Svečias
Titulinis Duomenys Duomenys Paieška Duomenų rinkinys
Duomenų valdymas
Duomenų rinkinys

Mokslo ir verslo bendradarbiavimas MTEP srityje: tyrėjų tyrimas, 2017 m. gegužė - liepa


Atsisiųsti | Nesstar
Dokumentacija |Kintamųjų sąrašas |Reikšminiai žodžiai |Publikacijos

Objekto URL:

http://www.lidata.eu/data/quant/LiDA_LAMS_0323


Antraštė:

Mokslo ir verslo bendradarbiavimas MTEP srityje: tyrėjų tyrimas, 2017 m. gegužė - liepa

Lygiagreti antraštė:

Scientific and Business Cooperation in the Field of R and D: Researchers Survey, May - July, 2017

Tyrimų rinkinio pavadinimas:

LAMS: Lietuvos aukštojo mokslo studijos = LAMS: Higher Education in Lithuania

Tema:

MOKSLINIAI TYRIMAI = RESEARCH

Depozitorius:

Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras (MOSTA)

Pirminė atsakomybė:

Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras (MOSTA) = Research and Higher Education Monitoring and Analysis Centre (MOSTA)

Bibliografinis citavimas:

MOSTA. Mokslo ir verslo bendradarbiavimas MTEP srityje: tyrėjų tyrimas, 2017 m. gegužė - liepa = Scientific and Business Cooperation in the Field of R and D: Researchers Survey, May - July, 2017: LiDA [platintojas], 2019. (Vilnius : MOSTA, 2017). (LAMS: Lietuvos aukštojo mokslo studijos). Prieiga per: www.lidata.eu/data/quant/LiDA_LAMS_0323.

Santrauka:

 • Tyrimo tikslas: išsiaiškinti tyrėjų nuomonę apie mokslo ir verslo bendradarbiavimui MTEP srityje kylančias kliūtis bei jį skatinančius veiksnius.

Pagrindiniai nagrinėti klausimai: respondentų teirautasi, ar buvo įtraukti į bendrus MTEP projektus su verslo įmonėmis, kuriuos vykdo jų institucija per pastaruosius 5 metus. Aiškintasi, ar dalyvauja bendruose MTEP projektuose su įmonėmis individualiai, ne per mokslo ir studijų institucijas bei keliuose iš viso projektuose dalyvavo per pastaruosius 5 metus. Tirta, kada paskutinį kartą dalyvavo bendrame MTEP projekte su verslo įmonėmis. Teirautasi, ar norėtų vykdyti bendrus projektus bei kokios yra tam priežastys. Nevykdančių bendrų MTEP projektų prašyta nurodyti priežastis, kodėl iki šiol jų nevykdė. Bendradarbiaujančių klausta, kodėl dalyvauja bendruose MTEP projektuose su verslo įmonėmis bei su kokiomis bendromis kliūtimis respondentai susiduria įgyvendindami projektus su verslo įmonėmis. Aiškintasi, dalyvavo projektuose kartu su verslo įmonėmis MTEP, kurie buvo finansuoti viešojo sektoriaus lėšomis 2007-2013 m. laikotarpyje ar vėliau. Toliau apklausos metu aiškintasi, ar respondentai yra patenkinti iki šiol vykusių MTEP projektų su verslo įmonėmis rezultatais bei kaip jie vertina santykį tarp iki šiol įdėtų pastangų vykdant tokius projektus ir iš to gautos naudos. Prašyta atsakyti, kuo respondentams buvo naudingi bendri MTEP projektai su verslo įmonėmis. Teirautasi, ar ateityje ketina vykdyti MTEP projektus kartu su verslo įmonėmis bei kiek tikėtina, kad ateityje juos vykdys su buvusiais ir (ar) esamais partneriais (verslo įmonėmis).
Socialinės demografinės charakteristikos: amžius, lytis, kokio padalinio vadovas yra tiesioginis vadovas, kiek laiko dirba padalinyje, kiek darbuotojų dirba padalinyje, veikloms skiriamas laikas, pagrindinė mokslo sritis, kurioje vykdo MTEP, MTEP veiklai artimiausias Sumanios specializacijos prioritetas, ar po studijų baigimo dirbo verslo įmonėje, ar verslo įmonėje užima (užėmė) vadovaujamas pareigas, apskritis, institucija.

Bendroji informacija:
Tyrimo laikotarpis 2017-05-17 - 2017-07-15
Duomenų rinkimo laikotarpis 2017-05-17 - 2017-07-15
Geografinė aprėptis Lietuvos teritorija = Territory of Lithuania
Analizės vienetas
 • Asmuo = Individual.
Duomenų rūšis
 • Apklausos duomenys = Survey data.
Finansavimo šaltinis Europos socialinio fondo agentūra = European Social Fund Agency
Populiacija Tyrėjai, dirbantys universitetuose (valstybiniuose ir nevalstybiniuose) bei mokslinių tyrimų institutuose (tik valstybiniuose) ir vadovaujantys (yra vadovavę per paskutinius 5 metus) tyrėjų komandai MTEP projekte.
Metodologija:
Laiko metodas
 • Vienkartinis skerspjūvio tyrimas = Single cross-sectional study.
Atrankos metodas
  Kvotinė atranka pagal mokslo ir studijų institucijų tipą (universitetas, mokslinių tyrimų institutas), teisinį statusą (valstybinis, nevalstybinis), mokslo sritį (biomedicinos, fiziniai, humanitariniai, socialiniai, technologijos, žemės ūkio mokslai), apskritį (Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai).
Duomenų rinkimo metodas
 • Apklausa internetu = Computer-assisted web interviewing;
 • CAWI.
Instrumentarijus
 • Struktūruotas klausimynas = Structured questionnaire.
Prieiga prie duomenų:
Prieinamumas
 • Tyrimas laisvai prieinamas nekomerciniais tikslais registruotiems LiDA vartotojams.

 • The data are available without restrictions for registered users for not-for-profit purposes.
Citavimo reikalavimas
 • Publikacijose, parengtose LiDA saugomų duomenų pagrindu, turi būti nuoroda į LiDA išnašose ar literatūros sąraše. Šiuo reikalavimu siekiama, kad nuoroda į LiDA patektų į socialinių mokslų citavimo indeksus.

 • Publications based on the data archived at the LiDA should acknowledge this by a reference to LiDA. To ensure that such source attributions are captured for social science bibliographic utilities, citations must appear in the footnotes or in the reference section of publications.

Autorinės teisės:

© MOSTA, 2017


Dokumentacija:
Formatas Pavadinimas Dydis, kB
PDF Klausimynas 499.6

 

NAUJIEMS VARTOTOJAMS
NAUJIENOS
Naujienlaiškis

Nr.1  2009 07-11
Nr.2  2009 12-2010 02
Nr.3  2010 03-05
Nr.4  2010 06-08
Nr.5  2010 09-11
Nr.6  2010 12-2011 02
Nr.7 2011 03-05
Nr.8 2011 06-08
 
© KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
Atnaujinta 2020-02-17