Svečias
Titulinis Duomenys Duomenys Paieška Duomenų rinkinys
Duomenų valdymas
Duomenų rinkinys

Socialinė politika II, 2011 m. lapkritis - gruodis, 3 leidimas


Atsisiųsti | Nesstar
Dokumentacija |Kintamųjų sąrašas |Reikšminiai žodžiai |Publikacijos

Objekto URL:

http://www.lidata.eu/data/quant/LiDA_SPS_0239


Antraštė:

Socialinė politika II, 2011 m. lapkritis - gruodis, 3 leidimas

Lygiagreti antraštė:

Social Policy II, November - December 2011, edition 3

Tyrimų rinkinio pavadinimas:

SPS: Lietuvos socialinių problemų stebėsena = SPS: Monitoring of Lithuanian Social Problems

Tema:

SOCIALINĖS GEROVĖS POLITIKA IR SISTEMOS: BENDRAI = SOCIAL WELFARE POLICY AND SYSTEMS: GENERAL

Depozitorius:

Krupavičius, Algis

Pirminė atsakomybė:

Krupavičius, Algis

Tyrimo vykdytojai:

Krupavičius, Algis; Butkevičienė, Eglė; Morkevičius, Vaidas; Šarkutė, Ligita; Telešienė, Audronė; Vaidelytė, Eglė; Žvaliauskas, Giedrius

Bibliografinis citavimas:

Krupavičius, Algis et al. Socialinė politika II, 2011 m. lapkritis - gruodis, 3 leidimas = Social Policy II, November - December 2011, edition 3: LiDA [platintojas], 2015. (Kaunas : Kauno technologijos universitetas, 2011). (SPS: Lietuvos socialinių problemų stebėsena). Prieiga per: www.lidata.eu/data/quant/LiDA_SPS_0239.

Santrauka:

