Svečias
Titulinis Duomenys Duomenys Paieška Duomenų rinkinys
Duomenų valdymas
Duomenų rinkinys

ISSP 2011: Sveikata ir sveikatos priežiūra I, Lietuva, 2011 m. lapkritis - gruodis, 3 leidimas


Atsisiųsti | Nesstar
Dokumentacija |Kintamųjų sąrašas |Reikšminiai žodžiai |Publikacijos

Objekto URL:

http://www.lidata.eu/data/quant/LiDA_ISSP_0238


Antraštė:

ISSP 2011: Sveikata ir sveikatos priežiūra I, Lietuva, 2011 m. lapkritis - gruodis, 3 leidimas

Lygiagreti antraštė:

ISSP 2011: Health and Health Care I, Lithuania, November - December 2011, edition 3

Tyrimų rinkinio pavadinimas:

ISSP: Tarptautinė socialinio tyrimo programa = ISSP: International Social Survey Programme

Tema:

SVEIKATA: BENDRAI = HEALTH: GENERAL

SVEIKATOS APSAUGA IR MEDICININĖ PRIEŽIŪRA = HEALTH SERVICES AND MEDICAL CARE

FIZINĖ SVEIKATA IR AKTYVUMAS = PHYSICAL FITNESS AND EXERCISE

LIGOS IR MEDICININĖS SĄLYGOS = SPECIFIC DISEASES AND MEDICAL CONDITIONS

NARKOTIKŲ, ALKOHOLIO VARTOJIMAS, RŪKYMAS = DRUG ABUSE, ALCOHOL AND SMOKING

Depozitorius:

Krupavičius, Algis

Pirminė atsakomybė:

ISSP tyrimo grupė = ISSP Research Group; Krupavičius, Algis

Tyrimo vykdytojai:

Krupavičius, Algis; Butkevičienė, Eglė; Morkevičius, Vaidas; Šarkutė, Ligita; Telešienė, Audronė; Vaidelytė, Eglė; Žvaliauskas, Giedrius

Bibliografinis citavimas:

Krupavičius, Algis et al. ISSP 2011: Sveikata ir sveikatos priežiūra I, Lietuva, 2011 m. lapkritis - gruodis, 3 leidimas = ISSP 2011: Health and Health Care I, Lithuania, November - December 2011, edition 3: LiDA [platintojas], 2015. (Kaunas : Kauno technologijos universitetas, 2011). (ISSP: Tarptautinė socialinio tyrimo programa). Prieiga per: www.lidata.eu/data/quant/LiDA_ISSP_0238.

Santrauka:

