Svečias
Titulinis Duomenys Duomenys Paieška Duomenų rinkinys
Duomenų valdymas
Duomenų rinkinys

Volume and Value of Crop Production in Latvia, 1920-1939


Atsisiųsti | Nesstar
Dokumentacija |Kintamųjų sąrašas |Reikšminiai žodžiai |Publikacijos

Objekto URL:

http://www.lidata.eu/data/histat/LiDA_HISTAGR_0136


Antraštė:

Volume and Value of Crop Production in Latvia, 1920-1939

Lygiagreti antraštė:

Augalininkystės produkcijos apimtys ir vertė Latvijoje, 1920-1939 m.

Tyrimų rinkinio pavadinimas:

HISTAGR: Economy: agriculture, forestry and fishing = HISTAGR: Ūkis: žemės, miškų ir vandens ūkis

Tema:

AGRICULTURAL AND RURAL HISTORY = ŽEMĖS ŪKIO IR KAIMO ISTORIJA

AGRICULTURE, FORESTRY AND RURAL INDUSTRY = ŽEMĖS ŪKIO, MIŠKŲ IR KAIMO PRAMONĖ

Depozitorius:

Norkus, Zenonas

Pirminė atsakomybė:

State Statistical Bureau = Valstybinis statistikos biuras

Tyrimo vykdytojai:

Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius

Bibliografinis citavimas:

Norkus, Zenonas et al.Volume and Value of Crop Production in Latvia, 1920-1939 = Augalininkystės produkcijos apimtys ir vertė Latvijoje, 1920-1939 m.: LiDA [distributor], 2020. (Vilnius : Vilnius University, 2020). (HISTAGR: Economy: agriculture, forestry and fishing). Accsess: www.lidata.eu/data/histat/LiDA_HISTAGR_0136.

Santrauka:

This dataset contains data on numbers of volume and value of crop production in Latvia in 1920-1939.

Dataset "Volume and value of crop production in Latvia, 1920-1939 " was published implementing project "Historical Sociology of Modern Restorations: a Cross-Time Comparative Study of Post-Communist Transformation in the Baltic States" from 2018 to 2022. Project leader is prof. Zenonas Norkus. Project is funded by the European Social Fund according to the activity "Improvement of researchers` qualification by implementing world-class R&D projects` of Measure No. 09.3.3-LMT-K-712".

Temporary accessibility restrictions apply for this dataset. Data will be made available without restrictions for registered LiDA users for not-for-profit use on 2021-10-28.

Šiame duomenų rinkinyje pateikiamos augalininkystės produkcijos apimtys ir vertė Latvijoje 1920-1939 metais.

Duomenų rinkinys "Augalininkystės produkcijos apimtys ir vertė Latvijoje, 1920-1939 m." publikuotas įgyvendinant projektą "Moderniųjų restauracijų istorinė sociologija: diachroniškai lyginamasis Baltijos valstybių pokomunistinės transformacijos tyrimas", kurio trukmė 2018-2022 m. Projekto vadovas yra prof. Zenonas Norkus. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 veiklą "Mokslininkų kvalifikacijos tobulinimas vykdant aukšto lygio MTEP projektus".

Šiam duomenų rinkiniui yra nustatyti laikini prieinamumo apribojimai. Duomenys nekomerciniais tikslais registruotiems LiDA vartotojams bus prienami nuo 2021-10-28.

