Svečias
Titulinis Duomenys Duomenys Paieška Duomenų rinkinys
Duomenų valdymas
Duomenų rinkinys

Annual Average Hourly Earnings of Industrial Workers by Profession in Latvia (Riga), 1919-1939


Atsisiųsti | Nesstar
Dokumentacija |Kintamųjų sąrašas |Reikšminiai žodžiai |Publikacijos

Objekto URL:

http://www.lidata.eu/data/histat/LiDA_HISTECO_0175


Antraštė:

Annual Average Hourly Earnings of Industrial Workers by Profession in Latvia (Riga), 1919-1939

Lygiagreti antraštė:

Metinis pramonės darbininkų valandinio darbo užmokesčio vidurkis pagal profesijas Latvijoje (Rygoje), 1919-1939 m.

Tyrimų rinkinio pavadinimas:

HISTECO: Economy: industry = HISTECO: Ūkis: pramonė

Tema:

EKONOMIKOS ISTORIJA = ECONOMIC HISTORY

PREKYBA, PRAMONĖ IR RINKOS = TRADE, INDUSTRY AND MARKETS

Depozitorius:

Norkus, Zenonas

Pirminė atsakomybė:

State Statistical Bureau = Valstybinis statistikos biuras

Tyrimo vykdytojai:

Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius

Bibliografinis citavimas:

Norkus, Zenonas et al. Annual Average Hourly Earnings of Industrial Workers by Profession in Latvia (Riga), 1919-1939 = Metinis pramonės darbininkų valandinio darbo užmokesčio vidurkis pagal profesijas Latvijoje (Rygoje), 1919-1939 m.: LiDA [distributor], 2020. (Vilnius : Vilnius University, 2020). (HISTECO: Economy: industry). Accsess: www.lidata.eu/data/histat/LiDA_HISTECO_0175.

Santrauka:

This dataset contains data on annual average hourly earnings of industrial workers by profession in Latvia (Riga) in 1919-1939.

Dataset "Annual Average Hourly Earnings of Industrial Workers by Profession in Latvia (Riga), 1919-1939" was published implementing project "Historical Sociology of Modern Restorations: a Cross-Time Comparative Study of Post-Communist Transformation in the Baltic States" from 2018 to 2022. Project leader is prof. Zenonas Norkus. Project is funded by the European Social Fund according to the activity "Improvement of researchers` qualification by implementing world-class R&D projects` of Measure No. 09.3.3-LMT-K-712".

Temporary accessibility restrictions apply for this dataset. Data will be made available without restrictions for registered LiDA users for not-for-profit use on 2021-11-12.

Šiame duomenų rinkinyje pateikiami duomenys apie metinio pramonės darbininkų valandinio darbo užmokesčio vidurkį pagal profesijas Latvijoje (Rygoje) 1919-1939 metais.

Duomenų rinkinys "Metinis pramonės darbininkų valandinio darbo užmokesčio vidurkis pagal profesijas Latvijoje (Rygoje), 1919-1939 m." publikuotas įgyvendinant projektą "Moderniųjų restauracijų istorinė sociologija: diachroniškai lyginamasis Baltijos valstybių pokomunistinės transformacijos tyrimas", kurio trukmė 2018-2022 m. Projekto vadovas yra prof. Zenonas Norkus. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 veiklą "Mokslininkų kvalifikacijos tobulinimas vykdant aukšto lygio MTEP projektus".

Šiam duomenų rinkiniui yra nustatyti laikini prieinamumo apribojimai. Duomenys nekomerciniais tikslais registruotiems LiDA vartotojams bus prienami nuo 2021-11-12.

