Svečias
Titulinis Duomenys Duomenys Paieška Duomenų rinkinys
Duomenų rinkinys

Population Movement in Estonia, 1919-1939


Atsisiųsti | Nesstar
Dokumentacija |Kintamųjų sąrašas |Reikšminiai žodžiai |Publikacijos

Objekto URL:

http://www.lidata.eu/data/histat/LiDA_HISTGYVE_0071


Antraštė:

Population Movement in Estonia, 1919-1939

Lygiagreti antraštė:

Gyventojų judėjimas Estijoje, 1919-1939 m.

Tyrimų rinkinio pavadinimas:

HISTGYVE: Gyventojai = HISTGYVE: Population

Tema:

GYVENTOJŲ SURAŠYMAI = POPULATION CENSUSES

DEMOGRAFINĖ STATISTIKA = VITAL STATISTICS

DEMOGRAFINĖ ISTORIJA = POPULATION HISTORY

Depozitorius:

Norkus, Zenonas

Pirminė atsakomybė:

State Statistical Central Bureau of Estonia = Estijos valstybinis centrinis statistikos biuras

Tyrimo vykdytojai:

Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius

Bibliografinis citavimas:

Norkus, Zenonas et al. Gyventojų judėjimas Estijoje, 1919-1939 m. = Population Movement in Estonia, 1919-1939: LiDA [platintojas], 2018. (Vilnius : Vilniaus universitetas, 2018). (HISTGYVE: Gyventojai). Prieiga per: www.lidata.eu/data/histat/LiDA_HISTGYVE_0071.

Santrauka:

This dataset contains data on population movement in Estonia in 1919-1939 (population numbers, marriages, natality, mortality, infant (under 1-year) mortality, and natural population growth).

Dataset "Population Movement in Latvia in 1919-1939" was published implementing project "Historical Sociology of Modern Restorations: a Cross-Time Comparative Study of Post-Communist Transformation in the Baltic States" from 2018 to 2022. Project leader is prof. Zenonas Norkus. Project is funded by the European Social Fund according to the activity "Improvement of researchers` qualification by implementing world-class R&D projects` of Measure No. 09.3.3-LMT-K-712".

Temporary accessibility restrictions apply for this dataset. Data will be made available without restrictions for registered LiDA users for not-for-profit use on 2021-09-08.

Šiame duomenų rinkinyje pateikiami duomenys apie gyventojų kaitą (gyventojų skaičius, santuokos, gimstamumas, mirtingumas, kūdikių (iki 1 metų) mirtingumas, natūralus gyventojų prieaugis) 1919-1939 metais Estijoje.

Duomenų rinkinys "Gyventojų judėjimas Vilniaus gubernijoje, Lietuva, 1897–1914 m." publikuotas įgyvendinant projektą "Moderniųjų restauracijų istorinė sociologija: diachroniškai lyginamasis Baltijos valstybių pokomunistinės transformacijos tyrimas", kurio trukmė 2018-2022 m. Projekto vadovas yra prof. Zenonas Norkus. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 veiklą "Mokslininkų kvalifikacijos tobulinimas vykdant aukšto lygio MTEP projektus".

Šiam duomenų rinkiniui yra nustatyti laikini prieinamumo apribojimai. Duomenys nekomerciniais tikslais registruotiems LiDA vartotojams bus prienami nuo 2021-09-08.

