Svečias
Titulinis Duomenys Duomenys Paieška Duomenų rinkinys
Duomenų valdymas
Duomenų rinkinys

Mokslo ir verslo bendradarbiavimas MTEP srityje: tyrėjų – vadovų tyrimas, 2017 m. gegužė - liepa


Atsisiųsti | Nesstar
Dokumentacija |Kintamųjų sąrašas |Reikšminiai žodžiai |Publikacijos

Objekto URL:

http://www.lidata.eu/data/quant/LiDA_LAMS_0322


Antraštė:

Mokslo ir verslo bendradarbiavimas MTEP srityje: tyrėjų – vadovų tyrimas, 2017 m. gegužė - liepa

Lygiagreti antraštė:

Scientific and Business Cooperation in the Field of R and D: Researchers - Leaders Survey, May - July, 2017

Tyrimų rinkinio pavadinimas:

LAMS: Lietuvos aukštojo mokslo studijos = LAMS: Higher Education in Lithuania

Tema:

MOKSLINIAI TYRIMAI = RESEARCH

Depozitorius:

Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras (MOSTA)

Pirminė atsakomybė:

Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras (MOSTA) = Research and Higher Education Monitoring and Analysis Centre (MOSTA)

Bibliografinis citavimas:

MOSTA. Mokslo ir verslo bendradarbiavimas MTEP srityje: tyrėjų – vadovų tyrimas, 2017 m. gegužė - liepa = Scientific and Business Cooperation in the Field of R and D: Researchers - Leaders Survey, May - July, 2017: LiDA [platintojas], 2019. (Vilnius : MOSTA, 2017). (LAMS: Lietuvos aukštojo mokslo studijos). Prieiga per: www.lidata.eu/data/quant/LiDA_LAMS_0322.

Santrauka:

 • Tyrimo tikslas: išsiaiškinti tyrėjų - vadovų nuomonę apie mokslo ir verslo bendradarbiavimui MTEP srityje kylančias kliūtis bei jį skatinančius veiksnius.

Pagrindiniai nagrinėti klausimai: respondentų teirautasi, ar yra tekę užimti vadovaujamas pareigas per pastaruosius 5 metus. Klausta, kokios yra respondentų pareigos ir kokia yra vadovaujamo padalinio (ar mokslinių tyrimų komandos) bendradarbiavimo patirtis su verslo įmonėmis MTEP srityje. Aiškintasi, keliuose iš viso projektuose jų vadovaujamas padalinys ar tyrėjų komanda dalyvavo per pastaruosius 5 metus. Tirta, kada paskutinį kartą dalyvavo bendrame MTEP projekte (pirko ar pardavė MTEP paslaugas) su verslo įmonėmis. Teirautasi, ar norėtų vykdyti bendrus projektus bei kokios yra tam priežastys. Nevykdančių bendrų MTEP projektų prašyta nurodyti priežastis, kodėl iki šiol jų nevykdė su verslo įmonėmis, o nenorinčių – kodėl nenori dalyvauti bendruose projektuose. Prašyta atsakyti, kas paskatintų pradėti vykdyti bendrus MTEP projektus su verslo įmonėmis. Bendradarbiaujančių klausta, kodėl dalyvauja bendruose MTEP projektuose su verslo įmonėmis bei kokiomis lėšomis jie yra vykdomi. Išvardinus sąrašą tarpininkų, prašyta nurodyti, kas iš jų įtraukė į bendrus MTEP projektus su verslo įmonėmis. Toliau prašyta atsakyti su kokiomis bendromis kliūtimis respondentai susiduria įgyvendindami projektus su verslo įmonėmis bei ar vadovaujamas padalinys (tyrėjų komanda) vykdė kartu su verslo įmonėmis MTEP projektus, finansuojamus viešojo sektoriaus lėšomis 2007-2013 m. laikotarpyje ar vėliau. Teirautasi, kokios didžiausios administracinės kliūtys, trukdančios sklandžiai vykdyti MTEP veiklas, finansuojamas viešojo sektoriaus lėšomis. Toliau apklausos metu aiškintasi, ar respondentai yra patenkinti iki šiol vykusių MTEP projektų su verslo įmonėmis rezultatais bei kaip jie vertina santykį tarp iki šiol įdėtų pastangų vykdant MTEP projektus su verslo įmonėmis ir iš to gautos naudos. Teirautasi, ar ateityje ketina vykdyti MTEP projektus kartu su verslo įmonėmis bei kiek tikėtina, kad ateityje vykdys bendrus MTEP projektus su buvusiais ir (ar) esamais partneriais (verslo įmonėmis).
Socialinės demografinės charakteristikos: amžius, lytis, kokiam padaliniui vadovauja, kiek laiko vadovauja padaliniui, pavaldinių skaičius, veikloms skiriamas laikas, pagrindinė mokslo sritis, kurioje vykdo MTEP, ar po studijų baigimo dirbo verslo įmonėje, apskritis, institucija, vadovavimo pobūdis.

