Svečias
Titulinis Duomenys Duomenys Paieška Duomenų rinkinys
Duomenų rinkinys

Population Movement in Latvia, 1919-1939


Atsisiųsti | Nesstar
Dokumentacija |Kintamųjų sąrašas |Reikšminiai žodžiai |Publikacijos

Objekto URL:

http://www.lidata.eu/data/histat/LiDA_HISTGYVE_0070


Antraštė:

Population Movement in Latvia, 1919-1939

Lygiagreti antraštė:

Gyventojų judėjimas Latvijoje, 1919-1939 m.

Tyrimų rinkinio pavadinimas:

HISTGYVE: Gyventojai = HISTGYVE: Population

Tema:

GYVENTOJŲ SURAŠYMAI = POPULATION CENSUSES

DEMOGRAFINĖ STATISTIKA = VITAL STATISTICS

DEMOGRAFINĖ ISTORIJA = POPULATION HISTORY

Depozitorius:

Norkus, Zenonas

Pirminė atsakomybė:

State Statistical Bureau of Latvia = Latvijos valstybinis statistikos biuras

Tyrimo vykdytojai:

Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius

Bibliografinis citavimas:

Norkus, Zenonas et al. Gyventojų judėjimas Latvijoje, 1919-1939 m. = Population Movement in Latvia, 1919-1939: LiDA [platintojas], 2018. (Vilnius : Vilniaus universitetas, 2018). (HISTGYVE: Gyventojai). Prieiga per: www.lidata.eu/data/histat/LiDA_HISTGYVE_0070.

Santrauka:

This dataset contains data on population movement in Latvia in 1919-1939 (population numbers, marriages, natality, mortality, infant (under 1-year) mortality, and natural population growth).

Dataset "Population Movement in Latvia in 1919-1939" was published implementing project "Historical Sociology of Modern Restorations: a Cross-Time Comparative Study of Post-Communist Transformation in the Baltic States" from 2018 to 2022. Project leader is prof. Zenonas Norkus. Project is funded by the European Social Fund according to the activity "Improvement of researchers` qualification by implementing world-class R&D projects` of Measure No. 09.3.3-LMT-K-712".

Temporary accessibility restrictions apply for this dataset. Data will be made available without restrictions for registered LiDA users for not-for-profit use on 2021-09-08.

Šiame duomenų rinkinyje pateikiami duomenys apie gyventojų kaitą (gyventojų skaičius, santuokos, gimstamumas, mirtingumas, kūdikių (iki 1 metų) mirtingumas, natūralus gyventojų prieaugis) 1919-1939 metais Latvijoje.

Duomenų rinkinys "Gyventojų judėjimas Vilniaus gubernijoje, Lietuva, 1897–1914 m." publikuotas įgyvendinant projektą "Moderniųjų restauracijų istorinė sociologija: diachroniškai lyginamasis Baltijos valstybių pokomunistinės transformacijos tyrimas", kurio trukmė 2018-2022 m. Projekto vadovas yra prof. Zenonas Norkus. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 veiklą "Mokslininkų kvalifikacijos tobulinimas vykdant aukšto lygio MTEP projektus".

Šiam duomenų rinkiniui yra nustatyti laikini prieinamumo apribojimai. Duomenys nekomerciniais tikslais registruotiems LiDA vartotojams bus prienami nuo 2021-09-08.

