Svečias
Titulinis Duomenys Duomenys Paieška Duomenų rinkinys
Duomenų valdymas
Duomenų rinkinys

Viešosios nuomonės tyrimų centro barometras, 1989 m. lapkritis – gruodis


Atsisiųsti | Nesstar
Dokumentacija |Kintamųjų sąrašas |Reikšminiai žodžiai |Publikacijos

Objekto URL:

http://www.lidata.eu/data/quant/LiDA_VNTC_0328


Antraštė:

Viešosios nuomonės tyrimų centro barometras, 1989 m. lapkritis – gruodis

Lygiagreti antraštė:

Barometer of the Public Opinion Research Center, November - December 1989

Tyrimų rinkinio pavadinimas:

VNTC: Viešosios nuomonės tyrimų centro barometras = VNTC: Barometer of the Public Opinion Research Center

Tema:

VALDŽIA IR POLITINĖS SISTEMOS = GOVERNMENT AND POLITICAL SYSTEMS

Depozitorius:

Gaidys, Vladas

Pirminė atsakomybė:

Viešosios nuomonės tyrimų centras prie Lietuvos mokslų akademijos filosofijos, sociologijos ir teisės instituto = Public Opinion Research Center at the Institute of Philosophy, Sociology and Law of the Lithuanian Academy of Sciences

Bibliografinis citavimas:

Viešosios nuomonės tyrimų centras. Viešosios nuomonės tyrimų centro barometras, 1989 m. lapkritis – gruodis = Barometer of the Public Opinion Research Center, November - December 1989: LiDA [platintojas], 2020. (Vilnius: VNTC, 1989). (VNTC: Viešosios nuomonės tyrimų centro barometras). Prieiga per: www.lidata.eu/data/quant/LiDA_VNTC_0328.

Santrauka:

 • Tyrimo tikslas: išsiaiškinti Lietuvos gyventojų nuomonę aktualiais visuomenei klausimais, šalyje vykstant sparčiai politinei, socialinei bei ekonominei transformacijai.
  Pagrindiniai nagrinėti klausimai: teirautasi, ar respondentai seka Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos sesijos (prasidėjusios 1989 m. lapkričio 23 d.) darbą bei ar kalbasi su bendradarbiais, pažįstamais, šeimos nariais apie Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos sesijas. Aiškintasi, ar norėtų, kad ir ateityje Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos sesijos būtų rodomos per televiziją. Toliau respondentai turėjo galimybę įvertinti šios AT sesijos eigą, jos rezultatus, taip pat - ir ankstesnių, rudens sesijų eigą bei jų rezultatus. Klausta, ar patinka Lietuvos įstatymų leidėjos - Aukščiausiosios Tarybos vardas bei ar respondentai paliktų Lietuvos TSR Aukščiausiojoje Taryboje tuos pačius deputatus, jei būtų jų valia. Norėta sužinoti, ar TSRS Aukščiausiosios Tarybos deputatas nuo Lietuvos tuo pačiu metu gali būti ir Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos deputatu. Respondentai turėjo galimybę nurodyti, koks turėtų būti deputatų mėnesinis atlyginimas, jeigu jie turėtų dirbti tik deputatų darbą. Teirautasi, ar apklausoje dalyvavusiems Lietuvos gyventojams patiko Lietuvos TV laidoje "Veidrodis" spalio mėnesį rodytas 3 min. jumoristinis filmukas apie sesijos darbą. Toliau norėta sužinoti, ar respondentai patenkinti savo šeimos materialine padėtimi. Klausta, ar rūko ir jei taip, tai kiek cigarečių per dieną. Prašyta atsakyti, ar turi namie telefoną. Teirautasi, kokia respondentų kalba yra gimtoji kalba bei kokiomis kalbomis dar gali susikalbėti. Toliau vertinta įvairių Lietuvos politinių jėgų ir judėjimų veikla, M. Gorbačiovo vidaus politika ir A. Brazauskas kaip Lietuvos interesus atstovaujantis politinis lyderis. Prašyta atsakyti už kurios partijos ar judėjimo atstovą balsuotų artimiausiuose rinkimuose į Lietuvos TSR Aukščiausiąją Tarybą. Artėjant neeiliniam XX LKP suvažiavimui, kuriame bus svarstomas šios organizacijos pertvarkymas, prašyta atsakyti, kokia turėtų būti šios partijos ateitis, kokie turėtų būti jos ryšiai su TSKP bei esant kokiam LKP statusui respondentai balsuotų už LKP kandidatus rinkimuose. Toliau teirautasi apie apklaustųjų Lietuvos gyventojų priklausomybę TSKP. Tirtas požiūris į žmones nenubaustus už nusikaltimus, padarytus stalininiu laikotarpiu ir vėliau. Respondentai turėjo galimybę nurodyti, kokias šventes norėtų švęsti ir turėti išeigines dienas. Apklausos pabaigoje teirautasi, ar bijo naktį vieni išeiti į gatvę, kurioje jie gyvena.
  Socialinės demografinės charakteristikos: lytis, amžius, kiek metų mokėsi, išsimokslinimas, socialinė padėtis, tautybė, pajamos vienam šeimos nariui, gyvenamoji vieta.

