Svečias
Titulinis Duomenys Duomenys Paieška Duomenų rinkinys
Duomenų valdymas
Duomenų rinkinys

Viešosios nuomonės tyrimų centro barometras, 1990 m. kovas – balandis


Atsisiųsti | Nesstar
Dokumentacija |Kintamųjų sąrašas |Reikšminiai žodžiai |Publikacijos

Objekto URL:

http://www.lidata.eu/data/quant/LiDA_VNTC_0330


Antraštė:

Viešosios nuomonės tyrimų centro barometras, 1990 m. kovas – balandis

Lygiagreti antraštė:

Barometer of the Public Opinion Research Center, March – April 1990

Tyrimų rinkinio pavadinimas:

VNTC: Viešosios nuomonės tyrimų centro barometras = VNTC: Barometer of the Public Opinion Research Center

Tema:

VAIKŲ RAIDA IR VAIKŲ AUGINIMAS = CHILD DEVELOPMENT AND CHILD REARING

VALDŽIA IR POLITINĖS SISTEMOS = GOVERNMENT AND POLITICAL SYSTEMS

Depozitorius:

Gaidys, Vladas

Pirminė atsakomybė:

Viešosios nuomonės tyrimų centras prie Lietuvos mokslų akademijos filosofijos, sociologijos ir teisės instituto = Public Opinion Research Center at the Institute of Philosophy, Sociology and Law of the Lithuanian Academy of Sciences

Bibliografinis citavimas:

Viešosios nuomonės tyrimų centras. Viešosios nuomonės tyrimų centro barometras, 1990 m. kovas – balandis = Barometer of the Public Opinion Research Center, March – April 1990: LiDA [platintojas], 2020. (Vilnius : VNTC, 1990). (VNTC: Viešosios nuomonės tyrimų centro barometras). Prieiga per: www.lidata.eu/data/quant/LiDA_VNTC_0330.

Santrauka:

 • Tyrimo tikslas: išsiaiškinti Lietuvos gyventojų nuomonę aktualiais visuomenei klausimais, šalyje vykstant sparčiai politinei, socialinei bei ekonominei transformacijai.
  Pagrindiniai nagrinėti klausimai: respondentų klausta, kaip jie vertina 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos Aukščiausios Tarybos paskelbtą aktą dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo bei TSRS vyriausybės pareiškimą į šį aktą. Teirautasi, ar pateisina lūkesčius naujai išrinkta Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba. Aiškintasi, ar respondentai sutinka, kad Lietuva 1940 m. prieš jos valią buvo įjungta į TSRS bei ar dar kokiais nors būdais reikia papildomai įrodinėti Maskvai, kad dauguma žmonių nori laisvos Lietuvos. Toliau vertinta įvairių Lietuvos politinių jėgų ir judėjimų bei M. Gorbačiovo politinė veikla. Klausta, geriau ar blogiau negu dabar respondentai gyvens metų pabaigoje bei kaip keisis Lietuvos žmonių gerovė artimiausią dešimtmetį. Apklausoje dalyvavę Lietuvos gyventojai nurodė, kaip, jų nuomone, reikėtų įgyvendinti ekonominį Lietuvos savarankiškumą. Teirautasi, ar pritaria siūlymui parduoti valstybines įmones privatiems asmenims bei kaip valstybė turėtų keisti rublius į naujuosius pinigus, jei Lietuvoje būtų įvedami nauji piniginiai vienetai. Prašyta atsakyti, ar šiais metais gali tekti keisti darbovietę bei ar būtų sunku respondento profesijos žmogui susirasti darbą. Teirautasi, ar apklausoje dalyvavę Lietuvos gyventojai yra patenkinti savo šeimos materialine padėtimi. Klausta nuomonės apie skyrybas (ištuokas), nedraudžiamus abortus, mirties bausmę bei kaip reikėtų elgtis su žmonėmis, apsikrėtusiais AIDS virusu. Toliau aiškintasi, kiek respondentai turi vaikų, kiek jų ruošiasi turėti bei kiek jų norėtų turėti, jei būtų visos tam reikiamos sąlygos. Klausta, ar yra gero, kad vaikai lanko ikimokyklines vaikų įstaigas bei kokiu būdu galima būtų geriausiai materialiai pagelbėti šeimoms auginančioms vaikus. Prašyta nurodyti, kaip reikėtų prižiūrėti ikimokyklinio amžiaus vaikus. Toliau aiškintasi, kaip patogiau būtų dirbti motinai, kai šeimoje yra ikimokyklinio amžiaus vaikų, kas yra reikalingiausia, kad motina pati augintų vaikus namuose bei teirautasi, ar yra toks įstatymas, pagal kurį motina (iki vaikui sueis 8 metai) gali iš administracijos reikalauti nustatyti jai nevisą darbo dieną (savaitę) su atitinkamai mažesniu atlyginimu. Respondentų dar klausta nuomonės, kokį žmogų dabar galima vadinti kultūringu, ar dabar daug yra Lietuvoje sąžiningų, padorių žmonių bei ką reikėtų padaryti, kad tokių žmonių padaugėtų. Apklausoje dalyvavę Lietuvos gyventojai taip pat vertino teiginius: "Žmonės dabar gyvena taip skurdžiai, kad jiems dažnai tenka elgtis nesąžiningai, nedorai" ir "Visi norėtų dirbti mažiau, o gauti daugiau". Apklausos pabaigoje norėta sužinoti, ar respondentai norėtų laisvalaikiu papildomai uždarbiauti bei prašyta atskleisti jų požiūrį į roko muziką.
  Socialinės demografinės charakteristikos: lytis, amžius, išsimokslinimas, socialinė padėtis, tautybė, pajamos vienam šeimos nariui, gyvenamoji vieta.

