Svečias
Titulinis Duomenys Duomenys Paieška Duomenų rinkinys
Duomenų valdymas
Duomenų rinkinys

Lietuvos Respublikos 2000 m. Seimo rinkimai: rinkimų rezultatai daugiamandatės rinkimų apygardos apylinkėse


Atsisiųsti | Nesstar
Dokumentacija |Kintamųjų sąrašas |Reikšminiai žodžiai |Publikacijos

Objekto URL:

http://www.lidata.eu/data/polsys/LiDA_POLSRR_000010


Antraštė:

Lietuvos Respublikos 2000 m. Seimo rinkimai: rinkimų rezultatai daugiamandatės rinkimų apygardos apylinkėse

Lygiagreti antraštė:

2000 Elections to the Seimas of the Republic of Lithuania: Voting Results in Polling Districts of the Multi-Member Constituency

Tyrimų rinkinio pavadinimas:

RR: Rinkimų rezultatai = RS: Elections Results

Tema:

RINKIMŲ REZULTATAI = ELECTION RETURNS

Depozitorius:

Morkevičius, Vaidas

Pirminė atsakomybė:

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija = The Central Electoral Commission of the Republic of Lithuania

Tyrimo vykdytojai:

Ramonaitė, Ainė; Jastramskis, Mažvydas; Kavaliauskaitė, Jūratė; Morkevičius, Vaidas; Petronytė, Ieva; Krilavičius, Tomas; Vaiginytė, Adelė

Kiti autoriai ir padėkos:

Ciganaitė, Greta; Čižius, Ovidijus; Komolovaitė, Dovilė; Mieldažytė, Kristina

Bibliografinis citavimas:

Ramonaitė, Ainė et al. Lietuvos Respublikos 2000 m. Seimo rinkimai: rinkimų rezultatai daugiamandatės rinkimų apygardos apylinkėse = 2000 Elections to the Seimas of the Republic of Lithuania: Voting Results in Polling Districts of the Multi-Member Constituency: LiDA [platintojas], 2020. (Vilnius : Vilniaus universitetas, Baltijos pažangių technologijų institutas, 2018). (RR: Rinkimų rezultatai). Prieiga per: www.lidata.eu/data/polsys/LiDA_POLSRR_000010.

Santrauka:

Šiame duomenų rinkinyje pateikiami 2000 m. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų rezultatai daugiamandatės rinkimų apygardos apylinkėse = This dataset contains data on voting results in the polling districts of the multi-member constituency of 2000 elections to the Seimas of the Republic of Lithuania.

Daugiau informacijos apie Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų sistemą ir rinkimų rezultatus žr. = For more information on the system of elections to the Seimas of the Republic of Lithuania and election results see:
Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija = The Central Electoral Commission of the Republic of Lithuania;
Tarpparlamentinės Sąjungos Parline platforma = Parline platform of the Inter-Parliamentary Union;
Norvegijos mokslinių tyrimų duomenų centro Europos rinkimų duomenų bazė = European Election Database of the Norwegian Centre for Research Data.

Teminiame rinkinyje "Rinkimų rezultatai" publikuojami 1992-2016 m. įvykusių Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų rezultatų duomenys yra Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto ir Baltijos pažangių technologijų instituto mokslininkų 2016-2018 m. įgyvendinto projekto "Lietuvos nacionalinė rinkimų studija 2016" dalis, prie kurio įgyvendinimo taip pat prisidėjo socialinių ir tiksliųjų mokslų studentų tarpdisciplininės vasaros stovyklos "Insomnia 2016" dalyviai. Projekto vadovas yra prof. Ainė Ramonaitė.

Thematic collection "Election Results" contains data of voting results of the elections to the Seimas of the Republic of Lithuania. The data were collected by the researchers of the Institute of International Relations and Political Science, Vilnius University and the Baltic Institute of Advanced Technology, who implemented the project "Lithuanian National Election Study 2016" in 2016-2018. They were also assisted by the participants of the Interdisciplinary Summer Camp "Insomnia 2016" for social and exact science students. Project leader is prof. Ainė Ramonaitė.

Bendroji informacija:
Tyrimo laikotarpis 2000 - 2000
Duomenų rinkimo laikotarpis 2016-06-30 - 2018-12-01
Geografinė aprėptis Lietuvos teritorija = Territory of Lithuania.
Geografinis vienetas Rinkiminė apylinkė = Polling district.
Analizės vienetas
  • Politinių partijų gauti balsai = Votes received by political parties.
Duomenų rūšis
  • Rinkimų rezultatų duomenys = Election results data.
Finansavimo šaltinis Lietuvos mokslo taryba = Research Council of Lithuania
Populiacija Lietuvos piliečiai Seimo rinkimų dieną buvę 18 metų ir vyresni = Lithuanian citizens aged 18 and over on the day of the Seimas elections.
Metodologija:
Laiko metodas
  • Kartotinis tyrimas = Repeatable study.
Duomenų šaltiniai
Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija = The Central Electoral Commission of the Republic of Lithuania
Prieiga prie duomenų:
Prieinamumas
  • Duomenys laisvai prieinami nekomerciniais tikslais registruotiems LiDA vartotojams.

  • The data are available without restrictions for registered users for not-for-profit purposes.
Citavimo reikalavimas
  • Publikacijose, parengtose LiDA saugomų duomenų pagrindu, turi būti nuoroda į LiDA išnašose ar literatūros sąraše. Šiuo reikalavimu siekiama, kad nuoroda į LiDA patektų į socialinių mokslų citavimo indeksus. Citavimo pavyzdys pateikiamas duomenų aprašo laukelyje „Bibliografinis citavimas“ (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

  • Publications based on the data archived at the LiDA should acknowledge this by a reference to LiDA. To ensure that such source attributions are captured for social science bibliographic utilities, citations must appear in the footnotes or in the reference section of publications. Example on how to cite the data is provided in the „Bibliographic citation“ field of the data description (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

Autorinės teisės:

© Vilniaus universitetas, Baltijos pažangių technologijų institutas, 2018


 

NAUJIEMS VARTOTOJAMS
NAUJIENOS
Naujienlaiškis

Nr.1  2009 07-11
Nr.2  2009 12-2010 02
Nr.3  2010 03-05
Nr.4  2010 06-08
Nr.5  2010 09-11
Nr.6  2010 12-2011 02
Nr.7 2011 03-05
Nr.8 2011 06-08
 
© KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
Atnaujinta 2020-02-17