Svečias
Titulinis Duomenys Duomenys Paieška Duomenų rinkinys
Duomenų valdymas
Duomenų rinkinys

Porinkiminė apklausa, 2016 m. lapkritis – gruodis


Atsisiųsti | Nesstar
Dokumentacija |Kintamųjų sąrašas |Reikšminiai žodžiai |Publikacijos

Objekto URL:

http://www.lidata.eu/data/quant/LiDA_RS_0326


Antraštė:

Porinkiminė apklausa, 2016 m. lapkritis – gruodis

Lygiagreti antraštė:

Post-Election Survey, November – December 2016

Tyrimų rinkinio pavadinimas:

RS: Rinkimų studijos = RS: Elections Studies

Tema:

RINKIMŲ IR RINKIMŲ KAMPANIJŲ STUDIJOS = ELECTION AND CAMPAIGN STUDIES

Depozitorius:

Ramonaitė, Ainė

Pirminė atsakomybė:

Ramonaitė, Ainė

Tyrimo vykdytojai:

Ramonaitė, Ainė; Jastramskis, Mažvydas; Kavaliauskaitė, Jūratė; Morkevičius, Vaidas; Petronytė, Ieva

Bibliografinis citavimas:

Ramonaitė, Ainė et al. Porinkiminė apklausa, 2016 m. lapkritis - gruodis = Post-Election Survey, November – December 2016: LiDA [platintojas], 2020. (Vilnius : Vilniaus universitetas, 2016). (RS: Rinkimų studijos). Prieiga per: www.lidata.eu/data/quant/LiDA_RS_0326.

Santrauka:

Porinkiminė apklausa yra 2016 m. Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto mokslininkų antrą kartą Lietuvoje įgyvendintos "Lietuvos nacionalinės rinkiminės studijos" dalis.

 • Tyrimo tikslas: nustatyti Lietuvos gyventojų politines nuostatas ir rinkiminio elgesio tendencijas 2016 m. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimuose.
  Pagrindiniai nagrinėti klausimai: tyrimu siekta sistemiškai pažvelgti į Lietuvos gyventojų rinkiminio elgesio tendencijas, transformaciją bei jų prielaidas, t. y. Lietuvos gyventojų apklausos metu nustatyti, ar ir kokiu mastu Lietuvos piliečių rinkiminį elgesį įmanoma aiškinti remiantis partinės identifikacijos, socialinių skirčių, ekonominio balsavimo, probleminio balsavimo teorijomis. Aiškintasi, kokią įtaką piliečių preferencijoms daro strateginė politinė komunikacija. Tyrimo metu siekta sužinoti, kaip naujoje demokratijoje susiformuoja partinis prieraišumas, ar Lietuvoje egzistuoja „problemų nuosavybės“ reiškinys, kaip rinkėjo apsisprendimą lemia jo politinis išprusimas, partinis prieraišumas, socialinės aplinkos homogeniškumas. Toliau aiškintasi, kokie veiksniai keičia politinės agitacijos efektyvumą, koks skirtingų rinkiminių strategijų poveikis rinkimų rezultatams ir kt.
  Socialinės demografinės charakteristikos: lytis, amžius, išsimokslinimas, šeimyninė padėtis, narystė profesinėse sąjungose, užsiėmimas, profesija, darbovietė, namų ūkio dydis, šeimos pajamos per mėnesį, išpažįstama religija, tautybė, šalis, kurioje gimė respondentas ir tėvai, kalba namuose, šeimos nariai, ar artimi giminaičiai, kurie šiuo metu gyvena užsienyje, respondento šeimos finansinės padėties apibūdinimas, ir kt.

 • Bendroji informacija:
  Tyrimo laikotarpis 2016-11-11 - 2016-12-10
  Duomenų rinkimo laikotarpis 2016-11-11 - 2016-12-10
  Geografinė aprėptis Lietuvos teritorija = Territory of Lithuania.
  Geografinis vienetas Apskritis (trečias teritorinis lygmuo pagal NUTS) = County (NUTS level 3):
  • Alytaus
  • Kauno
  • Klaipėdos
  • Marijampolės
  • Panevėžio
  • Šiaulių
  • Tauragės
  • Telšių
  • Utenos
  • Vilniaus
  Analizės vienetas
  • Asmuo = Individual.
  Duomenų rūšis
  • Apklausos duomenys = Survey data.
  Finansavimo šaltinis Lietuvos mokslo taryba = Research Council of Lithuania
  Populiacija Lietuvos piliečiai Seimo rinkimų dieną buvę 18 metų ir vyresni (gimę iki 1998 m. spalio 9 d.) = Lithuanian citizens aged 18 and over on the day of the Seimas elections (born before October 9, 1998).
  Metodologija:
  Laiko metodas
  • Iš dalies kartotinis skerspjūvio tyrimas = Partly repeatable cross-sectional study.
  Atrankos metodas
   Daugiapakopė stratifikuota proporcinė atranka.
  Duomenų rinkimo metodas
  • Tiesioginis interviu žodžiu = Face-to-face interview;
  • Duomenys suvesti iš popierinių klausimynų = Data keyed in from paper questionnaires;
  • PAPI.
  Instrumentarijus
  • Struktūruotas klausimynas = Structured questionnaire.
  Prieiga prie duomenų:
  Prieinamumas
  • Tyrimas laisvai prieinamas nekomerciniais tikslais registruotiems LiDA vartotojams.

  • The data are available without restrictions for registered users for not-for-profit purposes.
  Citavimo reikalavimas
  • Publikacijose, parengtose LiDA saugomų duomenų pagrindu, turi būti nuoroda į LiDA išnašose ar literatūros sąraše. Šiuo reikalavimu siekiama, kad nuoroda į LiDA patektų į socialinių mokslų citavimo indeksus. Citavimo pavyzdys pateikiamas duomenų aprašo laukelyje „Bibliografinis citavimas“ (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

  • Publications based on the data archived at the LiDA should acknowledge this by a reference to LiDA. To ensure that such source attributions are captured for social science bibliographic utilities, citations must appear in the footnotes or in the reference section of publications. Example on how to cite the data is provided in the „Bibliographic citation“ field of the data description (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

  Autorinės teisės:

  © Vilniaus universitetas, 2016


  Dokumentacija:
  Formatas Pavadinimas Dydis, kB
  PDF Klausimynas 331.3
  PDF Kortelės 115.6

   

  NAUJIEMS VARTOTOJAMS
  NAUJIENOS
  Naujienlaiškis

  Nr.1  2009 07-11
  Nr.2  2009 12-2010 02
  Nr.3  2010 03-05
  Nr.4  2010 06-08
  Nr.5  2010 09-11
  Nr.6  2010 12-2011 02
  Nr.7 2011 03-05
  Nr.8 2011 06-08
   
  © KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
  Atnaujinta 2020-02-17