Svečias
Titulinis Duomenys Duomenys Paieška Duomenų rinkinys
Duomenų valdymas
Duomenų rinkinys

Annual Salary of Industrial Workers in Courland, Estonia, Kaunas, Livonia, Suwalki, Vilnius, Vitebsk Provinces, Belarus, Estonia, Latvia, Lithuania, Poland and Russia, 1897-1914


Atsisiųsti | Nesstar
Dokumentacija |Kintamųjų sąrašas |Reikšminiai žodžiai |Publikacijos

Objekto URL:

http://www.lidata.eu/data/histat/LiDA_HISTECO_0167


Antraštė:

Annual Salary of Industrial Workers in Courland, Estonia, Kaunas, Livonia, Suwalki, Vilnius, Vitebsk Provinces, Belarus, Estonia, Latvia, Lithuania, Poland and Russia, 1897-1914

Lygiagreti antraštė:

Žemės ūkio darbininkų metinis darbo užmokestis Kuršo (Kurliandijos), Estliandijos, Livliandijos, Suvalkų, Vilniaus, Vitebsko gubernijose, Baltarusija, Estija, Latvija Lietuva, Lenkija ir Rusija, 1897-1914 m.

Tyrimų rinkinio pavadinimas:

HISTECO: Economy: industry = HISTECO: Ūkis: pramonė

Tema:

EKONOMIKOS ISTORIJA = ECONOMIC HISTORY

PREKYBA, PRAMONĖ IR RINKOS = TRADE, INDUSTRY AND MARKETS

Depozitorius:

Norkus, Zenonas

Pirminė atsakomybė:

Central Statistical Committee under the Ministry of the Interior = Centrinis statistikos komitetas prie Vidaus reikalų ministerijos; Courland Province Statistical Committee = Kuršo (Kurliandijos) gubernijos statistikos komitetas; Estonia Province Statistical Committee = Estijos (Estliandijos) gubernijos statistikos komitetas; Kaunas Province Statistical Committee = Kauno gubernijos statistikos komitetas; Livonia Province Statistical Committee = Livliandijos gubernijos statistikos komitetas; Vilnius Province Statistical Committee = Vilniaus gubernijos statistikos komitetas; Vitebsk Province Statistical Committee = Vitebsko gubernijos statistikos komitetas; Warzaw Statistical Committee = Varšuvos statistikos komitetas

Tyrimo vykdytojai:

Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius

Bibliografinis citavimas:

Norkus, Zenonas et al. Annual Salary of Industrial Workers in Courland, Estonia, Kaunas, Livonia, Suwalki, Vilnius, Vitebsk Provinces, Belarus, Estonia, Latvia, Lithuania, Poland and Russia, 1897-1914 = Žemės ūkio darbininkų metinis darbo užmokestis Kuršo (Kurliandijos), Estliandijos, Livliandijos, Suvalkų, Vilniaus, Vitebsko gubernijose, Baltarusija, Estija, Latvija Lietuva, Lenkija ir Rusija, 1897-1914 m.: LiDA [distributor], 2020. (Vilnius : Vilnius University, 2020). (HISTECO: Economy: industry). Accsess: www.lidata.eu/data/histat/LiDA_HISTECO_0167.

Santrauka:

This dataset contains data on annual salary of industry workers in Courland, Estonia, Kaunas, Livonia, Suwalki, Vilnius, Vitebsk Provinces in 1897-1914.

Dataset "Annual Salary of Industrial Workers in Courland, Estonia, Kaunas, Livonia, Suwalki, Vilnius, Vitebsk Provinces, Belarus, Estonia, Latvia, Lithuania, Poland and Russia, 1897-1914" was published implementing project "Historical Sociology of Modern Restorations: a Cross-Time Comparative Study of Post-Communist Transformation in the Baltic States" from 2018 to 2022. Project leader is prof. Zenonas Norkus. Project is funded by the European Social Fund according to the activity "Improvement of researchers` qualification by implementing world-class R&D projects` of Measure No. 09.3.3-LMT-K-712".

Temporary accessibility restrictions apply for this dataset. Data will be made available without restrictions for registered LiDA users for not-for-profit use on 2021-11-12.

Šiame duomenų rinkinyje pateikiami duomenys apie pramonės darbininkų metinį darbo užmokestį Kuršo (Kurliandijos), Estliandijos, Livliandijos, Suvalkų, Vilniaus, Vitebsko gubernijose 1897-1914 metais.

