Svečias
Titulinis Duomenys Duomenys Paieška Duomenų rinkinys
Duomenų valdymas
Duomenų rinkinys

Viešosios nuomonės tyrimų centro barometras, 1990 m. rugpjūtis


Atsisiųsti | Nesstar
Dokumentacija |Kintamųjų sąrašas |Reikšminiai žodžiai |Publikacijos

Objekto URL:

http://www.lidata.eu/data/quant/LiDA_VNTC_0332


Antraštė:

Viešosios nuomonės tyrimų centro barometras, 1990 m. rugpjūtis

Lygiagreti antraštė:

Barometer of the Public Opinion Research Center, August 1990

Tyrimų rinkinio pavadinimas:

VNTC: Viešosios nuomonės tyrimų centro barometras = VNTC: Barometer of the Public Opinion Research Center

Tema:

VARTOTOJŲ ELGSENA = CONSUMER BEHAVIOUR

VALDŽIA IR POLITINĖS SISTEMOS = GOVERNMENT AND POLITICAL SYSTEMS

Depozitorius:

Gaidys, Vladas

Pirminė atsakomybė:

Viešosios nuomonės tyrimų centras prie Lietuvos mokslų akademijos filosofijos, sociologijos ir teisės instituto = Public Opinion Research Center at the Institute of Philosophy, Sociology and Law of the Lithuanian Academy of Sciences

Bibliografinis citavimas:

Viešosios nuomonės tyrimų centras. Viešosios nuomonės tyrimų centro barometras, 1990 m. rugpjūtis = Barometer of the Public Opinion Research Center, August 1990: LiDA [platintojas], 2020. (Vilnius : VNTC, 1990). (VNTC: Viešosios nuomonės tyrimų centro barometras). Prieiga per: www.lidata.eu/data/quant/LiDA_VNTC_0332.

Santrauka:

 • Tyrimo tikslas: išsiaiškinti Lietuvos gyventojų nuomonę aktualiais visuomenei klausimais, šalyje vykstant sparčiai politinei, socialinei bei ekonominei transformacijai.
  Pagrindiniai nagrinėti klausimai: respondentų teirautasi, kaip vertina tos parduotuvės darbą, kurioje dažniausiai perka maisto produktus ir buitines smulkmenas bei ar pakankamai arti ši parduotuvė. Klausta, ar perka daugiau ar mažiau maisto produktų ir pramoninių prekių palyginus su praėjusiais metais. Respondentų prašyta atsakyti, kaip vertina savo (savo šeimos) perkamąją galią bei ko daugiau pirktų, jei pajamos padidėtų. Toliau teirautasi, kokiam laikotarpiui šeima turi skalbimo miltelių (pastos), tualetinio muilo ir ūkiško muilo atsargų. Klausta, ar patenkina pastaruoju metu Lietuvoje įvesta prekybos talonų sistema bei kaip vertina pramoninių prekių talonų skirstymo komisijų veiklą darbovietėje ar gyvenamojoje vietoje. Norėta sužinoti, ar per pastaruosius 12-13 mėn. įsigijo televizorių, šaldytuvą, baldus ar kitą vertingesnį daiktą ir kur pirko vertingiausią iš šių daiktų. Prašyta atsakyti, ką respondentai galvoja apie prekybą komercinėmis arba aukciono kainomis, ar ateityje Lietuva turės pakankamai prekių bei kodėl yra ištuštėję prekystaliai. Toliau tirta nuomonė apie prekybininko profesijos autoritetą bei ar respondentams užtenka informacijos apie prekes bei jų įsigijimo tvarką ir kokia informacijos apie prekes forma jie būtų labiausiai pageidautina. Teirautasi, ar pritaria 1990 m. kovo mėn. 11 d. Lietuvos nepriklausomybės atstatymo aktui. Taip pat klausta, kuri iš Lietuvos politinių grupuočių savo programa yra artimiausia respondentų pažiūroms. Apklausoje dalyvavę Lietuvos gyventojai turėjo galimybę įvardinti, kas svarbiau tautos politiniame gyvenime - laisvė ir lygybė ar asmeninė laisvė bei nurodyti, kuris tikslas Lietuvai yra svarbesnis ilgalaikėje perspektyvoje. Prašyta atsakyti, kuo reikėtų vadovautis, jeigu kyla konfliktas tarp atskiro asmens interesų ir visuomenės gerovės bei ar teisingoje visuomenėje tarp jų negali būti konfliktų. Domėtasi, ar žmogumi, kuris priklauso Lietuvos komunistų partijai, negalima pasitikėti bei ar ateistinių nusistatymų žmogui šioje visuomenėje negalima leisti tarnauti valdiškose institucijose. Toliau teirautasi nuomonės, ar spauda, kuri spausdina nuogų ar apnuogintų žmonių atvaizdus, neturi būti leidžiama Lietuvoje bei ar rusų tautybės gyventojai, atvykę Lietuvon po karo, turi grįžti į savo tėvynę. Taip pat norėta sužinoti, ar religiją gerbiančios šalys turi neleisti knygų ir straipsnių, kritikuojančių pagrindinius religijos principus. Teirautasi, ar TSRS prezidentu M. Gorbačiovu galima pasitikėti, kad jis ištesės savo politinius pažadus. Aiškintasi, ar religija respondento gyvenime yra pagrindinė elgesio nustatytoja. Respondentai vertino LR Aukščiausiosios Tarybos ir Lietuvos Vyriausybės (Ministrų Tarybos) darbą. Taip pat klausta, ar norėtų, kad ir ateityje LR Aukščiausiosios Tarybos sesijos būtų transliuojamos per radiją. Norėta sužinot, ar pritaria "Kreipimuisi į Lietuvos žmones" ("Respublika", 1990.07.30 ir kt.), kur reiškiamas susirūpinimas demokratijos likimu Lietuvoje. Toliau respondentų prašyta įvertinti ekonominę Lietuvos padėtį bei pasakyti, kada Lietuvos žmonių pragyvenimo lygis bus panašus į Vakarų šalių. Vertinta nuomonė apie rinkos ekonomiką bei koks ekonominės reformos variantas būtų tinkamiausias. Apklausoje dalyvavusių Lietuvos gyventojų teirautasi, ar reikia dalį valstybinio turto perleisti gyventojams, t. y. privatizuoti valstybinį turtą, ir jeigu valstybinio turto privatizacija bus įgyvendinama, kaip reikėtų tai padaryti. Taip pat norėta sužinoti, ar reikia grąžinti savininkams ar jų įpėdiniams anksčiau valstybės iš jų atimtą turtą. Apklausos pabaigoje teirautasi, kokios turėtų būti šeimos mėnesinės pajamos, jei šeimoje auga du mokyklinio amžiaus vaikai. Be to, tirta nuomonė, ar mokesčiais (ne)turi būti ribojamos ypač didelės pajamos. Teirautasi, kas geriau, ar prekių kainos kaip dabar, bet prekių trūksta, ar prekių pakanka, bet jų kainos aukštos ir ne visi gali įsigyti.
  Socialinės demografinės charakteristikos: lytis, amžius, išsimokslinimas, socialinė padėtis, tautybė, gyvenamoji vieta, šeimos sudėtis, suaugusių narių ir vaikų skaičius, pajamos vienam šeimos nariui, respondento vidutinės pajamos per mėnesį.