 • Tyrimo tikslas: išsiaiškinti Lietuvos gyventojų nuomonę apie pagrindinius socialinės politikos principus, ištirti konkrečias gyventojų patirtis ir nuostatas, susijusias su Lietuvoje vykdoma socialine politika, bei įvertinti Lietuvoje vykdomos socialinės politikos rezultatyvumą.
  Pagrindiniai nagrinėti klausimai: respondentų klausta, kurie išvardinti dalykai kelia Lietuvai didžiausią grėsmę. Klausta, kuriam tipui respondentai priskirtų šiandieninę Lietuvos visuomenę bei kokia Lietuva turėtų būti – kurį tipą jie pasirinktų. Teirautasi, jei valstybei reikėtų rinktis mažinti mokesčius ar išleisti daugiau socialinei apsaugai bei mažinti infliaciją ar mažinti nedarbą, kaip ji turėtų elgtis. Klausta, kaip respondentai asmeniškai jaučiasi saugūs sulaukus pensijos, ligos atveju, netekus darbo, skyrybų ar išsiskyrimo su partneriu atveju, ilgalaikės fizinės ar protinės negalios atveju bei gimus vaikui. Toliau remiantis įvairiuose politiniuose dokumentuose įrašytų siektinų Lietuvos socialinės politikos tikslų sąrašu, respondentų prašyta įvertinti, kiek valstybės siekiai užtikrinti visuomenės gerovę Lietuvoje jau yra įgyvendinti ar neįgyvendinti. Pirmiausia teirautasi, kaip respondentai vertina valstybės pastangas siekiant užsibrėžtų tikslų darbo rinkos ir užimtumo srityse. Kitas klausimų blokas buvo skirtas atskleisti, kaip valstybei sekasi siekti užsibrėžtų tikslų socialinės lygybės ir socialinės apsaugos srityse. Buvo užduoti klausimai, kaip respondentų nuomone valstybei sekasi įgyvendinti savo siekius šeimos politikos ir vaikų auginimo srityse. Toliau buvo vertinama situacija švietimo srityje. Galiausiai uždavus klausimų bloką buvo teirautasi apie valstybės pasiekimus gamtinės ir gyvenamosios aplinkos srityse. Toliau apklausos metu buvo vertinamas pasitenkinimas socialinės apsaugos sistema Lietuvoje apskritai. Klausta, ar senatvės pensiją geriausia kaupti „Sodroje“ ar pačiam žmogui mokant įmokas į privačius fondus. Prašyta atsakyti, kaip respondentai dalyvauja pensijų kaupimo sistemoje. Teirautasi, ar pasikeitus dalyvavimo sąlygoms pensijų kaupime – gavus teisę atsisakyti pensijų kaupimo privačiuose pensijų fonduose ir pensiją senatvei kaupti tik „Sodroje“ – respondentai ketina pasinaudoti šia galimybe. Tirta nuomonė apie tautinių mažumų padėtį Lietuvoje. Respondentų klausta, ar jie planuoja išvykti dirbti ar gyventi į užsienį ilgesniam nei 6 mėn. laikotarpiu bei ar pritaria tam, kad Lietuva įsileistų visus imigrantus be didelių suvaržymų. Tirta respondentų nuomonė, ar valstybė turėtų finansuoti pagalbinį apvaisinimą. Aiškintasi, ar pritariama tam, kad jog būtų leidžiama šaldyti embrionus ir juos vėliau naudoti pagalbiniam apvaisinimui. Toliau teirautasi apie galimybes keisti negimusio vaiko išvaizdą - pasinaudojus naujausiomis technologijomis nuspręsti būsimo vaiko ūgį, odos, plaukų, akių spalvą, lytį ir kitus fizines charakteristikas. Užduoti klausimai apie dabartinę Lietuvos ekonominę ir respondentų šeimos materialinę padėtį. Prašyta atsakyti, kaip respondentai įsivaizduoja Lietuvos ekonominę ir savo šeimos materialinę padėtį po vienerių metų.
  Socialinės demografinės charakteristikos:
  Socialinės demografinės charakteristikos: lytis, amžius, mokymosi (studijų) trukmė, išsilavinimo lygis, respondento ir jo vyro/žmonos/nuolatinio partnerio darbinė padėtis, profesija (užsiėmimas), narystė profesinėse sąjungose, išpažįstama religija, dalyvavimas religinėse apeigose, politinės pažiūros, balsavimas paskutiniuose Seimo rinkimuose, tautybė, namų ūkio dydis, respondento vidutinės ir bendros vidutinės namų ūkio mėnesio pajamos, šeimyninė padėtis, gyvenamoji vietovė, pasitenkinimas gyvenimo kokybe, gyvenimo sąlygų kaita, gautos socialinės išmokos ir kt.
 • The purpose of the study: to examine the attitudes of Lithuanian population towards social policy.
  Major investigated questions: attitudes towards social policy; evaluation of social policy in Lithuania; attitudes towards different social problems and questions about respondents` self-evaluation of their social positions.
  Socio-demographic characteristics: gender, age, level of education, membership in organizations, religion, marital status, nationality, political views, political participation, size of household, respondent`s average personal income, place of residence, working situation of the respondent and of his/her spouse or partner.