 • Tyrimo tikslas: ištirti Lietuvos gyventojų požiūrį į sveikatos apsaugos sistemą, nustatyti jų nuomonę apie prieinamumą prie paslaugų ir jų kokybę, įvertinti gyventojų gyvensenos ypatumus.
  Pagrindiniai nagrinėti klausimai: respondentų prašyta, kad jie vertindami savo gyvenimą pastaruoju metu pasakytų, ar, apskritai, yra laimingi ar nelaimingi. Tirtas pasitikėjimas Lietuvos švietimo bei sveikatos priežiūros sistema. Norėta sužinoti, ar Lietuvos sveikatos priežiūros sistemai reikia pokyčių. Užduotas klausimas, ar teisinga, kad didesnes pajamas gaunantys žmonės gali suteikti geresnį išsilavinimą savo vaikams, o taip pat ir geresnę sveikatos priežiūrą nei žmonės, gaunantys mažesnes pajamas. Pateikus klausimų bloką, respondentai vertino Lietuvos sveikatos priežiūros sistemos efektyvumą, jos galimą kaitą per ateinančius kelerius metus, valstybės vaidmenį teikiant sveikatos priežiūros paslaugas bei žmonių naudojimosi sveikatos priežiūros paslaugomis pagrįstumą. Teirautasi, ar respondentai noriai mokėtų didesnius mokesčius, jei dėl to pakiltų visų žmonių sveikatos priežiūros lygis Lietuvoje. Tirta nuomonė, ar valstybė turėtų finansuoti profilaktinius medicininius patikrinimus, ŽIV/AIDS gydymą, prevencines nutukimo programas bei organų persodinimą. Norėta sužinoti, ar žmonėms turi būti prieinama valstybės finansuojama sveikatos priežiūra net jei jie neturi Lietuvos pilietybės ar jų elgesys žalingas sveikatai. Apklaustųjų Lietuvos gyventojų klausta, kokiai daliai žmonių Lietuvoje nėra prieinamos jiems reikalingos sveikatos priežiūros paslaugos. Pateikus klausimų bloką, tirta respondentų nuomonė dėl kokių priežasčių gali kilti sunkios sveikatos problemos. Tirta respondentų nuomonė apie netradicinę mediciną. Pateikus teiginių grupę, apklaustųjų gyventojų prašyta atskleisti nuomonę apie Lietuvos gydytojus ir jų darbo metodus. Tirta respondentų fizinė ir emocinė savijauta per paskutines 4 savaites. Respondentų klausta, ar per paskutinius 12 mėnesių jie lankėsi ar juos aplankė gydytojas, netradicinės medicinos specialistas. Aiškintasi, ar per paskutinius 12 mėnesių apklaustiesiems asmenims teko gulėti ligoninės ar klinikos stacionare ilgiau nei dieną. Pateikus teiginių grupę apie prieinamumą prie sveikatos priežiūros paslaugų, prašyta atsakyti, ar per paskutinius 12 mėnesių prireikus gydymo buvo atsitikę taip, kad respondentams nebuvo suteiktas reikalingas gydymas. Norėta sužinoti nuomonę, kiek tikėtina, kad respondentams rimtai susirgus, jiems būtų suteiktas geriausias Lietuvoje įmanomas gydymas bei jų pasirinkto gydytojo gydymas. Apklaustųjų Lietuvos gyventojų prašyta atsakyti, ar jie yra patenkinti sveikatos priežiūros sistema Lietuvoje. Tirtas pasitenkinimas, kaip juos gydė, kai paskutinį kartą lankėsi pas gydytoją, pas netradicinės medicinos specialistą bei paskutinį kartą buvo ligoninėje. Tirtas žalingų įpročių paplitimas, fizinio aktyvumo bei mitybos ypatumai. Apklausos pabaigoje respondentų prašyta įvertinti savo fizinę ir psichinę sveikatą. Klausta, ar respondentai serga ilgalaike liga, lėtine liga ar turi negalią. Apklausos pabaigoje apklaustieji Lietuvos gyventojai nurodė savo ūgį ir svorį. Klausta, kokį sveikatos draudimą jie turi.

  Socialinės demografinės charakteristikos: lytis, amžius, mokymosi (studijų) trukmė, išsilavinimo lygis, respondento ir jo vyro/žmonos/nuolatinio partnerio darbinė padėtis, profesija (užsiėmimas), respondento narystė profesinėse sąjungose, išpažįstama religija, dalyvavimas religinėse apeigose, politinės pažiūros, politinis ir visuomeninis aktyvumas, balsavimas paskutiniuose Seimo rinkimuose, tautybė, namų ūkio dydis, respondento vidutinės ir bendros vidutinės namų ūkio mėnesio pajamos, šeimyninė padėtis, gyvenamoji vietovė.
 • The purpose of the study: to examine the attitudes of Lithuanian population towards health care system.
  Socio-demographic characteristics: gender, age, level of education, membership in organizations, religion, marital status, nationality, political views, political participation, size of household, respondent`s average personal income, place of residence, working situation of the respondent and of his/her spouse or partner.