Bendroji informacija:
Tyrimo laikotarpis 1919 - 1939
Geografinė aprėptis Riga = Ryga.
Analizės vienetas
  • Wages = Darbo užmokestis.
Duomenų rūšis
  • Official statistics data = Oficialiosios statistikos duomenys.
Finansavimo šaltinis European Social Fund = Europos socialinis fondas
Metodologija:
Laiko metodas
  • Time series = Laiko eilutė.
Duomenų rinkimo metodas
  • Transcription of existing materials, calculations and compilation into a table = Transkripcija iš esamų šaltinių, skaičiavimai ir apjungimas į bendrą lentelę.
Duomenų šaltiniai
Year-Book of Labour Statistics 1935-1936, First year of issue Geneva, International Labour Office, 1936, p 146 Year-Book of Labour Statistics 1937, Second year of issue Geneva, International Labour Office, 1937, p 168 Year-Book of Labour Statistics 1938, Third year of issue Geneva, International Labour Office, 1938, p 192 Year-Book of Labour Statistics 1939, Fourth year of issue Geneva, International Labour Office, 1939, p 153 Year-Book of Labour Statistics 1940, Fifth year of issue Geneva, International Labour Office, 1940, p 127 Latvijas statistiskās gada grāmata 1926 = Annuaire statistique de la Lettonie pour l`année 1926 Rīga: Valsts statistiskā pārvalde, 1927 = Riga: Bureau de statistique de l`état, 1927, p 427 Latvijas statistiskās gada grāmata 1927 = Annuaire statistique de la Lettonie pour l`année 1927 Rīga: Valsts statistiskā pārvalde, 1928 = Riga: Bureau de statistique de l`état, 1928, p 541 Latvijas statistiskās gada grāmata 1928 = Annuaire statistique de la Lettonie pour l`année 1928 Rīga: Valsts statistiskā pārvalde, 1929 = Riga: Bureau de statistique de l`état, 1929, p 417 Latvijas statistiskās gada grāmata 1930 = Annuaire statistique de la Lettonie pour l`année 1930 Rīga: Valsts statistiskā pārvalde, 1931 = Riga: Bureau de statistique de l`état, 1931, p 428 "Wage Rates and Retail Prices in Certain Towns" International Labour Review, vol 23, no 5, May 1931, p 732 "Wages and Hours of Work and Workers in Certain Occupations in Various Towns in October 1933" International Labour Review, vol 29, no 5, May 1934, p 723 "Wages and Normal Hours of Work in Certain Occupations in Various Towns in October 1934" International Labour Review, vol 31, no 4, April 1935, p 586 "Wages, Hours of Labour and Retail Prices in Certain Towns" International Labour Review, vol 26, no 1, July 1932, p 110 "Wages, Hours of Work, and Other Factors in the Remuneration of Workers in Certain Towns in October 1932: I" International Labour Review, vol 27, no 6, June 1933, p 833
Prieiga prie duomenų:
Citavimo reikalavimas
  • Publications based on the data archived at the LiDA should acknowledge this by a reference to LiDA. To ensure that such source attributions are captured for social science bibliographic utilities, citations must appear in the footnotes or in the reference section of publications. Example on how to cite the data is provided in the "Bibliographic citation" field of the data description (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

  • Publikacijose, parengtose LiDA saugomų duomenų pagrindu, turi būti nuoroda į LiDA išnašose ar literatūros sąraše. Šiuo reikalavimu siekiama, kad nuoroda į LiDA patektų į socialinių mokslų citavimo indeksus. Citavimo pavyzdys pateikiamas duomenų aprašo laukelyje "Bibliografinis citavimas" (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).
Prieinamumas
  • Temporary accessibility restrictions apply for this dataset. Data will be made available without restrictions for registered LiDA users for not-for-profit purposes on 2021-11-12.

  • Šiam duomenų rinkiniui yra nustatyti laikini prieinamumo apribojimai. Duomenys nekomerciniais tikslais registruotiems LiDA vartotojams bus prienami nuo 2021-11-12.

Autorinės teisės:

© Vilnius University = Vilniaus universitetas, 2020


 

NAUJIEMS VARTOTOJAMS
NAUJIENOS
Naujienlaiškis

Nr.1  2009 07-11
Nr.2  2009 12-2010 02
Nr.3  2010 03-05
Nr.4  2010 06-08
Nr.5  2010 09-11
Nr.6  2010 12-2011 02
Nr.7 2011 03-05
Nr.8 2011 06-08
 
© KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
Atnaujinta 2020-02-17