Bendroji informacija:
Tyrimo laikotarpis 2017-05-17 - 2017-07-15
Duomenų rinkimo laikotarpis 2017-05-17 - 2017-07-15
Geografinė aprėptis Lietuvos teritorija = Territory of Lithuania
Analizės vienetas
 • Asmuo = Individual.
Duomenų rūšis
 • Apklausos duomenys = Survey data.
Finansavimo šaltinis Europos socialinio fondo agentūra = European Social Fund Agency
Populiacija Tyrėjai – vadovai, dirbantys universitetuose (valstybiniuose ir nevalstybiniuose) bei mokslinių tyrimų institutuose (tik valstybiniuose) ir vadovaujantys (yra vadovavę per paskutinius 5 metus) tyrėjų komandai MTEP projekte.
Metodologija:
Laiko metodas
 • Vienkartinis skerspjūvio tyrimas = Single cross-sectional study.
Atrankos metodas
  Kvotinė atranka pagal mokslo ir studijų institucijų tipą (universitetas, mokslinių tyrimų institutas), teisinį statusą (valstybinis, nevalstybinis), mokslo sritį (biomedicinos, fiziniai, humanitariniai, socialiniai, technologijos, žemės ūkio mokslai), apskritį (Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai).
Duomenų rinkimo metodas
 • Apklausa internetu = Computer-assisted web interviewing;
 • CAWI.
Instrumentarijus
 • Struktūruotas klausimynas = Structured questionnaire.
Prieiga prie duomenų:
Prieinamumas
 • Tyrimas laisvai prieinamas nekomerciniais tikslais registruotiems LiDA vartotojams.

 • The data are available without restrictions for registered users for not-for-profit purposes.
Citavimo reikalavimas
 • Publikacijose, parengtose LiDA saugomų duomenų pagrindu, turi būti nuoroda į LiDA išnašose ar literatūros sąraše. Šiuo reikalavimu siekiama, kad nuoroda į LiDA patektų į socialinių mokslų citavimo indeksus.

 • Publications based on the data archived at the LiDA should acknowledge this by a reference to LiDA. To ensure that such source attributions are captured for social science bibliographic utilities, citations must appear in the footnotes or in the reference section of publications.

Autorinės teisės:

© MOSTA, 2017


Dokumentacija:
Formatas Pavadinimas Dydis, kB
PDF Klausimynas 516.4

 

NAUJIEMS VARTOTOJAMS
NAUJIENOS
Naujienlaiškis

Nr.1  2009 07-11
Nr.2  2009 12-2010 02
Nr.3  2010 03-05
Nr.4  2010 06-08
Nr.5  2010 09-11
Nr.6  2010 12-2011 02
Nr.7 2011 03-05
Nr.8 2011 06-08
 
© KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
Atnaujinta 2020-02-17