Bendroji informacija:
Tyrimo laikotarpis 2011-11-22 - 2011-12-19
Duomenų rinkimo laikotarpis 2011-11-22 - 2011-12-19
Geografinė aprėptis Lietuvos teritorija = Territory of Lithuania
Geografinis vienetas Apskritis (trečias teritorinis lygmuo pagal NUTS) = County (NUTS level 3):
 • Alytaus
 • Kauno
 • Klaipėdos
 • Marijampolės
 • Panevėžio
 • Šiaulių
 • Tauragės
 • Telšių
 • Utenos
 • Vilniaus
Analizės vienetas
 • Asmuo = Individual.
Duomenų rūšis
 • Apklausos duomenys = Survey data.
Finansavimo šaltinis Lietuvos mokslo taryba = Research Council of Lithuania
Populiacija 18 metų ir vyresni Lietuvos namų ūkių gyventojai = Persons from 18 years and older who are residents within private households in Lithuania.
Metodologija:
Laiko metodas
 • Iš dalies kartotinis skerspjūvio tyrimas = Partly repeatable cross-sectional study.
Atrankos metodas Imties sudarymo pagrindas: Valstybės įmonės "Registrų centras" tvarkomas Lietuvos Respublikos Adresų registras.
Imties sudarymo būdas: daugiapakopė stratifikuota klasterizuota adresinė atranka:
 • Pirmoje pakopoje Lietuvos Respublikos teritorija buvo suskirstyta į 10 administracinių vienetų (apskričių). Papildomai teritorija suskirstyta į 6 stratas pagal gyvenamosios vietovės dydį (iki 2 000 gyventojų; nuo 2 001 iki 10 000 gyventojų; nuo 10 000 iki 50 000 gyventojų; nuo 50 001 iki 100 000 gyventojų; nuo 100 001 iki 500 000 gyventojų; daugiau nei 500 000 gyventojų). Iš viso išskirta 60 stratifikacinių vienetų iš kurių dalis yra tušti. Kiekvienos stratos teritorija suskirstyta į pirminius atrankos taškus (PSU). Pirminių atrankos taškų dydis ir skaičius priklausė nuo gyvenamosios vietovės tipo - gyvenvietėms turinčioms iki 2000 gyventojų buvo sudaroma daugiau smulkesnių (apie 3 atrankos elementus) atrankos taškų. Pirminių atrankos taškų skaičiaus didinimas ir smulkinimas mažų gyvenviečių stratoje yra susijęs su itin dideliu šio tipo gyvenviečių skaičiumi kai kuriuose regionuose. Kiekvienoje stratoje atsitiktinai iš vietovių sąrašų atrinktas tam tikras pirminių atrankos taškų skaičius proporcingai gyventojų skaičiui stratose.
 • Antroje pakopoje kiekviename pirminiame atrankos taške atsitiktinai (naudojant atsitiktinių skaičių generatorių) atrinktas tam tikras kiekis adresų iš VĮ "Registrų centras" Lietuvos Respublikos Adresų registro.
 • Trečioje pakopoje kiekviename atrinktame namų ūkyje atrinktas vienas respondentas laikantis artimiausio gimtadienio taisyklės.
Duomenų rinkimo metodas
 • Tiesioginis interviu žodžiu = Face-to-face interview;
 • Duomenys suvesti iš popierinių klausimynų = Data keyed in from paper questionnaires;
 • PAPI.
Instrumentarijus
 • Struktūruotas klausimynas = Structured questionnaire.
Prieiga prie duomenų:
Prieinamumas
 • Tyrimas laisvai prieinamas nekomerciniais tikslais registruotiems LiDA vartotojams.

 • The data are available without restrictions for registered users for not-for-profit purposes.
Citavimo reikalavimas
 • Publikacijose, parengtose LiDA saugomų duomenų pagrindu, turi būti nuoroda į LiDA išnašose ar literatūros sąraše. Šiuo reikalavimu siekiama, kad nuoroda į LiDA patektų į socialinių mokslų citavimo indeksus.

 • Publications based on the data archived at the LiDA should acknowledge this by a reference to LiDA. To ensure that such source attributions are captured for social science bibliographic utilities, citations must appear in the footnotes or in the reference section of publications.

Autorinės teisės:

© KTU, 2011


Dokumentacija:
Formatas Pavadinimas Dydis, kB
PDF Klausimynas 182.8
PDF Kortelės 68.7

 

NAUJIEMS VARTOTOJAMS
NAUJIENOS
Naujienlaiškis

Nr.1  2009 07-11
Nr.2  2009 12-2010 02
Nr.3  2010 03-05
Nr.4  2010 06-08
Nr.5  2010 09-11
Nr.6  2010 12-2011 02
Nr.7 2011 03-05
Nr.8 2011 06-08
 
© KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
Atnaujinta 2020-02-17