Svečias
Titulinis Duomenys Duomenys Paieška Duomenų rinkinys
Duomenų valdymas
Duomenų rinkinys

ESS5, pagrindinio ir papildomo klausimyno duomenys, Lietuva, 2011 m. gegužė - rugpjūtis


Atsisiųsti | Nesstar
Dokumentacija |Kintamųjų sąrašas |Reikšminiai žodžiai |Publikacijos

Objekto URL:

http://www.lidata.eu/data/quant/LiDA_ESS_0240


Antraštė:

ESS5, pagrindinio ir papildomo klausimyno duomenys, Lietuva, 2011 m. gegužė - rugpjūtis

Lygiagreti antraštė:

ESS5, Main and supplementary questionnaire data, Lithuania, May - August 2011

Tyrimų rinkinio pavadinimas:

ESS: Europos socialinis tyrimas = ESS: European Social Survey

Tema:

SOCIALINĖS NUOSTATOS IR ELGSENA = SOCIAL ATTITUDES AND BEHAVIOUR

ŽINIASKLAIDA = MASS MEDIA

POLITINĖ ELGSENA IR NUOSTATOS = POLITICAL BEHAVIOUR AND ATTITUDES

RELIGIJA IR VERTYBĖS = RELIGION AND VALUES

MIGRACIJA = MIGRATION

LYGYBĖ IR NELYGYBĖ = EQUALITY AND INEQUALITY

LYČIŲ VAIDMENYS = GENDER ROLES

SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMAS IR NAUDOJIMASIS JOMIS = USE AND PROVISION OF SPECIFIC SOCIAL SERVICES

SOCIALINĖS GEROVĖS POLITIKA IR SISTEMOS: BENDRAI = SOCIAL WELFARE POLICY AND SYSTEMS: GENERAL

NUSIKALSTAMUMAS IR TEISĖSAUGA = CRIME AND LAW ENFORCEMENT

TEISĖKŪRA IR TEISINĖS SISTEMOS = LEGISLATION AND LEGAL SYSTEMS

Depozitorius:

Morkevičius, Vaidas

Pirminė atsakomybė:

Jowell, Roger; Fitzgerald, Rory; Harrison, Eric; Eva, Gillian; Martin, Peter; Widdop, Sally; Gatrell, Lizzy; Keane, Mary; Looseveldt, Geert; Billiet, Jaak; Matsuo, Hideko; Henrichsen, Bjørn; Skjåk, Knut Kalgraff; Kolsrud, Kirstine; Braun, Michael; Scheuer, Angelika; Häder, Sabine; Koch, Achim; Blom, Annelies; Ganninger, Matthias; Halbherr, Verena; Behr, Dorothée; Dorer, Brita; Saris, Willem; Gallhofer, Irmtraud; Oberski, Daniel; Rojas, Diana Zavala; Stoop, Ineke; Kappelhof, Joost; Fernee, Henk

Tyrimo vykdytojai:

Jowell, Roger; Morkevičius, Vaidas

Kiti autoriai ir padėkos:

Kaase, Max; Lievesley, Denise; Ganninger, Matthias; Jackson, Jonathon; Gallie, Duncan; Schneider, Silke; Curtice, John; Eriksson, Robert; Jonsson, Jan O.; Newton, Ken; Schwartz, Shalom; Thomassen, Jacques; Vogel, Joachim

Bibliografinis citavimas:

KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas. ESS5, pagrindinio ir papildomo klausimyno duomenys, Lietuva, 2011 m. gegužė - rugpjūtis: LiDA [platintojas], 2013. (Kaunas : Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA), 2012). (ESS: Europos socialinis tyrimas). Prieiga per: http://www.lidata.eu/data/quant/LiDA_ESS_0240.

