Svečias
Titulinis Duomenys Duomenys Paieška Duomenų rinkinys
Duomenų valdymas
Duomenų rinkinys

Viešosios nuomonės tyrimų centro barometras, 1990 m. birželis


Atsisiųsti | Nesstar
Dokumentacija |Kintamųjų sąrašas |Reikšminiai žodžiai |Publikacijos

Objekto URL:

http://www.lidata.eu/data/quant/LiDA_VNTC_0331


Antraštė:

Viešosios nuomonės tyrimų centro barometras, 1990 m. birželis

Lygiagreti antraštė:

Barometer of the Public Opinion Research Center, June 1990

Tyrimų rinkinio pavadinimas:

VNTC: Viešosios nuomonės tyrimų centro barometras = VNTC: Barometer of the Public Opinion Research Center

Tema:

UŽIMTUMAS IR DARBAS = EMPLOYMENT AND LABOUR

VALDŽIA IR POLITINĖS SISTEMOS = GOVERNMENT AND POLITICAL SYSTEMS

Depozitorius:

Gaidys, Vladas

Pirminė atsakomybė:

Viešosios nuomonės tyrimų centras prie Lietuvos mokslų akademijos filosofijos, sociologijos ir teisės instituto = Public Opinion Research Center at the Institute of Philosophy, Sociology and Law of the Lithuanian Academy of Sciences

Bibliografinis citavimas:

Viešosios nuomonės tyrimų centras. Viešosios nuomonės tyrimų centro barometras, 1990 m. birželis = Barometer of the Public Opinion Research Center, June 1990: LiDA [platintojas], 2020. (Vilnius : VNTC, 1990). (VNTC: Viešosios nuomonės tyrimų centro barometras). Prieiga per: www.lidata.eu/data/quant/LiDA_VNTC_0331.

Santrauka:

 • Tyrimo tikslas: išsiaiškinti Lietuvos gyventojų nuomonę aktualiais visuomenei klausimais, šalyje vykstant sparčiai politinei, socialinei bei ekonominei transformacijai.
  Pagrindiniai nagrinėti klausimai: jau kurį laiką gyvenant blokados sąlygomis, respondentų klausta, kokia jų nuomonė apie 1990 m. kovo 11 d. paskelbtą aktą dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo bei kiek jie yra pasiryžę kęsti nepriteklių dėl Lietuvos nepriklausomybės. Teirautasi, kokia atskirų Lietuvos gyventojų grupių dalis nepritaria Lietuvos Respublikos nepriklausomybei. Toliau vertintas Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos ir Lietuvos Vyriausybės (Ministrų Tarybos) darbas bei įvairių Lietuvos politinių jėgų ir judėjimų bei M. Gorbačiovo politinė veikla. Norėta sužinoti, ar reikalingas Lietuvoje referendumas dėl Respublikos nepriklausomybės. Prašyta įvertinti, ar gerai V. Landsbergis atlieka Aukščiausiosios Tarybos primininko, o K. Prunskienė - Ministrės Pirmininkės pareigas. Teirautasi, kaip respondentai įsivaizduoja Lietuvos ryšius su Tarybų Sąjunga ateityje. Apklausoje dalyvavę asmenys turėjo galimybę nurodyti Lietuvos problemas, kurias reikėtų spręsti visų pirma. Toliau klausta, kokioje šalyje labiausiai norėtų laikinai padirbėti, jeigu respondentui ar jo šeimai pasiūlytų dirbti ne Lietuvoje bei ar būtų svarbus siūlomo darbo atitikimas turimai kvalifikacijai. Prašyta atsakyti, ar respondentui teko kada nors kalbėtis su amerikiečiu (JAV piliečiu) bei kaip vertina Amerikos politiką Lietuvos atžvilgiu. Teirautasi, ar šiais metais gali tekti keisti darbovietę bei ar respondento profesijos žmogui būtų sunku susirasti darbą. Klausta, ar apklausoje dalyvavę Lietuvos gyventojai yra patenkinti savo šeimos materialine padėtimi bei ar turi namie telefoną. Pabaigoje domėtasi, ar teko respondentams skaityti, girdėti apie Viešosios nuomonės apklausų centro atliktų apklausų rezultatus bei ar jie tiki, kad šie rezultatai atspindi Lietuvos gyventojų nuomonę.
  Socialinės demografinės charakteristikos: lytis, amžius, išsimokslinimas, socialinė padėtis, tautybė, pajamos vienam šeimos nariui, respondento vidutinės pajamos per mėnesį, gyvenamoji vieta, šalis, kurioje norėtų gyventi, šeimos narių skaičius.

