Svečias
Titulinis Duomenys Duomenys Paieška Duomenų rinkinys
Duomenų valdymas
Duomenų rinkinys

Viešosios nuomonės tyrimų centro barometras, 1989 m. gruodis – 1990 m. sausis


Atsisiųsti | Nesstar
Dokumentacija |Kintamųjų sąrašas |Reikšminiai žodžiai |Publikacijos

Objekto URL:

http://www.lidata.eu/data/quant/LiDA_VNTC_0329


Antraštė:

Viešosios nuomonės tyrimų centro barometras, 1989 m. gruodis – 1990 m. sausis

Lygiagreti antraštė:

Barometer of the Public Opinion Research Center, December 1989 – January 1990

Tyrimų rinkinio pavadinimas:

VNTC: Viešosios nuomonės tyrimų centro barometras = VNTC: Barometer of the Public Opinion Research Center

Tema:

RINKIMŲ IR RINKIMŲ KAMPANIJŲ STUDIJOS = ELECTION AND CAMPAIGN STUDIES

VALDŽIA IR POLITINĖS SISTEMOS = GOVERNMENT AND POLITICAL SYSTEMS

Depozitorius:

Gaidys, Vladas

Pirminė atsakomybė:

Viešosios nuomonės tyrimų centras prie Lietuvos mokslų akademijos filosofijos, sociologijos ir teisės instituto = Public Opinion Research Center at the Institute of Philosophy, Sociology and Law of the Lithuanian Academy of Sciences

Bibliografinis citavimas:

Viešosios nuomonės tyrimų centras. Viešosios nuomonės tyrimų centro barometras, 1989 m. gruodis – 1990 m. sausis = Barometer of the Public Opinion Research Center, December 1989 – January 1990: LiDA [platintojas], 2020. (Vilnius : VNTC, 1990). (VNTC: Viešosios nuomonės tyrimų centro barometras). Prieiga per: www.lidata.eu/data/quant/LiDA_VNTC_0329.

Santrauka:

 • Tyrimo tikslas: išsiaiškinti Lietuvos gyventojų nuomonę aktualiais visuomenei klausimais, šalyje vykstant sparčiai politinei, socialinei bei ekonominei transformacijai.
  Pagrindiniai nagrinėti klausimai: respondentų teirautasi, kaip jie vertina 1989 m. gruodžio mėn. įvykusio LKP XX suvažiavimo nutarimą - savarankiškos LKP sukūrimą bei ar Lietuvai būtų buvęs priimtinas kitoks suvažiavimo sprendimas. Norėta sužinoti, ar pritaria vardiniam balsavimui, kai kiekvienas suvažiavimo delegatas, balsuodamas dėl LKP savarankiškumo, pasirašė, už kokią LKP balsuoja. Klausta nuomonės, ar XX LKP suvažiavimas turėjo teisę spręsti apie LKP savarankiškumą bei ar kam nors buvo trukdoma išreikšti savo nuomonę suvažiavimo, kuris buvo transliuojamas per radiją ir televiziją, metu. Toliau teirautasi, kokie turėtų būti savarankiškos LKP ryšiai su TSKP bei su savarankiška LKP TSKP sudėtyje ("platformininkais"). Respondentai vertino LKP CK ir savarankiškos LKP TSKP sudėtyje partijos sekretorius bei M. Gorbačiovo vidaus politiką. Klausta nuomonės, ar Maskva gali imtis ekonominių bausmių prieš Lietuvą (pvz., nebetiekti dabartinėmis kainomis naftos, dujų). Toliau vertinta įvairių Lietuvos politinių jėgų ir judėjimų veikla bei respondentų prašyta atsakyti už kurios partijos ar judėjimo atstovą jie balsuotų artimiausiuose rinkimuose į Lietuvos TSR Aukščiausiąją Tarybą. Apklausos pabaigoje teirautasi, ar pateisinama Lietuvoje vieningo fronto idėja, kai įvairių partijų ir judėjimų nariai kartu veikia Lietuvos labui bei ar Lietuvai reikalingas prezidentas.
  Socialinės demografinės charakteristikos: lytis, amžius, išsimokslinimas, socialinė padėtis, tautybė, gyvenamoji vieta, ar yra komunistų partijos narys.

 • Bendroji informacija:
  Tyrimo laikotarpis 1989-12-29 - 1990-01-03
  Duomenų rinkimo laikotarpis 1989-12-29 - 1990-01-03
  Geografinė aprėptis Lietuvos teritorija = Territory of Lithuania.
  Geografinis vienetas
  • Vilnius
  • Kaunas
  • Klaipėda
  • Šiauliai
  • Panevėžys
  • Alytus
  • Kapsukas (Marijampolė)
  • Tauragės rajonas
  • Telšių rajonas
  • Skuodo rajonas
  • Kėdainių rajonas
  • Radviliškio rajonas
  • Kupiškio rajonas
  • Molėtų rajonas
  • Šalčininkų rajonas
  • Varėnos rajonas
  • Šakių rajonas
  • Druskininkai
  • Sniečkus (Visaginas)
  Analizės vienetas
  • Asmuo = Individual.
  Duomenų rūšis
  • Apklausos duomenys = Survey data.
  Finansavimo šaltinis Viešosios nuomonės tyrimų centras = Public Opinion Research Center
  Populiacija 18 metų ir vyresni Lietuvos namų ūkių gyventojai = Persons from 18 years and older who are residents within private households in Lithuania.
  Metodologija:
  Laiko metodas
  • Vienkartinis skerspjūvio tyrimas = Single cross-sectional study.
  Atrankos metodas
   Tikimybinė daugiapakopė teritorinė atranka.
  Duomenų rinkimo metodas
  • Savipilda, kai respondentai savarankiškai užpildo popierinį klausimyną = Self-completion, when respondents complete paper questionnare by themselves;
  • Tiesioginis interviu žodžiu = Face-to-face interview;
  • Duomenys suvesti iš popierinių klausimynų = Data keyed in from paper questionnaires;
  • PAPI.
  Instrumentarijus
  • Struktūruotas klausimynas = Structured questionnaire.
  Prieiga prie duomenų:
  Prieinamumas
  • Tyrimas laisvai prieinamas nekomerciniais tikslais registruotiems LiDA vartotojams.

  • The data are available without restrictions for registered users for not-for-profit purposes.
  Citavimo reikalavimas
  • Publikacijose, parengtose LiDA saugomų duomenų pagrindu, turi būti nuoroda į LiDA išnašose ar literatūros sąraše. Šiuo reikalavimu siekiama, kad nuoroda į LiDA patektų į socialinių mokslų citavimo indeksus. Citavimo pavyzdys pateikiamas duomenų aprašo laukelyje „Bibliografinis citavimas“ (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

  • Publications based on the data archived at the LiDA should acknowledge this by a reference to LiDA. To ensure that such source attributions are captured for social science bibliographic utilities, citations must appear in the footnotes or in the reference section of publications. Example on how to cite the data is provided in the „Bibliographic citation“ field of the data description (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

  Autorinės teisės:

  © VNTC, 1990


  Dokumentacija:
  Formatas Pavadinimas Dydis, kB
  PDF Klausimynas 421.2

   

  NAUJIEMS VARTOTOJAMS
  NAUJIENOS
  Naujienlaiškis

  Nr.1  2009 07-11
  Nr.2  2009 12-2010 02
  Nr.3  2010 03-05
  Nr.4  2010 06-08
  Nr.5  2010 09-11
  Nr.6  2010 12-2011 02
  Nr.7 2011 03-05
  Nr.8 2011 06-08
   
  © KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
  Atnaujinta 2020-02-17