 • Bendroji informacija:
  Tyrimo laikotarpis 1989-11-25 - 1989-12-01
  Duomenų rinkimo laikotarpis 1989-11-25 - 1989-12-01
  Geografinė aprėptis Lietuvos teritorija = Territory of Lithuania.
  Geografinis vienetas
  • Vilnius
  • Kaunas
  • Klaipėda
  • Šiauliai
  • Panevėžys
  • Alytus
  • Kapsukas (Marijampolė)
  • Tauragės rajonas
  • Telšių rajonas
  • Skuodo rajonas
  • Kėdainių rajonas
  • Radviliškio rajonas
  • Kupiškio rajonas
  • Molėtų rajonas
  • Šalčininkų rajonas
  • Varėnos rajonas
  • Šakių rajonas
  • Druskininkai
  • Sniečkus (Visaginas)
  Analizės vienetas
  • Asmuo = Individual.
  Duomenų rūšis
  • Apklausos duomenys = Survey data.
  Finansavimo šaltinis Viešosios nuomonės tyrimų centras = Public Opinion Research Center
  Populiacija 18 metų ir vyresni Lietuvos namų ūkių gyventojai = Persons from 18 years and older who are residents within private households in Lithuania.
  Metodologija:
  Laiko metodas
  • Vienkartinis skerspjūvio tyrimas = Single cross-sectional study.
  Atrankos metodas
   Tikimybinė daugiapakopė teritorinė atranka.
  Duomenų rinkimo metodas
  • Savipilda, kai respondentai savarankiškai užpildo popierinį klausimyną = Self-completion, when respondents complete paper questionnare by themselves;
  • Tiesioginis interviu žodžiu = Face-to-face interview;
  • Duomenys suvesti iš popierinių klausimynų = Data keyed in from paper questionnaires;
  • PAPI.
  Instrumentarijus
  • Struktūruotas klausimynas = Structured questionnaire.
  Prieiga prie duomenų:
  Prieinamumas
  • Tyrimas laisvai prieinamas nekomerciniais tikslais registruotiems LiDA vartotojams.

  • The data are available without restrictions for registered users for not-for-profit purposes.
  Citavimo reikalavimas
  • Publikacijose, parengtose LiDA saugomų duomenų pagrindu, turi būti nuoroda į LiDA išnašose ar literatūros sąraše. Šiuo reikalavimu siekiama, kad nuoroda į LiDA patektų į socialinių mokslų citavimo indeksus. Citavimo pavyzdys pateikiamas duomenų aprašo laukelyje „Bibliografinis citavimas“ (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

  • Publications based on the data archived at the LiDA should acknowledge this by a reference to LiDA. To ensure that such source attributions are captured for social science bibliographic utilities, citations must appear in the footnotes or in the reference section of publications. Example on how to cite the data is provided in the „Bibliographic citation“ field of the data description (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

  Autorinės teisės:

  © VNTC, 1989


  Dokumentacija:
  Formatas Pavadinimas Dydis, kB
  PDF Klausimynas 434.2

   

  NAUJIEMS VARTOTOJAMS
  NAUJIENOS
  Naujienlaiškis

  Nr.1  2009 07-11
  Nr.2  2009 12-2010 02
  Nr.3  2010 03-05
  Nr.4  2010 06-08
  Nr.5  2010 09-11
  Nr.6  2010 12-2011 02
  Nr.7 2011 03-05
  Nr.8 2011 06-08
   
  © KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
  Atnaujinta 2020-02-17