Svečias
Titulinis Duomenys Duomenys Paieška Duomenų rinkinys
Duomenų rinkinys

Numbers of Cattle in Vitebsk Province, Belarus, Latvia and Russia, 1897–1914


Atsisiųsti | Nesstar
Dokumentacija |Kintamųjų sąrašas |Reikšminiai žodžiai |Publikacijos

Objekto URL:

http://www.lidata.eu/data/histat/LiDA_HISTZMUK_0077


Antraštė:

Numbers of Cattle in Vitebsk Province, Belarus, Latvia and Russia, 1897–1914

Lygiagreti antraštė:

Galvijų skaičius Vitebsko gubernijoje, Baltarusija, Latvija ir Rusija, 1897–1914 m.

Tyrimų rinkinio pavadinimas:

HISTZMUK: Ūkis: žemės, miškų ir vandens ūkis = HISTZMUK: Industry: land, wood and water industry

Tema:

ŽEMĖS ŪKIO IR KAIMO ISTORIJA = AGRICULTURAL AND RURAL HISTORY

ŽEMĖS ŪKIO, MIŠKŲ IR KAIMO PRAMONĖ = AGRICULTURE, FORESTRY AND RURAL INDUSTRY

Depozitorius:

Norkus, Zenonas

Pirminė atsakomybė:

Centrinis statistikos komitetas prie Vidaus reikalų ministerijos = Central Statistical Committee under the Ministry of the Interior; Vitebsko gubernijos statistikos komitetas = Vitebsk Province Statistical Committee

Tyrimo vykdytojai:

Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius

Bibliografinis citavimas:

Norkus, Zenonas et al. Galvijų skaičius Vitebsko gubernijoje, Baltarusija, Latvija ir Rusija, 1897-1914 m. = Numbers of Cattle in Vitebsk Province, Belarus, Latvia and Russia, 1897-1914: LiDA [platintojas], 2018. (Vilnius : Vilniaus universitetas, 2018). (HISTZMUK: Ūkis: žemės, miškų ir vandens ūkis). Prieiga per: www.lidata.eu/data/histat/LiDA_HISTZMUK_0077.

Santrauka:

This dataset contains data on numbers of Cattle in Vitebsk Province in 1897–1914.

Dataset "Numbers of Cattle in Vitebsk Province, Belarus, Latvia and Russia, 1897–1914" was published implementing project "Historical Sociology of Modern Restorations: a Cross-Time Comparative Study of Post-Communist Transformation in the Baltic States" from 2018 to 2022. Project leader is prof. Zenonas Norkus. Project is funded by the European Social Fund according to the activity "Improvement of researchers` qualification by implementing world-class R&D projects` of Measure No. 09.3.3-LMT-K-712".

Temporary accessibility restrictions apply for this dataset. Data will be made available without restrictions for registered LiDA users for not-for-profit use on 2021-09-08.

Šiame duomenų rinkinyje pateikiami duomenys apie galvijų skaičių 1897–1914 metais Vitebsko gubernijoje.

Duomenų rinkinys "Galvijų skaičius Vitebsko gubernijoje, Baltarusija, Latvija ir Rusija, 1897–1914 m." publikuotas įgyvendinant projektą "Moderniųjų restauracijų istorinė sociologija: diachroniškai lyginamasis Baltijos valstybių pokomunistinės transformacijos tyrimas", kurio trukmė 2018-2022 m. Projekto vadovas yra prof. Zenonas Norkus. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 veiklą "Mokslininkų kvalifikacijos tobulinimas vykdant aukšto lygio MTEP projektus".

Šiam duomenų rinkiniui yra nustatyti laikini prieinamumo apribojimai. Duomenys nekomerciniais tikslais registruotiems LiDA vartotojams bus prienami nuo 2021-09-08.