Santrauka:

Šiame duomenų rinkinyje pateikiami Europos socialinio tyrimo 5 bangos vykdytos Lietuvoje pagrindinio ir papildomo klausimyno duomenys. Duomenų rinkinį sudarė tyrimą vykdžiusi organizacija UAB „RAIT“, o jį sutvarkė ESS Nacionalinis koordinatorius Lietuvoje ir Lietuvos HSM duomenų archyvo (LiDA) darbuotojai.

Europos socialinis tyrimas (ESS) yra mokslininkų inicijuota daugelį šalių apimanti apklausa, jau atlikta daugiau nei trisdešimtyje skirtingų Europos šalių. Pagrindiniai
tyrimo tikslai yra trys:

 • fiksuoti ir interpretuoti besikeičiančias Europos visuomenių nuostatas ir vertybes bei stebėti, kaip jos sąveikauja su kintančiomis Europos institucijomis,
 • kurti ir tobulinti pažangius tarpkultūrinių apklausų atlikimo metodus Europoje ir pasaulyje,
 • sukurti Europos socialinių indikatorių kolekciją, apimančią nuostatų rodiklius.
Penktoji tyrimo banga vykdyta 28 šalyse taikant itin griežtas apklausų atlikimo metodikas. Tyrimą finansavo Europos Komisijos 6-oji ir 7-oji bendroji programa, Europos mokslo fondas, Jungtinės Karalystės, Vokietijos, Švedijos, Šveicarijos, Olandijos, Suomijos, Norvegijos ir Austrijos mokslinių tyrimų tarybos ir (ar) ministerijos bei nacionalinės institucijos kiekvienoje atskiroje šalyje, atliekančioje lauko tyrimą. Jis vykdytas laikantis tik atsitiktinių tikimybinių atrankos sudarymo principų, siekiant 70% grįžtamumo ir naudojant griežtai apibrėžtus klausimynų vertimo protokolus. Valandos trukmės tiesioginiame interviu respondentai atsakinėjo į nuolatinius pagrindinio klausimyno klausimus, kurie kartojami kiekvienoje bangoje, o taip pat į klausimus, kuriuos kiekvienai bangai paruošia skirtingos mokslininkų grupės. Penktojoje bangoje įtraukti du kintantys klausimų blokai „Pasitikėjimas policija ir teismais“ ir „Darbas, šeima ir gerbūvis“. Pabaigoje respondentai atsakė į papildomo klausimyno klausimus, kurie apima žmogiškųjų vertybių bloką ir pagrindinio klausimyno klausimų validumą bei patikimumą testuojančius klausimus.

Bendroji informacija:
Tyrimo laikotarpis 2011-05-17 - 2011-08-15
Duomenų rinkimo laikotarpis 2011-05-17 - 2011-08-15
Geografinė aprėptis Lietuvos teritorija = Territory of Lithuania.
Geografinis vienetas Apskritis (trečias teritorinis lygmuo pagal NUTS) = County (NUTS level 3):
 • Alytaus
 • Kauno
 • Klaipėdos
 • Marijampolės
 • Panevėžio
 • Šiaulių
 • Tauragės
 • Telšių
 • Utenos
 • Vilniaus