 • Bendroji informacija:
  Tyrimo laikotarpis 1990-06-07 - 1990-06-13
  Duomenų rinkimo laikotarpis 1990-06-07 - 1990-06-13
  Geografinė aprėptis Lietuvos teritorija = Territory of Lithuania.
  Geografinis vienetas
  • Vilnius
  • Kaunas
  • Klaipėda
  • Šiauliai
  • Panevėžys
  • Alytus
  • Kapsukas (Marijampolė)
  • Tauragės rajonas
  • Telšių rajonas
  • Skuodo rajonas
  • Kėdainių rajonas
  • Radviliškio rajonas
  • Kupiškio rajonas
  • Molėtų rajonas
  • Šalčininkų rajonas
  • Varėnos rajonas
  • Šakių rajonas
  • Druskininkai
  • Sniečkus (Visaginas)
  Analizės vienetas
  • Asmuo = Individual.
  Duomenų rūšis
  • Apklausos duomenys = Survey data.
  Finansavimo šaltinis Viešosios nuomonės tyrimų centras = Public Opinion Research Center
  Populiacija 18 metų ir vyresni Lietuvos namų ūkių gyventojai = Persons from 18 years and older who are residents within private households in Lithuania.
  Metodologija:
  Laiko metodas
  • Vienkartinis skerspjūvio tyrimas = Single cross-sectional study.
  Atrankos metodas
   Tikimybinė daugiapakopė teritorinė atranka.
  Duomenų rinkimo metodas
  • Savipilda, kai respondentai savarankiškai užpildo popierinį klausimyną = Self-completion, when respondents complete paper questionnare by themselves;
  • Tiesioginis interviu žodžiu = Face-to-face interview;
  • Duomenys suvesti iš popierinių klausimynų = Data keyed in from paper questionnaires;
  • PAPI.
  Instrumentarijus
  • Struktūruotas klausimynas = Structured questionnaire.
  Prieiga prie duomenų:
  Prieinamumas
  • Tyrimas laisvai prieinamas nekomerciniais tikslais registruotiems LiDA vartotojams.

  • The data are available without restrictions for registered users for not-for-profit purposes.
  Citavimo reikalavimas
  • Publikacijose, parengtose LiDA saugomų duomenų pagrindu, turi būti nuoroda į LiDA išnašose ar literatūros sąraše. Šiuo reikalavimu siekiama, kad nuoroda į LiDA patektų į socialinių mokslų citavimo indeksus. Citavimo pavyzdys pateikiamas duomenų aprašo laukelyje „Bibliografinis citavimas“ (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

  • Publications based on the data archived at the LiDA should acknowledge this by a reference to LiDA. To ensure that such source attributions are captured for social science bibliographic utilities, citations must appear in the footnotes or in the reference section of publications. Example on how to cite the data is provided in the „Bibliographic citation“ field of the data description (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

  Autorinės teisės:

  © VNTC, 1990


  Dokumentacija:
  Formatas Pavadinimas Dydis, kB
  PDF Klausimynas 431

   

  NAUJIEMS VARTOTOJAMS
  NAUJIENOS
  Naujienlaiškis

  Nr.1  2009 07-11
  Nr.2  2009 12-2010 02
  Nr.3  2010 03-05
  Nr.4  2010 06-08
  Nr.5  2010 09-11
  Nr.6  2010 12-2011 02
  Nr.7 2011 03-05
  Nr.8 2011 06-08
   
  © KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
  Atnaujinta 2020-02-17