Bendroji informacija:
Tyrimo laikotarpis 1898 - 1914
Geografinė aprėptis Vitebsko gubernija = Vitebsk province.
Geografinis vienetas Apskritis = County:
 • Dvinsk County (lit. Daugpilio / Dvinsko apskritis, lat. Daugavpils apriņķis, rus. Dvinskij uezd);
 • Haradok County (lit. Haradoko apskritis, rus. Gorodokskij uezd);
 • Lepiel County (lit. Lepelio apskritis, balt. Lepel`ski pavet, rus. Lepel`skij uezd);
 • Ludza County (lit. Ludzos / Liucino apskritis, lat. Ludzas apriņķis, rus. Ljucinskij) uezd;
 • Nevel County (lit. Nevelio apskritis, balt. Nevel`ski pavet, rus. Nevel`skij uezd);
 • Polotsk County (lit. Polocko apskritis, balt. Polacki pavet, rus. Polockij uezd);
 • Rezhitsa County (lit. Rėzeknės apskritis, rus. Režickij uezd);
 • Sebezh County (lit. Sebežo apskritis, balt. Sebežski pavet, rus. Sebežskij uezd);
 • Velizh County (lit. Veližo apskritis, balt. Veližski pavet, rus. Veližskij uezd);
 • Drissa County (lit. Verchniadzvinsko / Drisos apskritis, balt. Drysenski pavet, rus. Drissenskij uezd);
 • Vitebsk County (lit. Vitebsko apskritis, balt. Vicebski pavet, rus. Vitebskij uezd).
Analizės vienetas
 • Galvijai = Cattle.
Duomenų rūšis
 • Oficialiosios statistikos duomenys = Official statistics data.
Finansavimo šaltinis Europos socialinis fondas = European Social Fund
Metodologija:
Laiko metodas
 • Laiko eilutė = Time series.
Duomenų rinkimo metodas
 • Transkripcija iš esamų šaltinių, skaičiavimai ir apjungimas į bendrą lentelę = Transcription of existing materials, calculations and compilation into a table.
Duomenų šaltiniai
1897 Obzor Vtiebskoj gubernii za 1897 god Vitebskk: Gubernskaja tipo-litografija, 1898, Vedomost` o sostojanii skotovodstva v Vitebskoj gubernii za 1897 god 1898 Obzor Vtiebskoj gubernii za 1898 god Vitebskk: Gubernskaja tipo-litografija, 1899, Vedomost` o sostojanii skotovodstva v Vitebskoj gubernii za 1898 god 1899 Obzor Vtiebskoj gubernii za 1899 god Vitebskk: Gubernskaja tipo-litografija, 1900, Vedomost` o sostojanii skotovodstva v Vitebskoj gubernii za 1899 god 1900 Obzor Vtiebskoj gubernii za 1900 god Vitebskk: Gubernskaja tipo-litografija, 1900, Vedomost` o sostojanii skotovodstva v Vitebskoj gubernii za 1900 god 1901 Obzor Vtiebskoj gubernii za 1901 god Vitebskk: Gubernskaja tipo-litografija, 1902, Vedomost` ? 2 o sostojanii skotovodstva v Vitebskoj gubernii za 1901 god 1902 Obzor Vtiebskoj gubernii za 1902 god Vitebskk: Gubernskaja tipo-litografija, 1903, Vedomost` ? 2 o sostojanii skotovodstva v Vitebskoj gubernii za 1902 god 1903 Obzor Vtiebskoj gubernii za 1903 god Vitebskk: Gubernskaja tipo-litografija, 1904, Vedomost` ? 2 o sostojanii skotovodstva v Vitebskoj gubernii za 1903 god 1901–1911 Ežegodnik Rossii 1911 g (god vos`moj) Izdanie Central`nogo statističeskogo komiteta MVD Sankt-Peterburg, 1912 Količestvo domašnix životnyx u sel`skogo naselenija v 1901–1911 g, otd VII, s 64–65
Prieiga prie duomenų:
Citavimo reikalavimas
 • Publikacijose, parengtose LiDA saugomų duomenų pagrindu, turi būti nuoroda į LiDA išnašose ar literatūros sąraše. Šiuo reikalavimu siekiama, kad nuoroda į LiDA patektų į socialinių mokslų citavimo indeksus. Citavimo pavyzdys pateikiamas duomenų aprašo laukelyje "Bibliografinis citavimas" (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

 • Publications based on the data archived at the LiDA should acknowledge this by a reference to LiDA. To ensure that such source attributions are captured for social science bibliographic utilities, citations must appear in the footnotes or in the reference section of publications. Example on how to cite the data is provided in the "Bibliographic citation" field of the data description (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).
Prieinamumas
 • Temporary accessibility restrictions apply for this dataset. Data will be made available without restrictions for registered LiDA users for not-for-profit purposes on 2021-09-08.

 • Šiam duomenų rinkiniui yra nustatyti laikini prieinamumo apribojimai. Duomenys nekomerciniais tikslais registruotiems LiDA vartotojams bus prienami nuo 2021-09-08.

Autorinės teisės:

© Vilniaus universitetas, 2018


Dokumentacija:
Formatas Pavadinimas Dydis, kB
PDF Duomenų šaltinių sąrašas originaliais rašmenimis 380.4

 

NAUJIEMS VARTOTOJAMS
NAUJIENOS
Naujienlaiškis

Nr.1  2009 07-11
Nr.2  2009 12-2010 02
Nr.3  2010 03-05
Nr.4  2010 06-08
Nr.5  2010 09-11
Nr.6  2010 12-2011 02
Nr.7 2011 03-05
Nr.8 2011 06-08
 
© KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
Atnaujinta 2018-09-27