Duomenų rinkinys " Žemės ūkio darbininkų metinis darbo užmokestis Kuršo (Kurliandijos), Estliandijos, Livliandijos, Suvalkų, Vilniaus, Vitebsko gubernijose, Baltarusija, Estija, Latvija Lietuva, Lenkija ir Rusija, 1897-1914 m." publikuotas įgyvendinant projektą "Moderniųjų restauracijų istorinė sociologija: diachroniškai lyginamasis Baltijos valstybių pokomunistinės transformacijos tyrimas", kurio trukmė 2018-2022 m. Projekto vadovas yra prof. Zenonas Norkus. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 veiklą "Mokslininkų kvalifikacijos tobulinimas vykdant aukšto lygio MTEP projektus".

Šiam duomenų rinkiniui yra nustatyti laikini prieinamumo apribojimai. Duomenys nekomerciniais tikslais registruotiems LiDA vartotojams bus prienami nuo 2021-11-12.

Bendroji informacija:
Tyrimo laikotarpis 1897 - 1914
Geografinė aprėptis Territory of Courland Province = Kuršo (Kurliandijos) gubernijos teritorija.
Territory of Estonia Province = Estliandijos gubernijos teritorija.
Territory of Kaunas Province = Kauno gubernijos teritorija.
Territory of Livonia Province = Livliandijos gubernijos teritorija.
Territory of Suwalki Province = Suvalkų gubernijos teritorija.
Territory of Vilnius Province = Vilniaus gubernijos teritorija.
Territory of Vitebsk Province = Vitebsko gubernijos teritorija.
Geografinis vienetas
 • Aizpute / Hasenpot County = Aizputės / Hazenpoto apskritis ([lav] Aizputes apriņķis, [deu] Kreis Hasenpoth, [rus] Gazenpotskij uezd);
 • Bauska / Bauske County = Bauskės apskritis ([lav] Bauskas apriņķis, [deu] Kreis Bauske, [rus] Bausskij uezd);
 • Dobele / Doblen County = ?Duobelės / Jelgavos / Mintaujos apskirtis ([lav] Dobeles apriņķis, [deu] Kreis Doblen, [rus] Doblenskij / Mitavskij uezd);
 • Grobina / Grobin County = Gruobinios apskritis ([lav] Grobiņas apriņķis, [deu] Kreis Grobin, [rus] Grobinskij uezd);
 • Ilukste / Illuxt County = Alūkštos / Ilūkštės apskritis ([lav] Ilūkstes apriņķis, [deu] Kreis Illuxt, [rus] Illukstkij uezd);
 • Jaunjelgava / Friedrichstadt County = Jaunjelgavos / Frydrichštato apskritis ([lav] Jaunjelgavas apriņķis, [deu] Kreis Friedrichstadt, [rus] Fridrixštadtskij uezd);
 • Kuldiga / Goldingen County = Kuldygos / Goldingeno apskritis ([lav] Kuldīgas apriņķis, [deu] Kreis Goldingen, [rus] Gol`dingenskij uezd);
 • Talsu / Talsen County = Talsų apskritis ([lav] Talsu apriņķis [deu] Kreis Talsen, [rus] Tal`senskij uezd);
 • Tuckum County = Tukumo apskritis ([lav] Tukuma apriņķis [deu] Kreis Tuckum, [rus] Tukkumskij uezd);
 • Ventspils / Windau County = Ventspilio / Vindavos apskritis ([lav] Ventspils apriņķis, [deu] Kreis Windau, [rus] Vindavskij uezd).
 • Harrien / Reval County = Talino apskritis ([est] Harju kreis, [deu] Kreis Harrien / Harju / Revalsche, [rus] Revel`skij uezd);
 • Jerwen County = Paidės / Jerveno apskritis ([est] Paide / Järva kreis, [deu] Kreis Jerwen / Weissenstein, [rus] Vejsenštejnskij uezd);
 • Wiek County = Haapsalu apskritis ([est] Haapsalu / Lääne kreis, [deu] Kreis Wiek, [rus] Gapsal`skij uezd);
 • Wierland County = Rakverės apskritis ([est] Rakvere / Viru kreis, [deu] Kreis Wierland / Wesenberg / Rakvere, [rus] Vezenbergskij / Virljandskij uezd).
 • Kaunas County = Kauno apskritis ([rus] Kovenskij uezd);
 • Panevėžys County = Panevėžio apskritis ([rus] Ponevežskij uezd);
 • Raseiniai County = Raseinių apskritis ([rus] Rossienskij uezd);
 • Šiauliai County = Šiaulių apskritis ([rus] Šavel`skij uezd);
 • Telšiai County = Telšių apskritis ([rus] Tel`ševskij uezd);
 • Ukmergė / Vilkomir County = Vilkmergės / Ukmergės apskritis ([rus] Vil`komirskij uezd);
 • Zarasai / Novoaleksandrovsk County = Novoaleksandrovsko / Zarasų apskritis ([rus] Novo-Aleksandrovskij uezd).
 • Cesis / Wenden County = Cėsių / Vendeno apskritis ([lav] Cēsu apriņķis, [deu] Wendensche Kreis, [rus] Vendenskij uezd);
 • Kuressaare / Arensburg County = Arensburgo / Ezelio / Kuresarės apskritis ([est] Kuressaare kreis, [deu] Arensburgsche Kreis, [rus] Ezel`skij uezd);
 • Pernau County = Pernu / Pernovo apskritis ([est] Pärnu kreis, [deu] Pernausche Kreis, [rus] Pernovskij uezd);
 • Riga County = Rygos apskritis ([lav] Rīgas apriņķis, [deu] Rigische Kreis, [rus] Rižskij uezd);
 • Tartu / Dorpat County = Tartu / Jurjevo apskritis ([est] Tartu kreis, [deu] Dörptsche Kreis, [rus] Jur`evskij / Derptskij uezd);
 • Viljandi / Fellin County = Viljandžio apskritis ([lav] Vīlandes apriņķis, [deu] Fellinsche / Viljandi Kreis, [rus] Fellinskij uezd);
 • Valka County = Valkos apskritis ([lav] Valkas apriņķis, [deu] Walksche Kreis, [rus] Valkskij uezd);
 • Werro County = Veru apskritis ([lav] Veru apriņķis, [est] Võru kreis, [deu] Werrosche Kreis, [rus] Verroskij uezd);
 • Valmiera County = Valmieros apskritis ([lav] Valmieras apriņķis, [deu] Wolmarsche Kreis, [rus] Vol`marskij uezd).
 • Augustowo County = Augustavo apskritis ([rus] Avgustovskij uezd);
