Svečias
Titulinis Duomenys Duomenys Paieška Duomenų rinkinys
Duomenų valdymas
Duomenų rinkinys

Viešosios nuomonės tyrimų centro barometras, 1989 m. rugsėjis – spalis


Atsisiųsti | Nesstar
Dokumentacija |Kintamųjų sąrašas |Reikšminiai žodžiai |Publikacijos

Objekto URL:

http://www.lidata.eu/data/quant/LiDA_VNTC_0327


Antraštė:

Viešosios nuomonės tyrimų centro barometras, 1989 m. rugsėjis – spalis

Lygiagreti antraštė:

Barometer of the Public Opinion Research Center, September - October 1989

Tyrimų rinkinio pavadinimas:

VNTC: Viešosios nuomonės tyrimų centro barometras = VNTC: Barometer of the Public Opinion Research Center

Tema:

VALDŽIA IR POLITINĖS SISTEMOS = GOVERNMENT AND POLITICAL SYSTEMS

ŽINIASKLAIDA = MASS MEDIA

Depozitorius:

Gaidys, Vladas

Pirminė atsakomybė:

Viešosios nuomonės tyrimų centras prie Lietuvos mokslų akademijos filosofijos, sociologijos ir teisės instituto = Public Opinion Research Center at the Institute of Philosophy, Sociology and Law of the Lithuanian Academy of Sciences

Bibliografinis citavimas:

Viešosios nuomonės tyrimų centras. Viešosios nuomonės tyrimų centro barometras, 1989 m. rugsėjis – spalis = Barometer of the Public Opinion Research Center, September - October 1989: LiDA [platintojas], 2020. (Vilnius : VNTC, 1989). (VNTC: Viešosios nuomonės tyrimų centro barometras). Prieiga per: www.lidata.eu/data/quant/LiDA_VNTC_0328.

Santrauka:

 • Tyrimo tikslas: išsiaiškinti Lietuvos gyventojų nuomonę aktualiais visuomenei klausimais, šalyje vykstant sparčiai politinei, socialinei bei ekonominei transformacijai.
  Pagrindiniai nagrinėti klausimai: įsivaizduojant, kad Lietuva tapo ekonomiškai savarankiška, respondentų prašyta spėti, kaip keisis Lietuvos žmonių gerovė artimiausią dešimtmetį. Teirautasi, ar domisi politika ir ar respondentai dalyvavo vasarą kokiuose nors mitinguose, paminėjimuose, visuomeninėse politinėse akcijose, įsakų, įstatymų bei kitų dokumentų svarstymuose. Toliau norėta sužinoti iš kokių informacijos šaltinių apklausti Lietuvos gyventojai pirmiausia sužino apie svarbiausius įvykius Lietuvoje. Prašyta atsakyti už kurios partijos ar judėjimo atstovą balsuotų, jei artimiausiuose rinkimuose į Lietuvos TSR Aukščiausiąją Tarybą savo kandidatus keltų įvairios politinės partijos ir judėjimai. Teirautasi, kokios ekonominės sistemos respondentai norėtų ateities Lietuvoje bei koks turėtų būti Lietuvos santykis su TSRS. Toliau vertinta įvairių Lietuvos politinių jėgų ir judėjimų veikla, M. Gorbačiovo vidaus politika, A. Brazauskas kaip Lietuvos interesus atstovaujantis politinis lyderis, buvęs Lietuvos Respublikos Prezidentas A. Smetona bei respondentų rajono (miesto) partijos komiteto ir Sąjūdžio veikla. Norėta išsiaiškinti, ar Valstybės saugumo komitetas ir Vidaus reikalų ministerija turėtų būti pavaldūs tik Lietuvos TSR. Teirautasi ar respondentai yra tikintys ir kaip jie žiūri į religinį vaikų mokymą. Klausta, ar skaito Sąjūdžio spaudą bei kokių veiksmų reikėtų imtis, jei Ignalinos atominė elektrinė pereitų Lietuvos priklausomybėn. Toliau prašyta įvertinti M. Gorbačiovo 1985 m. pradėtąją antialkoholinę kampaniją TSRS ir pasakyti nuomonę apie alkoholinių gėrimų pardavimą. Klausta, ar respondentai patenkinti savo šeimos materialine padėtimi. Paprašius įsivaizduoti, kad šeimoje auga du mokyklinio amžiaus vaikai, žmona uždirba 150 rublių, klausta, kiek turėtų uždirbti vyras, kad šeima gyventų normaliai. Toliau respondentų prašyta įvertinti ugniagesio profesijos prestižą visuomenėje bei klausta, ar jie gatvėje gali atpažinti iš uniformos ugniagesius. Lietuvoje įvykus ne vienai avarijai, katastrofai, sukėlusi gaisrus, todėl teirautas, ar respondentams pakanka informacijos apie jų pasekmes. Taip pat klausta, ar Lietuvoje pradėtos formuoti "greito reagavimo" į gaisrus, avarijas, katastrofas komandos. Paprašius įsivaizduoti, kad įvykus nelaimei - gaisrui atominėje elektrinėje, naftos perdirbimo gamykloje ar pan., apklaustųjų Lietuvos gyventojų teirautasi, ar ugniagesiai sugebėtų sėkmingai veikti tokioje situacijoje. Toliau aiškintasi, kiek kalbų be savo gimtosios kalbos moka respondentai. Prašyta atsakyti, ar jie turi namie telefoną ir automobilį. Klausta, ar per pastaruosius 5 metus poilsiavo pajūryje bei ar yra buvę komandiruotėje arba turistinėje kelionėje užsienyje.
  Socialinės demografinės charakteristikos: lytis, amžius, kiek metų mokėsi, išsimokslinimas, socialinė padėtis, tautybė, pajamos vienam šeimos nariui, gyvenamoji vieta.