Bendroji informacija:
Tyrimo laikotarpis 1920 - 1939
Geografinė aprėptis Territory of Latvia = Latvijos teritorija.
Geografinis vienetas
 • Abrene / Jaunlatgale County = Abrenės / Jaunlatgalės apskritis ([lav] Abrenes / Jaunlatgales apriņķis);
 • Aizpute County = Aizputės apskritis ([lav] Aizputes apriņķis);
 • Bauska County = Bauskės apskritis ([lav] Bauskas apriņķis);
 • Cesis County = Cėsių apskritis ([lav] Cēsu apriņķis);
 • Daugavpils County = Daugpilio apskritis ([lav] Daugavpils apriņķis);
 • Ilukste County = Alūkštos apskritis ([lav] Ilūkstes apriņķis);
 • Jekabpils / Jaunjengavas County = Jekabpilio / Jaunjelgavos apskritis ([lav] Jēkabpils / Jaunjelgavas apriņķis);
 • Jelgava County = Jelgavos apskritis ([lav] Jelgavas apriņķis);
 • Kuldiga County = Kuldygos apskritis ([lav] Kuldīgas apriņķis);
 • Liepaja County = Liepojos apskritis ([lav] Liepājas apriņķis);
 • Ludza County = Ludzos apskritis ([lav] Ludzas apriņķis);
 • Madona County = Maduonos apskritis ([lav] Madonas apriņķis);
 • Rezekne County = Rėzeknės apskritis ([lav] Rēzeknes apriņķis);
 • Riga County = Rygos apskritis ([lav] Rīgas apriņķis);
 • Talsi County = Talsų apskritis ([lav] Talsu apriņķis);
 • Tukums County = Tukumo apskritis ([lav] Tukuma apriņķis);
 • Valka County = Valkos apskritis ([lav] Valkas apriņķis);
 • Valmiera County = Valmieros apskritis ([lav] Valmieras);
 • Ventspils County = Ventspilio apskritis ([lav] Ventspils apriņķis).
Analizės vienetas
 • Volume and value of crop production = Augalininkystės produkcijos apimtys ir vertė.
Duomenų rūšis
 • Official statistics data = Oficialiosios statistikos duomenys.
Finansavimo šaltinis European Social Fund = Europos socialinis fondas
Metodologija:
Laiko metodas
 • Time series = Laiko eilutė.
Duomenų rinkimo metodas
 • Transcription of existing materials, calculations and compilation into a table = Transkripcija iš esamų šaltinių, skaičiavimai ir apjungimas į bendrą lentelę.
Duomenų šaltiniai
Latvijas lauksaimniecība 1920-1925 gg Tekošā statistika Sastādījis A Maldups Rīga: Valsts statistiskā pārvalde, 1926, p 24-25, 34, 38, 51 Latvijas lauksaimniecība 1926-1927 gg Sastādījis A Maldups, rediģējis V Salnais Rīga: Valsts statistiskā pārvalde, 1928, p 33, 87-97 Latvijas lauksaimniecība 1930 g Piektais izdevums Sastādījis A Maldups, rediģējis V Salnais Rīga: Valsts statistiskā pārvalde, 1931, p 53 Latvijas lauksaimniecība 1931 g Sestais izdevums Sastādījis A Maldups, rediģējis V Salnais Rīga: Valsts statistiskā pārvalde, 1932, p 182-192 Latvijas lauksaimniecība 1932 g Septītais izdevums Sastādījis A Maldups, rediģējis V Salnais Rīga: Valsts statistiskā pārvalde, 1933, p 65, 182-187 Latvijas lauksaimniecība 1934 g Devītais izdevums Sastādījis A Maldups, rediģējis V Salnais Rīga: Valsts statistiskā pārvalde, 1935, p 82-83, 244-249 Latvijas lauksaimniecība 1935 g Desmitais izdevums Sastādījis A Maldups, rediģējis V Salnais Rīga: Valsts statistiskā pārvalde, 1936, p 69, 231-236 Latvijas lauksaimniecība 1936 g Vienpadsmitais izdevums Sastādījis A Maldups, rediģējis V Salnais Rīga: Valsts statistiskā pārvalde, 1937, p 59, 200-201 Latvijas lauksaimniecība 1937 g Divpadsmitais izdevums Sastādījis A Maldups Rīga: Valsts statistiskā pārvalde, 1938, p 182-183 Latvijas lauksaimniecība 1938 g Trīspadsmitais izdevums Sastādījis A Maldups Rīga: Valsts statistiskā pārvalde, 1939, p 38, 127-128 Latvijas lauksaimniecība 1939 g Četrpadsmitais izdevums Sastādījis A Maldups Rīga: Valsts statistiskā pārvalde, 1940, p 38, 164-165
Prieiga prie duomenų:
Citavimo reikalavimas
 • Publications based on the data archived at the LiDA should acknowledge this by a reference to LiDA. To ensure that such source attributions are captured for social science bibliographic utilities, citations must appear in the footnotes or in the reference section of publications. Example on how to cite the data is provided in the "Bibliographic citation" field of the data description (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

 • Publikacijose, parengtose LiDA saugomų duomenų pagrindu, turi būti nuoroda į LiDA išnašose ar literatūros sąraše. Šiuo reikalavimu siekiama, kad nuoroda į LiDA patektų į socialinių mokslų citavimo indeksus. Citavimo pavyzdys pateikiamas duomenų aprašo laukelyje "Bibliografinis citavimas" (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).
Prieinamumas
 • Temporary accessibility restrictions apply for this dataset. Data will be made available without restrictions for registered LiDA users for not-for-profit purposes on 2021-10-28.

 • Šiam duomenų rinkiniui yra nustatyti laikini prieinamumo apribojimai. Duomenys nekomerciniais tikslais registruotiems LiDA vartotojams bus prienami nuo 2021-10-28.

Autorinės teisės:

© Vilnius University = Vilniaus universitetas, 2020


 

NAUJIEMS VARTOTOJAMS
NAUJIENOS
Naujienlaiškis

Nr.1  2009 07-11
Nr.2  2009 12-2010 02
Nr.3  2010 03-05
Nr.4  2010 06-08
Nr.5  2010 09-11
Nr.6  2010 12-2011 02
Nr.7 2011 03-05
Nr.8 2011 06-08
 
© KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
Atnaujinta 2020-02-17