état, 1928, p 192 Latvijas statistiskās gada grāmata 1928 = Annuaire statistique de la Lettonie pour l`année 1928 Rigā: Valsts statistiskā pārvalde, 1929 = Riga: Bureau de statistique de l`état, 1929, p 155 Latvijas statistiskās gada grāmata 1929 = Annuaire statistique de la Lettonie pour l`année 1929 Rigā: Valsts statistiskā pārvalde, 1930 = Riga: Bureau de statistique de l`état, 1930, p 157 Latvijas statistiskās gada grāmata 1930 = Annuaire statistique de la Lettonie pour l`année 1930 Rigā: Valsts statistiskā pārvalde, 1931 = Riga: Bureau de statistique de l`état, 1931, p 181 Latvijas statistiskās gada grāmata 1931 = Annuaire statistique de la Lettonie pour l`année 1931 Rigā: Valsts statistiskā pārvalde, 1932 = Riga: Bureau de statistique de l`état, 1932, p 144 Latvijas statistiskās gada grāmata 1932 = Annuaire statistique de la Lettonie pour l`année 1932 Rigā: Valsts statistiskā pārvalde, 1933 = Riga: Bureau de statistique de l`état, 1933, p 113 Latvijas statistiskās gada grāmata 1933 = Annuaire statistique de la Lettonie pour l`année 1933 Rigā: Valsts statistiskā pārvalde, 1934 = Riga: Bureau de statistique de l`état, 1934, p 112 Latvijas statistiskās gada grāmata 1934 = Annuaire statistique de la Lettonie pour l`année 1934 Rigā: Valsts statistiskā pārvalde, 1935 = Riga: Bureau de statistique de l`état, 1935, p 116 Latvijas statistiskās gada grāmata 1935 = Annuaire statistique de la Lettonie pour l`année 1935 Rigā: Valsts statistiskā pārvalde, 1936 = Riga: Bureau de statistique de l`état, 1936, p 124 Latvijas statistiskās gada grāmata 1936 = Annuaire statistique de la Lettonie pour l`année 1936 Rigā: Valsts statistiskā pārvalde, 1937 = Riga: Bureau de statistique de l`état, 1937, p 128 Latvijas statistiskās gada grāmata 1937/38 = Annuaire statistique de la Lettonie pour l`année 1937/38 Rigā: Valsts statistiskā pārvalde, 1938 = Riga: Bureau de statistique de l`état, 1938, p 128 Latvijas statistiskās gada grāmata 1939 = Annuaire statistique de la Lettonie pour l`année 1939 Rigā: Valsts statistiskā pārvalde, 1939 = Riga: Bureau de statistique de l`état, 1939, p 115 Latvijas PSR statistikas tabulas 1940 g Riga: Latvijas PSR Tautsaimniecības statistikas pārvalde, 1940, p 113
Prieiga prie duomenų:
Citavimo reikalavimas
 • Publications based on the data archived at the LiDA should acknowledge this by a reference to LiDA. To ensure that such source attributions are captured for social science bibliographic utilities, citations must appear in the footnotes or in the reference section of publications. Example on how to cite the data is provided in the "Bibliographic citation" field of the data description (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

 • Publikacijose, parengtose LiDA saugomų duomenų pagrindu, turi būti nuoroda į LiDA išnašose ar literatūros sąraše. Šiuo reikalavimu siekiama, kad nuoroda į LiDA patektų į socialinių mokslų citavimo indeksus. Citavimo pavyzdys pateikiamas duomenų aprašo laukelyje "Bibliografinis citavimas" (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).
Prieinamumas
 • Temporary accessibility restrictions apply for this dataset. Data will be made available without restrictions for registered LiDA users for not-for-profit purposes on 2021-09-15.

 • Šiam duomenų rinkiniui yra nustatyti laikini prieinamumo apribojimai. Duomenys nekomerciniais tikslais registruotiems LiDA vartotojams bus prienami nuo 2021-09-15.

Autorinės teisės:

© Vilnius University = Vilniaus universitetas, 2018


 

NAUJIEMS VARTOTOJAMS
NAUJIENOS
Naujienlaiškis

Nr.1  2009 07-11
Nr.2  2009 12-2010 02
Nr.3  2010 03-05
Nr.4  2010 06-08
Nr.5  2010 09-11
Nr.6  2010 12-2011 02
Nr.7 2011 03-05
Nr.8 2011 06-08
 
© KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
Atnaujinta 2020-02-17