 • Bendroji informacija:
  Tyrimo laikotarpis 1989-09-29 - 1989-10-05
  Duomenų rinkimo laikotarpis 1989-09-29 - 1989-10-05
  Geografinė aprėptis Lietuvos teritorija = Territory of Lithuania.
  Geografinis vienetas
  • Vilnius
  • Kaunas
  • Klaipėda
  • Šiauliai
  • Panevėžys
  • Alytus
  • Kapsukas (Marijampolė)
  • Tauragės rajonas
  • Telšių rajonas
  • Skuodo rajonas
  • Kėdainių rajonas
  • Radviliškio rajonas
  • Kupiškio rajonas
  • Molėtų rajonas
  • Šalčininkų rajonas
  • Varėnos rajonas
  • Šakių rajonas
  • Druskininkai
  • Sniečkus (Visaginas)
  Analizės vienetas
  • Asmuo = Individual.
  Duomenų rūšis
  • Apklausos duomenys = Survey data.
  Finansavimo šaltinis Viešosios nuomonės tyrimų centras = Public Opinion Research Center
  Populiacija 18 metų ir vyresni Lietuvos namų ūkių gyventojai = Persons from 18 years and older who are residents within private households in Lithuania.
  Metodologija:
  Laiko metodas
  • Vienkartinis skerspjūvio tyrimas = Single cross-sectional study.
  Atrankos metodas
   Tikimybinė daugiapakopė teritorinė atranka.
  Duomenų rinkimo metodas
  • Savipilda, kai respondentai savarankiškai užpildo popierinį klausimyną = Self-completion, when respondents complete paper questionnare by themselves;
  • Tiesioginis interviu žodžiu = Face-to-face interview;
  • Duomenys suvesti iš popierinių klausimynų = Data keyed in from paper questionnaires;
  • PAPI.
  Instrumentarijus
  • Struktūruotas klausimynas = Structured questionnaire.
  Prieiga prie duomenų:
  Prieinamumas
  • Tyrimas laisvai prieinamas nekomerciniais tikslais registruotiems LiDA vartotojams.

  • The data are available without restrictions for registered users for not-for-profit purposes.
  Citavimo reikalavimas
  • Publikacijose, parengtose LiDA saugomų duomenų pagrindu, turi būti nuoroda į LiDA išnašose ar literatūros sąraše. Šiuo reikalavimu siekiama, kad nuoroda į LiDA patektų į socialinių mokslų citavimo indeksus. Citavimo pavyzdys pateikiamas duomenų aprašo laukelyje „Bibliografinis citavimas“ (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

  • Publications based on the data archived at the LiDA should acknowledge this by a reference to LiDA. To ensure that such source attributions are captured for social science bibliographic utilities, citations must appear in the footnotes or in the reference section of publications. Example on how to cite the data is provided in the „Bibliographic citation“ field of the data description (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

  Autorinės teisės:

  © VNTC, 1989


  Dokumentacija:
  Formatas Pavadinimas Dydis, kB
  PDF Klausimynas 442.4

   

  NAUJIEMS VARTOTOJAMS
  NAUJIENOS
  Naujienlaiškis

  Nr.1  2009 07-11
  Nr.2  2009 12-2010 02
  Nr.3  2010 03-05
  Nr.4  2010 06-08
  Nr.5  2010 09-11
  Nr.6  2010 12-2011 02
  Nr.7 2011 03-05
  Nr.8 2011 06-08
   
  © KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
  Atnaujinta 2020-02-17