 • Bendroji informacija:
  Tyrimo laikotarpis 1990-03-28 - 1990-04-02
  Duomenų rinkimo laikotarpis 1990-03-28 - 1990-04-02
  Geografinė aprėptis Lietuvos teritorija = Territory of Lithuania.
  Geografinis vienetas
  • Vilnius
  • Kaunas
  • Klaipėda
  • Šiauliai
  • Panevėžys
  • Alytus
  • Kapsukas (Marijampolė)
  • Tauragės rajonas
  • Telšių rajonas
  • Skuodo rajonas
  • Kėdainių rajonas
  • Radviliškio rajonas
  • Kupiškio rajonas
  • Molėtų rajonas
  • Šalčininkų rajonas
  • Varėnos rajonas
  • Šakių rajonas
  • Druskininkai
  • Sniečkus (Visaginas)
  Analizės vienetas
  • Asmuo = Individual.
  Duomenų rūšis
  • Apklausos duomenys = Survey data.
  Finansavimo šaltinis Viešosios nuomonės tyrimų centras = Public Opinion Research Center
  Populiacija 18 metų ir vyresni Lietuvos namų ūkių gyventojai = Persons from 18 years and older who are residents within private households in Lithuania.
  Metodologija:
  Laiko metodas
  • Vienkartinis skerspjūvio tyrimas = Single cross-sectional study.
  Atrankos metodas
   Tikimybinė daugiapakopė teritorinė atranka.
  Duomenų rinkimo metodas
  • Savipilda, kai respondentai savarankiškai užpildo popierinį klausimyną = Self-completion, when respondents complete paper questionnare by themselves;
  • Tiesioginis interviu žodžiu = Face-to-face interview;
  • Duomenys suvesti iš popierinių klausimynų = Data keyed in from paper questionnaires;
  • PAPI.
  Instrumentarijus
  • Struktūruotas klausimynas = Structured questionnaire.
  Prieiga prie duomenų:
  Prieinamumas
  • Tyrimas laisvai prieinamas nekomerciniais tikslais registruotiems LiDA vartotojams.

  • The data are available without restrictions for registered users for not-for-profit purposes.
  Citavimo reikalavimas
  • Publikacijose, parengtose LiDA saugomų duomenų pagrindu, turi būti nuoroda į LiDA išnašose ar literatūros sąraše. Šiuo reikalavimu siekiama, kad nuoroda į LiDA patektų į socialinių mokslų citavimo indeksus. Citavimo pavyzdys pateikiamas duomenų aprašo laukelyje „Bibliografinis citavimas“ (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

  • Publications based on the data archived at the LiDA should acknowledge this by a reference to LiDA. To ensure that such source attributions are captured for social science bibliographic utilities, citations must appear in the footnotes or in the reference section of publications. Example on how to cite the data is provided in the „Bibliographic citation“ field of the data description (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

  Autorinės teisės:

  © VNTC, 1990


  Dokumentacija:
  Formatas Pavadinimas Dydis, kB
  PDF Klausimynas 192.1

   

  NAUJIEMS VARTOTOJAMS
  NAUJIENOS
  Naujienlaiškis

  Nr.1  2009 07-11
  Nr.2  2009 12-2010 02
  Nr.3  2010 03-05
  Nr.4  2010 06-08
  Nr.5  2010 09-11
  Nr.6  2010 12-2011 02
  Nr.7 2011 03-05
  Nr.8 2011 06-08
   
  © KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
  Atnaujinta 2020-02-17