Historical Sociology of ..." />
  
Svečias
Titulinis Duomenys Duomenys Paieška Duomenų rinkinys
Duomenų rinkinys

Numbers of Cattle in Courland Province, Latvia, 1897–1914


Atsisiųsti | Nesstar
Dokumentacija |Kintamųjų sąrašas |Reikšminiai žodžiai |Publikacijos

Objekto URL:

http://www.lidata.eu/data/histat/LiDA_HISTZMUK_0076


Antraštė:

Numbers of Cattle in Courland Province, Latvia, 1897–1914

Lygiagreti antraštė:

Galvijų skaičius Kuršo (Kurliandijos) gubernijoje, Latvija, 1897–1914 m.

Tyrimų rinkinio pavadinimas:

HISTZMUK: Ūkis: žemės, miškų ir vandens ūkis = HISTZMUK: Industry: land, wood and water industry

Tema:

ŽEMĖS ŪKIO IR KAIMO ISTORIJA = AGRICULTURAL AND RURAL HISTORY

ŽEMĖS ŪKIO, MIŠKŲ IR KAIMO PRAMONĖ = AGRICULTURE, FORESTRY AND RURAL INDUSTRY

Depozitorius:

Norkus, Zenonas

Pirminė atsakomybė:

Centrinis statistikos komitetas prie Vidaus reikalų ministerijos = Central Statistical Committee under the Ministry of the Interior; Kuršo (Kurliandijos) gubernijos statistikos komitetas = Courland Province Statistical Committee

Tyrimo vykdytojai:

Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius

Bibliografinis citavimas:

Norkus, Zenonas et al. Galvijų skaičius Kuršo (Kurliandijos) gubernijoje, Latvija, 1897-1914 m. = Numbers of Cattle in Courland Province, Latvia, 1897-1914: LiDA [platintojas], 2018. (Vilnius : Vilniaus universitetas, 2018). (HISTZMUK: Ūkis: žemės, miškų ir vandens ūkis). Prieiga per: www.lidata.eu/data/histat/LiDA_HISTZMUK_0076.

Santrauka:

This dataset contains data on Numbers of Cattle in Courland Province in 1897–1914.

Dataset "Numbers of Cattle in Courland Province, Latvia, 1897–1914" was published implementing project "Historical Sociology of Modern Restorations: a Cross-Time Comparative Study of Post-Communist Transformation in the Baltic States" from 2018 to 2022. Project leader is prof. Zenonas Norkus. Project is funded by the European Social Fund according to the activity "Improvement of researchers` qualification by implementing world-class R&D projects` of Measure No. 09.3.3-LMT-K-712".

Temporary accessibility restrictions apply for this dataset. Data will be made available without restrictions for registered LiDA users for not-for-profit use on 2021-09-08.

Šiame duomenų rinkinyje pateikiami duomenys apie galvijų skaičių 1897-1914 metais Kuršo (Kurliandijos) gubernijoje.

Duomenų rinkinys "Galvijų skaičius Kuršo (Kurliandijos) gubernijoje, Estija ir Latvija, 1897-1914 m." publikuotas įgyvendinant projektą "Moderniųjų restauracijų istorinė sociologija: diachroniškai lyginamasis Baltijos valstybių pokomunistinės transformacijos tyrimas", kurio trukmė 2018-2022 m. Projekto vadovas yra prof. Zenonas Norkus. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 veiklą "Mokslininkų kvalifikacijos tobulinimas vykdant aukšto lygio MTEP projektus".

Šiam duomenų rinkiniui yra nustatyti laikini prieinamumo apribojimai. Duomenys nekomerciniais tikslais registruotiems LiDA vartotojams bus prienami nuo 2021-09-08.