Savivaldybė (pirmo lygmens vietos administracinis vienetas pagal LAU) = Municipality (LAU level 1).
Analizės vienetas
 • Asmuo = Individual.
Duomenų rūšis
 • Apklausos duomenys = Survey data.
Finansavimo šaltinis Europos socialinis fondas
Populiacija Lietuvos namų ūkių gyventojai nuo 15 metų ir vyresni = All persons aged 15 and over resident within private households in Lithuania.
Metodologija:
Laiko metodas
 • Iš dalies kartotinis skerspjūvio tyrimas = Partly repeatable cross-sectional study.
Atrankos metodas ESS 5 bangos respondentų imtis buvo formuojama daugiapakopiu proporciniu principu, taikant atsitiktinę adresų atranką iš Lietuvos Respublikos Adresų registro (2011 m. vasario 1 d. versija). Tiriamoji visuma buvo suskirstyta į stratas pagal apskritis (10), savivaldybes (60) bei gyvenamosios vietos dydį (3) ir į klasterius pagal Lietuvos Respublikos Vyriausiosios rinkimų komisijos 2009 m. patvirtintas rinkimų apylinkes (2035). Proporcingai rinkėjų (t. y. 18 m. ir vyresnių, turinčių teisę balsuoti rinkimuose asmenų) skaičiui stratose atrinkta 200 klasterių (rinkimų apylinkių), kuriuose atsitiktinės atrankos būdu atrinktas reikiamas adresų (namų ūkių) kiekis priklausomai nuo prognozuojamo grįžtamumo lygmens klasteryje (siektinas grįžtamumas visuose atrinktuose klasteriuose – 12 interviu). Atrinktame adrese (namų ūkyje) vienas respondentas atrinktas laikantis "artimiausio gimtadienio" taisyklės. Išsamiau atrankos dizainas aprašytas ESS 5 bangos metaduomenyse ir duomenų analizės vadove.
Duomenų rinkimo metodas
 • Pagrindinis klausimynas = Main questionnaire:
  • Tiesioginis interviu žodžiu = Face-to-face interview;
  • Duomenys suvesti iš popierinių klausimynų = Data keyed in from paper questionnaires;
  • PAPI.
 • Papildomas klausimynas = Supplementary questionnaire:
  • Savipilda, kai respondentai savarankiškai užpildo popierinį klausimyną = Self-completion, when respondents complete paper questionnare by themselves;
  • Duomenys suvesti iš popierinių klausimynų = Data keyed in from paper questionnaires;
  • PAPI.
Instrumentarijus
 • Struktūruotas klausimynas = Structured questionnaire.
Prieiga prie duomenų:
Prieinamumas
 • Tyrimas laisvai prieinamas nekomerciniais tikslais registruotiems LiDA vartotojams.

 • The data are available without restrictions for registered users for not-for-profit purposes.
Citavimo reikalavimas
 • Publikacijose, parengtose LiDA saugomų duomenų pagrindu, turi būti nuoroda į LiDA išnašose ar literatūros sąraše. Šiuo reikalavimu siekiama, kad nuoroda į LiDA patektų į socialinių mokslų citavimo indeksus. Citavimo pavyzdys pateikiamas duomenų aprašo laukelyje „Bibliografinis citavimas“ (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

 • Publications based on the data archived at the LiDA should acknowledge this by a reference to LiDA. To ensure that such source attributions are captured for social science bibliographic utilities, citations must appear in the footnotes or in the reference section of publications. Example on how to cite the data is provided in the „Bibliographic citation“ field of the data description (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

Dokumentacija:
Formatas Pavadinimas Dydis, kB
PDF Pagrindinis klausimynas lietuvių kalba 471.2
PDF Pagrindinis klausimynas rusų kalba 439.3
PDF Kortelės lietuvių kalba 190.5
PDF Kortelės rusų kalba 199.1
PDF Papildomas klausimynas lietuvių kalba: A versija 138.7
PDF Papildomas klausimynas rusų kalba: A versija 142.9
PDF Papildomas klausimynas lietuvių kalba: B versija 138.1
PDF Papildomas klausimynas rusų kalba: B versija 140.2
PDF Papildomas klausimynas lietuvių kalba: C versija 160
PDF Papildomas klausimynas rusų kalba: C versija 171.1

 

NAUJIEMS VARTOTOJAMS
NAUJIENOS
Naujienlaiškis

Nr.1  2009 07-11
Nr.2  2009 12-2010 02
Nr.3  2010 03-05
Nr.4  2010 06-08
Nr.5  2010 09-11
Nr.6  2010 12-2011 02
Nr.7 2011 03-05
Nr.8 2011 06-08
 
© KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
Atnaujinta 2020-02-17