 • Kalvarija County = Kalvarijos apskritis ([rus] Kal`varijskij uez);
 • Marijampolė County = Marijampolės apskritis ([rus] Mariampol`skij uezd);
 • Sejny County = Seinų apskritis ([rus] Sejnskij uezd);
 • Suwalki County = Suvalkų apskritis ([rus] Suvalkskij uezd);
 • Vilkaviškis County = Vilkaviškio apskritis ([rus] Volkovyšskij uezd);
 • Wladyslawowsk County = Kudirkos-Naumiesčio / Vladislavo apskritis ([rus] Vladislavskij uezd).
 • Ašmena County = Ašmenos apskritis ([rus] Ošmjanskij uezd);
 • Dysna County = Dysnos apskritis ([rus] Disnenskij uezd);
 • Lida County = Lydos apskritis ([rus] Lidskij uezd);
 • Švenčionys County = Švenčionių apskritis ([rus] Svencjanskij uezd);
 • Trakai County = Trakų apskritis ([rus] Trokskij uezd);
 • Vileika County = Vileikos apskritis ([rus] Vilejskij uezd);
 • Vilnius County = Vilniaus apskritis ([rus] Vilenskij uezd).
 • Dvinsk County = Daugpilio / Dvinsko apskritis ([lav] Daugavpils apriņķis, [rus] Dvinskij uezd);
 • Haradok / Gorodok County = Haradoko / Gorodoko apskritis ([rus] Gorodokskij uezd);
 • Lepiel County = Lepelio apskritis ([rus] Lepel`skij uezd);
 • Ludza County = Ludzos / Liucino apskritis ([lav] Ludzas apriņķis, [rus] Ljucinskij uezd);
 • Nevel County = Nevelio apskritis ([rus] Nevel`skij uezd);
 • Polotsk / Polatsk County = Polocko apskritis ([rus] Polockij uezd);
 • Rezhitsa County = Rėzeknės / Režicos apskritis ([rus] Režickij uezd);
 • Sebezh County = Sebežo apskritis ([rus] Sebežskij uezd);
 • Velizh County = Veližo apskritis ([rus] Veližskij uezd);
 • Vierchniadzvinsk / Drysa County = Verchniadzvinsko / Drisos apskritis ([rus] Drissenskij uezd);
 • Vitebsk / Vitsebsk County = Vitebsko apskritis ([rus] Vitebskij uezd).
Analizės vienetas
 • Wages = Darbo užmokestis.
Duomenų rūšis
 • Official statistics data = Oficialiosios statistikos duomenys.
Finansavimo šaltinis European Social Fund = Europos socialinis fondas
Metodologija:
Laiko metodas
 • Time series = Laiko eilutė.
Duomenų rinkimo metodas
 • Transcription of existing materials and compilation into a table = Transkripcija iš esamų šaltinių ir apjungimas į bendrą lentelę.
Duomenų šaltiniai
Svod otčetov fabričnyx inspektorov za vtoruju polovinu 1900 goda Ministerstvo finansov Otd promyšlennosti Sankt-Peterburg: tip V F Kiršbauma, 1902, s 74-75 Svod otčetov fabričnyx inspektorov za vtoruju polovinu 1901 god Ministerstvo finansov Otd promyšlennosti Sankt-Peterburg: tip V F Kiršbauma, 1903, s 162-163 Svod otčetov fabričnyx inspektorov za vtoruju polovinu 1902 god Ministerstvo finansov Otd promyšlennosti Sankt-Peterburg: tip V F Kiršbauma, 1904, s 160-161 Svod otčetov fabričnyx inspektorov za vtoruju polovinu 1903 god Ministerstvo torgovli i promyšlennosti Otd promyšlennosti Sankt-Peterburg: tip V F Kiršbauma, 1906, s162-163 Svod otčetov fabričnyx inspektorov za vtoruju polovinu 1904 god Ministerstvo torgovli i promyšlennosti Otd promyšlennosti Sankt-Peterburg: tip V F Kiršbauma, 1907, s172-173 Svod otčetov fabričnyx inspektorov za vtoruju polovinu 1905 god Ministerstvo torgovli i promyšlennosti Otd promyšlennosti Sankt-Peterburg: tip V F Kiršbauma, 1908, s 92-93 Svod otčetov fabričnyx inspektorov za vtoruju polovinu 1906 god Ministerstvo torgovli i promyšlennosti Otd promyšlennosti Sankt-Peterburg: tip V F Kiršbauma, 1908, s 92-93 Svod otčetov fabričnyx inspektorov za vtoruju polovinu 1907 god Ministerstvo torgovli i promyšlennosti Otd promyšlennosti Sankt-Peterburg: tip V F Kiršbauma, 1909, s 96-97 Svod otčetov fabričnyx inspektorov za vtoruju polovinu 1908 god Ministerstvo torgovli i promyšlennosti Otd promyšlennosti Sankt-Peterburg: tip V F Kiršbauma, 1910, s 142-143 Svod otčetov fabričnyx inspektorov za vtoruju polovinu 1910 god Ministerstvo torgovli i promyšlennosti Otd promyšlennosti Sankt-Peterburg: tip V F Kiršbauma, 1910, c 280-281 Svod otčetov fabričnyx inspektorov za vtoruju polovinu 1911 god Ministerstvo torgovli i promyšlennosti Otd promyšlennosti Sankt-Peterburg: tip V F Kiršbauma, 1912, s 232-233 Svod otčetov fabričnyx inspektorov za vtoruju polovinu 1912 god Ministerstvo torgovli i promyšlennosti Otd promyšlennosti Sankt-Peterburg: tip V F Kiršbauma, 1912, s 234-235 Svod otčetov fabričnyx inspektorov za vtoruju polovinu 1913 god Ministerstvo torgovli i promyšlennosti Otd promyšlennosti Sankt-Peterburg: tip V F Kiršbauma, 1914, s 240-241
Prieiga prie duomenų:
Citavimo reikalavimas
 • Publications based on the data archived at the LiDA should acknowledge this by a reference to LiDA. To ensure that such source attributions are captured for social science bibliographic utilities, citations must appear in the footnotes or in the reference section of publications. Example on how to cite the data is provided in the "Bibliographic citation" field of the data description (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