Bendroji informacija:
Tyrimo laikotarpis 1898 - 1914
Geografinė aprėptis Kuršo (Kurliandijos) gubernija = Courland province.
Geografinis vienetas Apskritis = County:
 • Aizpute County (lit. Aizputės / Hazenpoto apskritis, lat. Aizputes apriņķis, vok. Kreis Hasenpoth, rus. Gazenpotskij uezd);
 • Illuxt County (lit. Alūkštos / Ilūkštės apskritis, lat. Ilūkstes apriņķis, vok. Kreis Illuxt, rus Illukstkij uezd);
 • Bauske County (lit. Bauskės apskritis, lat. Bauskas apriņķis, vok. Kreis Bauske, rus. Bausskij uezd);
 • Doblen County? (lit. Duobelės / Jelgavos / Mintaujos apskirtis, lat. Dobeles apriņķis, vok. Kreis Doblen, rus. Doblenskij uezd);
 • Grobin County (lit. Gruobinios apskritis, lat. Grobiņas apriņķis, vok. Kreis Grobin, rus. Grobinskij / Mitavskij uezd);
 • Friedrichstadt County (lit. Jaunjelgavos / Frydrichštato apskritis, lat. Jaunjelgavas apriņķis, vok. Kreis Friedrichstadt, rus Fridrixštadtskij uezd);
 • Goldingen County (lit. Kuldygos / Goldingeno apskritis, lat. Kuldīgas apriņķis, vok. Kreis Goldingen, rus rus. Gol`dingenskij uezd);
 • Talsen County (lit. Talsų apskritis, lat. Talsu apriņķis, vok. Kreis Talsen, rus. Tal`senskij uezd);
 • Tuckum County (lit. Tukumo apskritis, lat. Tukuma apriņķis, vok. Kreis Tuckum, rus. Tukkumskij uezd);
 • Windau County (lit. Ventspilio / Vindavos apskritis, lat. Ventspils apriņķis, vok. Kreis Windau, rus. Vindavskij uezd).
Analizės vienetas
 • Galvijai = Cattle.
Duomenų rūšis
 • Oficialiosios statistikos duomenys = Official statistics data.
Finansavimo šaltinis Europos socialinis fondas = European Social Fund
Metodologija:
Laiko metodas
 • Laiko eilutė = Time series.
Duomenų rinkimo metodas
 • Transkripcija iš esamų šaltinių, skaičiavimai ir apjungimas į bendrą lentelę = Transcription of existing materials, calculations and compilation into a table.
Duomenų šaltiniai
1897 Obzor Kurljandskoj gubernii na 1897 god, s 33 1898 Obzor Kurljandskoj gubernii na 1899 god, c 31 1899 Obzor Kurljandskoj gubernii na 1900 god, s 52 1900 Obzor Kurljandskoj gubernii na 1901 god, s 31 II Količestvo golov skota v xozjajstvax častnyx vladel`cev i krest`jan v 1900 g po uezdam, Vremennik central`nogo statističeskogo komiteta Ministerstva vnutrennix del Svedenija o količestve skota v 1900 godu po dannym volostnyx pravlenij i uezdnoj policii Izdanie CSK MVD Sankt-Peterburg: tip Spb akc obšč peč dela E Evdokimova, 1901, s 7 1902 Obzor Kurljandskoj gubernii na 1902 god, s 111-131 1909 Obzor Kurljandskoj gubernii na 1909 god Mitava: Gubernskaja tipografija, 1910, s 198-199 1911 Obzor Kurljandskoj gubernii na 1912 god Mitava: Gubernskaja tipografija, 1913, s 58 1901-1911 Ežegodnik Rossii 1911 g (god vos`moj) Izdanie Central`nogo statističeskogo komiteta MVD Sankt-Peterburg, 1912 Količestvo domašnix životnyx u sel`skogo naselenija v 1901-1911 g, otd VII, 64-65
Prieiga prie duomenų:
Citavimo reikalavimas
 • Publikacijose, parengtose LiDA saugomų duomenų pagrindu, turi būti nuoroda į LiDA išnašose ar literatūros sąraše. Šiuo reikalavimu siekiama, kad nuoroda į LiDA patektų į socialinių mokslų citavimo indeksus. Citavimo pavyzdys pateikiamas duomenų aprašo laukelyje "Bibliografinis citavimas" (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

 • Publications based on the data archived at the LiDA should acknowledge this by a reference to LiDA. To ensure that such source attributions are captured for social science bibliographic utilities, citations must appear in the footnotes or in the reference section of publications. Example on how to cite the data is provided in the "Bibliographic citation" field of the data description (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).
Prieinamumas
 • Temporary accessibility restrictions apply for this dataset. Data will be made available without restrictions for registered LiDA users for not-for-profit purposes on 2021-09-08.

 • Šiam duomenų rinkiniui yra nustatyti laikini prieinamumo apribojimai. Duomenys nekomerciniais tikslais registruotiems LiDA vartotojams bus prienami nuo 2021-09-08.

Autorinės teisės:

© Vilniaus universitetas, 2018


Dokumentacija:
Formatas Pavadinimas Dydis, kB
PDF Duomenų šaltinių sąrašas originaliais rašmenimis 159.3

 

NAUJIEMS VARTOTOJAMS
NAUJIENOS
Naujienlaiškis

Nr.1  2009 07-11
Nr.2  2009 12-2010 02
Nr.3  2010 03-05
Nr.4  2010 06-08
Nr.5  2010 09-11
Nr.6  2010 12-2011 02
Nr.7 2011 03-05
Nr.8 2011 06-08
 
© KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
Atnaujinta 2018-09-27