Bendroji informacija:
Tyrimo laikotarpis 2011-11-22 - 2011-12-19
Duomenų rinkimo laikotarpis 2011-11-22 - 2011-12-19
Geografinė aprėptis Lietuvos teritorija = Territory of Lithuania
Geografinis vienetas Apskritis (trečias teritorinis lygmuo pagal NUTS) = County (NUTS level 3):
 • Alytaus
 • Kauno
 • Klaipėdos
 • Marijampolės
 • Panevėžio
 • Šiaulių
 • Tauragės
 • Telšių
 • Utenos
 • Vilniaus
Analizės vienetas
 • Asmuo = Individual.
Duomenų rūšis
 • Apklausos duomenys = Survey data.
Finansavimo šaltinis Lietuvos mokslo taryba = Research Council of Lithuania
Populiacija 18 metų ir vyresni Lietuvos namų ūkių gyventojai = Persons from 18 years and older who are residents within private households in Lithuania.
Metodologija:
Laiko metodas
 • Vienkartinis skerspjūvio tyrimas = Single cross-sectional study.
Atrankos metodas Imties sudarymo pagrindas: Valstybės įmonės "Registrų centras" tvarkomas Lietuvos Respublikos Adresų registras.
Imties sudarymo būdas: daugiapakopė stratifikuota klasterizuota adresinė atranka:
 • Pirmoje pakopoje Lietuvos Respublikos teritorija buvo suskirstyta į 10 administracinių vienetų (apskričių). Papildomai teritorija suskirstyta į 6 stratas pagal gyvenamosios vietovės dydį (iki 2 000 gyventojų; nuo 2 001 iki 10 000 gyventojų; nuo 10 000 iki 50 000 gyventojų; nuo 50 001 iki 100 000 gyventojų; nuo 100 001 iki 500 000 gyventojų; daugiau nei 500 000 gyventojų). Iš viso išskirta 60 stratifikacinių vienetų iš kurių dalis yra tušti. Kiekvienos stratos teritorija suskirstyta į pirminius atrankos taškus (PSU). Pirminių atrankos taškų dydis ir skaičius priklausė nuo gyvenamosios vietovės tipo - gyvenvietėms turinčioms iki 2000 gyventojų buvo sudaroma daugiau smulkesnių (apie 3 atrankos elementus) atrankos taškų. Pirminių atrankos taškų skaičiaus didinimas ir smulkinimas mažų gyvenviečių stratoje yra susijęs su itin dideliu šio tipo gyvenviečių skaičiumi kai kuriuose regionuose. Kiekvienoje stratoje atsitiktinai iš vietovių sąrašų atrinktas tam tikras pirminių atrankos taškų skaičius proporcingai gyventojų skaičiui stratose.
 • Antroje pakopoje kiekviename pirminiame atrankos taške atsitiktinai (naudojant atsitiktinių skaičių generatorių) atrinktas tam tikras kiekis adresų iš VĮ "Registrų centras" Lietuvos Respublikos Adresų registro.
 • Trečioje pakopoje kiekviename atrinktame namų ūkyje atrinktas vienas respondentas laikantis artimiausio gimtadienio taisyklės.
Duomenų rinkimo metodas
 • Tiesioginis interviu žodžiu = Face-to-face interview;
 • Duomenys suvesti iš popierinių klausimynų = Data keyed in from paper questionnaires;
 • PAPI.
Instrumentarijus
 • Struktūruotas klausimynas = Structured questionnaire.
Prieiga prie duomenų:
Prieinamumas
 • Tyrimas laisvai prieinamas nekomerciniais tikslais registruotiems LiDA vartotojams.

 • The data are available without restrictions for registered users for not-for-profit purposes.
Citavimo reikalavimas
 • Publikacijose, parengtose LiDA saugomų duomenų pagrindu, turi būti nuoroda į LiDA išnašose ar literatūros sąraše. Šiuo reikalavimu siekiama, kad nuoroda į LiDA patektų į socialinių mokslų citavimo indeksus.

 • Publications based on the data archived at the LiDA should acknowledge this by a reference to LiDA. To ensure that such source attributions are captured for social science bibliographic utilities, citations must appear in the footnotes or in the reference section of publications.

Autorinės teisės:

© KTU, 2011


Dokumentacija:
Formatas Pavadinimas Dydis, kB
PDF Klausimynas 153.7
PDF Kortelės 47

 

NAUJIEMS VARTOTOJAMS
NAUJIENOS
Naujienlaiškis

Nr.1  2009 07-11
Nr.2  2009 12-2010 02
Nr.3  2010 03-05
Nr.4  2010 06-08
Nr.5  2010 09-11
Nr.6  2010 12-2011 02
Nr.7 2011 03-05
Nr.8 2011 06-08
 
© KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
Atnaujinta 2020-02-17