Svečias
Titulinis Duomenys Duomenys Paieška Duomenų rinkinys
Duomenų valdymas
Duomenų rinkinys

Slaptas CŽV kalėjimas, 2009 m. rugsėjis


Atsisiųsti | Nesstar
Dokumentacija |Kintamųjų sąrašas |Reikšminiai žodžiai |Publikacijos

Objekto URL:

http://www.lidata.eu/data/quant/LiDA_PB_0191


Antraštė:

Slaptas CŽV kalėjimas, 2009 m. rugsėjis

Lygiagreti antraštė:

CIA Secret Prison, September 2009

Tyrimų rinkinio pavadinimas:

PB: Politinis barometras = PB: Political Barometer

Tema:

TARPTAUTINĖ POLITIKA IR ORGANIZACIJOS = INTERNATIONAL POLITICS AND ORGANISATIONS

NUSIKALSTAMUMAS IR TEISĖSAUGA = CRIME AND LAW ENFORCEMENT

Depozitorius:

UAB "RAIT"

Pirminė atsakomybė:

UAB "BNS"

Tyrimo vykdytojai:

UAB "RAIT"

Bibliografinis citavimas:

BNS, RAIT. Slaptas CŽV kalėjimas, 2009 m. rugsėjis = CIA Secret Prison, September 2009: LiDA [platintojas], 2011. (Vilnius : BNS, RAIT, 2009). (PB: Politinis barometras). Prieiga per: http://www.lidata.eu.

Santrauka:

 • Tyrimo tikslas: nustatyti gyventojų nuomonę apie slaptą CŽV kalėjimą Lietuvoje.
  Pagrindiniai nagrinėti klausimai: 2009 rugpjūčio mėn. pabaigoje JAV televizijos kanalas "ABC News" paskelbė žinią, esą Lietuvoje iki 2005 m. JAV Centrinės žvalgybos valdyba (CŽV) laikė 8 terorizmu įtariamus "Al Qaeda" kovotojus. 2009 m. rugsėjo 9 d. bendrai posėdžiavę Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos bei Užsienio reikalų komitetai paskelbė, kad nėra įrodymų, kad Lietuvoje buvo kalinti "Al Qaeda" kovotojai, nes šalies žinybos nėra gavusios jokių duomenų apie tokį kalėjimą. Tačiau Seimo komitetai nutarė pavesti Užsienio reikalų ministerijai kreiptis į JAV prašant informacijos dėl slapto CŽV kalėjimo Lietuvoje, kuris manoma, jog galėjo veikti 2004-2005 metais. Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininko A. Anušausko nuomone paaiškėjus naujoms aplinkybėms galėtų būti pradėtas parlamentinis tyrimas. Šiame kontekste respondentų klausta nuomonės, ar Lietuvoje veikė slaptas CŽV kalėjimas, kur kalinti "Al Qaeda" kovotojai.
  Socialinės demografinės charakteristikos: amžius, išsimokslinimas, šeimyninė padėtis, užimtumas, užsiėmimas, pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį, šeimos narių skaičius, vaikų iki 18 metų skaičius, tautybė, lytis, apskritis, savivaldybė, gyvenamosios vietovės dydis.

 • The purpose of the study: to give information on the Lithuanians` opinion about the secret CIA prison in Lithuania.
  Major investigated questions: at the end of August 2009 U.S. television channel "ABC News" has announced that the Central Intelligence Agency (CIA) held eight suspected terrorists of Al Qaeda fighters in Lithuania until 2005. In 2009 September 9 general meeting the Seimas Committee on National Security and Defence and the Committee on Foreign Affairs announced that there is no evidence that Al Qaeda fighters were imprisoned in Lithuania because state`s agencies had not received any information about such prison. However, the above mentioned Seimas Committees decided to assign the Ministry of Foreign Affairs to apply to the United States requesting information on the secret CIA prison in Lithuania, which is thought to be operating in 2004-2005. National Security and Defense Committee chairman According to the Chairman of the Seimas Committee on National Security and Defence A. Anušauskas, if new circumstances will arise a parliamentary inquiry could be started. In this context respondents were asked whether there was a secret CIA prison Lithuania had, where Al Qaeda fighters were imprisoned.
  Socio-demographic characteristics: age, education, marital status, employment, occupation, monthly family income per one family member, number of family members, number of minors in the family, nationality, gender, county, municipality, size of the place of residence.