Bendroji informacija:
Tyrimo laikotarpis 1919 - 1939
Analizės vienetas
  • Asmenys = Individuals.
Duomenų rūšis
  • Oficialiosios statistikos duomenys = Official statistics data.
Finansavimo šaltinis Europos socialinis fondas = European Social Fund
Metodologija:
Laiko metodas
  • Laiko eilutė = Time series.
Duomenų rinkimo metodas
  • Transkripcija iš esamų šaltinių, skaičiavimai ir apjungimas į bendrą lentelę = Transcription of existing materials, calculations and compilation into a table.
Duomenų šaltiniai
Eesti arvudes 1920-1935 = Estonie en chiffres : résumé rétrospectif de 1920-1935 Tallinn: Riigi Statistika Keskbüroo = Bureau central de statistique de L`Estonie, 1937, p 26, 27, 40 Reiman H Sündivus, surevus, abiellumus ja rahvaarv 1929 a = Naissances, déces, mariages et mouvement de la population en 1929 // Eesti Statistika Ilmub kord kuus = Recueil mensuel Tallinn: Riigi Statistika Keskbüroo = Bureau Central de Statistique de l`Estonie, 1930, 106 (9): 485, 489, 508 Reiman H Sündivus, surevus, abielluvas ja rahvastikuarv 1933 a = Naissances, déces, mariages et mouvement de la population en 1933 // Eesti Statistika Kuukiri = Recueil mensuel Tallinn: Riigi Statistika Keskbüroo = Bureau Central de Statistique de l`Estonie 1934, 157 (12): 612, 616, 617 Reiman H Sündivus, surevus, abiélluvus ja abielulahutused 1927 a = Naissances, déces, mariages et divorces en 1927 // Eesti Statistika Ilmub kord kuus = Recueil mensuel Tallinn: Riigi Statistika Keskbüroo = Bureau Central de Statistique de l`Estonie 1928, 85 (12): 699 Reiman H Sündivus, surevus, abielluvus ja abielulahutused 1928 a = Naissances, déces, mariages et divorces en 1928 // Eesti Statistika Ilmub kord kuus = Recueil mensuel Tallinn: Riigi Statistika Keskbüroo = Bureau Central de Statistique de l`Estonie 1929, 94 (9): 488, 490 Reiman H Sündivus, surevus, abielluvus ja rahvastikuarv 1932 a = Naissances, déces, mariages et mouvement de la population en 1932 // Eesti Statistika Kuukiri = Recueil mensuel Tallinn: Riigi Statistika Keskbüroo = Bureau Central de Statistique de l`Estonie 1934, 146 (1): 3, 6, 7 Reiman H Sündivus, surevus, abielluvus ja rahvastikuarv 1934 a = Naissances, déces, mariages et mouvement de la population en 1934 // Eesti Statistika Kuukiri = Recueil mensuel Tallinn: Riigi Statistika Keskbüroo = Bureau Central de Statistique de l`Estonie 1935, 168 (11): 543, 546, 547 Reiman H Väljaränd 1928 a = Émigration en 1928 // Eesti Statistika Ilmub kord kuus = Recueil mensuel Tallinn: Riigi Statistika Keskbüroo = Bureau Central de Statistique de l`Estonie 1929, 90 (5): 277 Reiman H Väljaränd 1929 a = Émigration en 1929 // Eesti Statistika Ilmub kord kuus = Recueil mensuel Tallinn: Riigi Statistika Keskbüroo = Bureau Central de Statistique de l`Estonie 1930, 103 (6): 339 Reiman H Väljaränd 1930 a = Émigration en 1930 // Eesti Statistika Ilmub kord kuus = Recueil mensuel Tallinn: Riigi Statistika Keskbüroo = Bureau Central de Statistique de l`Estonie 1931, 113 (4): 241 Reiman H Väljaränd 1932 a = Émigration en 1932 // Eesti Statistika Kuukiri = Recueil mensuel Tallinn: Riigi Statistika Keskbüroo = Bureau Central de Statistique de l`Estonie 1933, 138 (5): 269 Reiman H Väljaränd 1933 a = Émigration en 1933 // Eesti Statistika Kuukiri = Recueil mensuel Tallinn: Riigi Statistika Keskbüroo = Bureau Central de Statistique de l`Estonie 1934, 150 (5): 248 Reiman H Väljaränd 1934 a = Émigration en 1934 // Eesti Statistika Kuukiri = Recueil mensuel Tallinn: Riigi Statistika Keskbüroo = Bureau Central de Statistique de l`Estonie 1935, 164 (7) -165 (8): 367 Reiman H Väljaränd 1935 ja 1936 a = Émigration en 1935 et 1936 // Eesti Statistika Kuukiri = Recueil mensuel Tallinn: Riigi Statistika Keskbüroo = Bureau Central de Statistique de l`Estonie 1937, 184 (3): 119 Sündimus, suremus, abiellumus ja rahvastikuarv 1938 a= Natalité, mortalité mariages et nombre del? population en, 1938 // Eesti Statistika Kuukiri = Recueil mensuel Tallinn: Riigi Statistika Keskbüroo = Tallinn: Bureau Central de Statistique de l`Estonie 1939, 208 (3): 162 Tomberg A Abiellumus, sündimus, suremus ja rahvastiku iive 1938 a = Mariages, naissances, déces et accroissement de la population en 1938 // Eesti Statistika Kuukiri = Recueil mensuel Tallinn: Riigi Statistika Keskbüroo = Bureau Central de Statistique de l`Estonie 1940, 218 (1): 10, 15, 20, 21 Tomberg A Abiellumus, sündimus, suremus ja rahvastikuarv 1937 a = Mariages, naissances, déces et mouvement de la population en 1937 // Eesti Statistika Kuukiri = Recueil mensuel Tallinn: Riigi Statistika Keskbüroo = Bureau Central de Statistique de l`Estonie 1938, 204 (11): 541, 545, 550, 552 Tomberg A Sündimus, suremus, abiellumus ja rahvastikuarv 1936 a = Naissances, déces, mariages et mouvement de la population en 1936 // Eesti Statistika Kuukiri = Recueil mensuel Tallinn: Riigi Statistika Keskbüroo = Bureau Central de Statistique de l`Estonie 1937, 192 (11): 565 Tomberg A Väljaränd 1937 a = Émigration en 1937 // Eesti Statistika Kuukiri = Recueil mensuel Tallinn: Riigi Statistika Keskbüroo = Bureau Central de Statistique de l`Estonie 1938, 196 (3): 135 Tomberg A Väljaränd 1938 a = Émigration en 1938 // Eesti Statistika Kuukiri = Recueil mensuel Tallinn: Riigi Statistika Keskbüroo = Bureau Central de Statistique de l`Estonie 1939, 210 (5): 259 Tomberg A Väljaränd 1939 a = Émigration en 1939 // Eesti Statistika Kuukiri = Recueil mensuel Tallinn: Riigi Statistika Keskbüroo = Bureau Central de Statistique de l`Estonie 1940, 223 (6): 289 Tomberg G Sündimus, suremus, abiellumus ja rahvastikuarv 1936 a = Naissances, déces, mariages et mouvement de la population en 1936 // Eesti Statistika Kuukiri = Recueil mensuel Tallinn: Riigi Statistika Keskbüroo = Bureau Central de Statistique de l`Estonie 1937, 192 (11) : 571, 578, 579
Prieiga prie duomenų:
Citavimo reikalavimas
  • Publikacijose, parengtose LiDA saugomų duomenų pagrindu, turi būti nuoroda į LiDA išnašose ar literatūros sąraše. Šiuo reikalavimu siekiama, kad nuoroda į LiDA patektų į socialinių mokslų citavimo indeksus. Citavimo pavyzdys pateikiamas duomenų aprašo laukelyje "Bibliografinis citavimas" (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

  • Publications based on the data archived at the LiDA should acknowledge this by a reference to LiDA. To ensure that such source attributions are captured for social science bibliographic utilities, citations must appear in the footnotes or in the reference section of publications. Example on how to cite the data is provided in the "Bibliographic citation" field of the data description (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).
Prieinamumas
  • Temporary accessibility restrictions apply for this dataset. Data will be made available without restrictions for registered LiDA users for not-for-profit purposes on 2021-09-08.

  • Šiam duomenų rinkiniui yra nustatyti laikini prieinamumo apribojimai. Duomenys nekomerciniais tikslais registruotiems LiDA vartotojams bus prienami nuo 2021-09-08.

Autorinės teisės:

© Vilniaus universitetas, 2018


 

NAUJIEMS VARTOTOJAMS
NAUJIENOS
Naujienlaiškis

Nr.1  2009 07-11
Nr.2  2009 12-2010 02
Nr.3  2010 03-05
Nr.4  2010 06-08
Nr.5  2010 09-11
Nr.6  2010 12-2011 02
Nr.7 2011 03-05
Nr.8 2011 06-08
 
© KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
Atnaujinta 2018-09-27