 • Publikacijose, parengtose LiDA saugomų duomenų pagrindu, turi būti nuoroda į LiDA išnašose ar literatūros sąraše. Šiuo reikalavimu siekiama, kad nuoroda į LiDA patektų į socialinių mokslų citavimo indeksus. Citavimo pavyzdys pateikiamas duomenų aprašo laukelyje "Bibliografinis citavimas" (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).
Prieinamumas
 • Temporary accessibility restrictions apply for this dataset. Data will be made available without restrictions for registered LiDA users for not-for-profit purposes on 2021-11-12.

 • Šiam duomenų rinkiniui yra nustatyti laikini prieinamumo apribojimai. Duomenys nekomerciniais tikslais registruotiems LiDA vartotojams bus prienami nuo 2021-11-12.

Autorinės teisės:

© Vilnius University = Vilniaus universitetas, 2020


 

NAUJIEMS VARTOTOJAMS
NAUJIENOS
Naujienlaiškis

Nr.1  2009 07-11
Nr.2  2009 12-2010 02
Nr.3  2010 03-05
Nr.4  2010 06-08
Nr.5  2010 09-11
Nr.6  2010 12-2011 02
Nr.7 2011 03-05
Nr.8 2011 06-08
 
© KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
Atnaujinta 2020-02-17