Bendroji informacija:
Tyrimo laikotarpis 2009-09-08 - 2009-09-18
Duomenų rinkimo laikotarpis 2009-09-08 - 2009-09-18
Geografinė aprėptis Lietuvos teritorija = Territory of Lithuania.
Geografinis vienetas Apskritis (trečias teritorinis lygmuo pagal NUTS) = County (NUTS level 3):
 • Alytaus
 • Kauno
 • Klaipėdos
 • Marijampolės
 • Panevėžio
 • Šiaulių
 • Tauragės
 • Telšių
 • Utenos
 • Vilniaus
Analizės vienetas
 • Asmuo = Individual.
Duomenų rūšis
 • Apklausos duomenys = Survey data.
Finansavimo šaltinis UAB "BNS"
Populiacija 15-74 metų Lietuvos namų ūkių gyventojai = Persons from 15 to 74 years who are resident within private households in Lithuania.
Metodologija:
Laiko metodas
 • Vienkartinis skerspjūvio tyrimas = Single cross-sectional study.
Atrankos metodas
  Daugiapakopė maršrutinė atranka.
Duomenų rinkimo metodas
 • Tiesioginis interviu žodžiu = Face-to-face interview;
 • Duomenys suvesti iš popierinių klausimynų = Data keyed in from paper questionnaires;
 • PAPI.
Instrumentarijus
 • Struktūruotas klausimynas = Structured questionnaire.
Duomenų rinkimo aplinkybės
 • Antrąją duomenų surinkimo dieną – 2009 m. rugsėjo 9 d. – posėdžiavę Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos bei Užsienio reikalų komitetai paskelbė, kad negali patvirtinti informacijos, jog Lietuvoje veikė slaptas CŽV kalėjimas. Paskelbta, kad turimos informacijos nepakanka, kad būtų galima pradėti parlamentinį tyrimą.

 • On the second day of data collection period, in 2009 September 9, the Seimas Committee on National Security and Defence and the Committee on Foreign Affairs announced that they cannot confirm the information that there were a secret CIA prison in Lithuania. It was announced that the available information is insufficient to initiate a parliamentary inquiry.
Prieiga prie duomenų:
Prieinamumas
 • Tyrimas laisvai prieinamas nekomerciniais tikslais registruotiems LiDA vartotojams.

 • The data are available without restrictions for registered users for not-for-profit purposes.
Citavimo reikalavimas
 • Publikacijose, parengtose LiDA saugomų duomenų pagrindu, turi būti nuoroda į LiDA išnašose ar literatūros sąraše. Šiuo reikalavimu siekiama, kad nuoroda į LiDA patektų į socialinių mokslų citavimo indeksus. Citavimo pavyzdys pateikiamas duomenų aprašo laukelyje „Bibliografinis citavimas“ (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

 • Publications based on the data archived at the LiDA should acknowledge this by a reference to LiDA. To ensure that such source attributions are captured for social science bibliographic utilities, citations must appear in the footnotes or in the reference section of publications. Example on how to cite the data is provided in the „Bibliographic citation“ field of the data description (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

Autorinės teisės:

© BNS, RAIT, 2009


Dokumentacija:
Formatas Pavadinimas Dydis, kB
PDF Klausimynas 82.5

 

NAUJIEMS VARTOTOJAMS
NAUJIENOS
Naujienlaiškis

Nr.1  2009 07-11
Nr.2  2009 12-2010 02
Nr.3  2010 03-05
Nr.4  2010 06-08
Nr.5  2010 09-11
Nr.6  2010 12-2011 02
Nr.7 2011 03-05
Nr.8 2011 06-08
 
© KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
Atnaujinta 2020-02-17