Bendroji informacija:
Tyrimo laikotarpis 1919 - 1939
Analizės vienetas
  • Asmenys = Individuals.
Duomenų rūšis
  • Oficialiosios statistikos duomenys = Official statistics data.
Finansavimo šaltinis Europos socialinis fondas = European Social Fund
Metodologija:
Laiko metodas
  • Laiko eilutė = Time series.
Duomenų rinkimo metodas
  • Transkripcija iš esamų šaltinių, skaičiavimai ir apjungimas į bendrą lentelę = Transcription of existing materials, calculations and compilation into a table.
Duomenų šaltiniai
Latvijas statistiskās gada grāmata 1920 = Annuaire statistique de la Lettonie pour l`année 1920 Rigā: Valsts statistiskā pārvalde, 1921 = Riga: Bureau de statistique de l`état, 1921, p 16 Latvijas statistiskās gada grāmata 1921 = Annuaire statistique de la Lettonie pour l`année 1921 Rigā: Valsts statistiskā pārvalde, 1922 = Riga: Bureau de statistique de l`état, 1922, p 2, 5 Latvijas statistiskās gada grāmata 1922 = Annuaire statistique de la Lettonie pour l`année 1922 Rigā: Valsts statistiskā pārvalde, 1923 = Riga: Bureau de statistique de l`état, 1923, p 1, 5 Latvijas statistiskās gada grāmata 1923 = Annuaire statistique de la Lettonie pour l`année 1923 Rigā: Valsts statistiskā pārvalde, 1924 = Riga: Bureau de statistique de l`état, 1924, p 1, 5 Latvijas statistiskās gada grāmata 1924 = Annuaire statistique de la Lettonie pour l`année 1924 Rigā: Valsts statistiskā pārvalde, 1925 = Riga: Bureau de statistique de l`état, 1925, p 1 Latvijas statistiskās gada grāmata 1925 = Annuaire statistique de la Lettonie pour l`année 1925 Rigā: Valsts statistiskā pārvalde, 1926 = Riga: Bureau de statistique de l`état, 1926, p 1 Latvijas statistiskās gada grāmata 1926 = Annuaire statistique de la Lettonie pour l`année 1926 Rigā: Valsts statistiskā pārvalde, 1927 = Riga: Bureau de statistique de l`état, 1927, p 1 Latvijas statistiskās gada grāmata 1927 = Annuaire statistique de la Lettonie pour l`année 1927 Rigā: Valsts statistiskā pārvalde, 1928 = Riga: Bureau de statistique de l`état, 1928, p 1 Latvijas statistiskās gada grāmata 1928 = Annuaire statistique de la Lettonie pour l`année 1928 Rigā: Valsts statistiskā pārvalde, 1929 = Riga: Bureau de statistique de l`état, 1929, p 1 Latvijas statistiskās gada grāmata 1929 = Annuaire statistique de la Lettonie pour l`année 1929 Rigā: Valsts statistiskā pārvalde, 1930 = Riga: Bureau de statistique de l`état, 1930, p 1 Latvijas statistiskās gada grāmata 1930 = Annuaire statistique de la Lettonie pour l`année 1930 Rigā: Valsts statistiskā pārvalde, 1931 = Riga: Bureau de statistique de l`état, 1931, p 1 Latvijas statistiskās gada grāmata 1931 = Annuaire statistique de la Lettonie pour l`année 1931 Rigā: Valsts statistiskā pārvalde, 1932 = Riga: Bureau de statistique de l`état, 1932 Latvijas statistiskās gada grāmata 1932 = Annuaire statistique de la Lettonie pour l`année 1932 Rigā: Valsts statistiskā pārvalde, 1933 = Riga: Bureau de statistique de l`état, 1933, p 3, 27 Latvijas statistiskās gada grāmata 1933 = Annuaire statistique de la Lettonie pour l`année 1933 Rigā: Valsts statistiskā pārvalde, 1934 = Riga: Bureau de statistique de l`état, 1934, p 3, 22 Latvijas statistiskās gada grāmata 1934 = Annuaire statistique de la Lettonie pour l`année 1934 Rigā: Valsts statistiskā pārvalde, 1935 = Riga: Bureau de statistique de l`état, 1935, p 28 Latvijas statistiskās gada grāmata 1935 = Annuaire statistique de la Lettonie pour l`année 1935 Rigā: Valsts statistiskā pārvalde, 1936 = Riga: Bureau de statistique de l`état, 1936, p 28 Latvijas statistiskās gada grāmata 1936 = Annuaire statistique de la Lettonie pour l`année 1936 Rigā: Valsts statistiskā pārvalde, 1937 = Riga: Bureau de statistique de l`état, 1937 Latvijas statistiskās gada grāmata 1937/38 = Annuaire statistique de la Lettonie pour l`année 1937/38 Rigā: Valsts statistiskā pārvalde, 1938 = Riga: Bureau de statistique de l`état, 1938, p 26-27 Latvijas statistiskās gada grāmata 1939 = Annuaire statistique de la Lettonie pour l`année 1939 Rigā: Valsts statistiskā pārvalde, 1939 = Riga: Bureau de statistique de l`état, 1939, p 6, 24-26 Latvijas PSR statistikas tabulas 1940 g Riga: Latvijas PSR Tautsaimniecības statistikas pārvalde, 1940, p 6, 11-12 Otrā tautas skaitīšana Latvijā 1925 gadā 10 februarī = Deuxieme recensement de la population en Lettonie le 10 feevrier 1925 Rigā: Valsts statistiskā pārvalde, 1925 = Riga: Bureau de statistique de l`état, 1925, p 10, 14 Tresā tautas skaitīsšana Latvijā 1930 = Troiseeme recensement de la population en Lettonie en 1930 Rigā: Valsts statistiskā pārvalde, 1930 = Riga: Bureau de statistique de l`état, 1930, p 8
Prieiga prie duomenų:
Citavimo reikalavimas
  • Publikacijose, parengtose LiDA saugomų duomenų pagrindu, turi būti nuoroda į LiDA išnašose ar literatūros sąraše. Šiuo reikalavimu siekiama, kad nuoroda į LiDA patektų į socialinių mokslų citavimo indeksus. Citavimo pavyzdys pateikiamas duomenų aprašo laukelyje "Bibliografinis citavimas" (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

  • Publications based on the data archived at the LiDA should acknowledge this by a reference to LiDA. To ensure that such source attributions are captured for social science bibliographic utilities, citations must appear in the footnotes or in the reference section of publications. Example on how to cite the data is provided in the "Bibliographic citation" field of the data description (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).
Prieinamumas
  • Temporary accessibility restrictions apply for this dataset. Data will be made available without restrictions for registered LiDA users for not-for-profit purposes on 2021-09-08.

  • Šiam duomenų rinkiniui yra nustatyti laikini prieinamumo apribojimai. Duomenys nekomerciniais tikslais registruotiems LiDA vartotojams bus prienami nuo 2021-09-08.

Autorinės teisės:

© Vilniaus universitetas, 2018


 

NAUJIEMS VARTOTOJAMS
NAUJIENOS
Naujienlaiškis

Nr.1  2009 07-11
Nr.2  2009 12-2010 02
Nr.3  2010 03-05
Nr.4  2010 06-08
Nr.5  2010 09-11
Nr.6  2010 12-2011 02
Nr.7 2011 03-05
Nr.8 2011 06-08
 
© KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
Atnaujinta 2018-09-27