 • Bendroji informacija:
  Tyrimo laikotarpis 1990-08-07 - 1990-08-12
  Duomenų rinkimo laikotarpis 1990-08-07 - 1990-08-12
  Geografinė aprėptis Lietuvos teritorija = Territory of Lithuania.
  Geografinis vienetas
  • Vilnius
  • Kaunas
  • Klaipėda
  • Šiauliai
  • Panevėžys
  • Alytus
  • Kapsukas (Marijampolė)
  • Tauragės rajonas
  • Telšių rajonas
  • Skuodo rajonas
  • Kėdainių rajonas
  • Radviliškio rajonas
  • Kupiškio rajonas
  • Molėtų rajonas
  • Šalčininkų rajonas
  • Varėnos rajonas
  • Šakių rajonas
  • Druskininkai
  • Sniečkus (Visaginas)
  Analizės vienetas
  • Asmuo = Individual.
  Duomenų rūšis
  • Apklausos duomenys = Survey data.
  Finansavimo šaltinis Viešosios nuomonės tyrimų centras = Public Opinion Research Center
  Populiacija 18 metų ir vyresni Lietuvos namų ūkių gyventojai = Persons from 18 years and older who are residents within private households in Lithuania.
  Metodologija:
  Laiko metodas
  • Vienkartinis skerspjūvio tyrimas = Single cross-sectional study.
  Atrankos metodas
   Tikimybinė daugiapakopė teritorinė atranka.
  Duomenų rinkimo metodas
  • Savipilda, kai respondentai savarankiškai užpildo popierinį klausimyną = Self-completion, when respondents complete paper questionnare by themselves;
  • Tiesioginis interviu žodžiu = Face-to-face interview;
  • Duomenys suvesti iš popierinių klausimynų = Data keyed in from paper questionnaires;
  • PAPI.
  Instrumentarijus
  • Struktūruotas klausimynas = Structured questionnaire.
  Prieiga prie duomenų:
  Prieinamumas
  • Tyrimas laisvai prieinamas nekomerciniais tikslais registruotiems LiDA vartotojams.

  • The data are available without restrictions for registered users for not-for-profit purposes.
  Citavimo reikalavimas
  • Publikacijose, parengtose LiDA saugomų duomenų pagrindu, turi būti nuoroda į LiDA išnašose ar literatūros sąraše. Šiuo reikalavimu siekiama, kad nuoroda į LiDA patektų į socialinių mokslų citavimo indeksus. Citavimo pavyzdys pateikiamas duomenų aprašo laukelyje „Bibliografinis citavimas“ (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

  • Publications based on the data archived at the LiDA should acknowledge this by a reference to LiDA. To ensure that such source attributions are captured for social science bibliographic utilities, citations must appear in the footnotes or in the reference section of publications. Example on how to cite the data is provided in the „Bibliographic citation“ field of the data description (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

  Autorinės teisės:

  © VNTC, 1990


  Dokumentacija:
  Formatas Pavadinimas Dydis, kB
  PDF Klausimynas 453.5

   

  NAUJIEMS VARTOTOJAMS
  NAUJIENOS
  Naujienlaiškis

  Nr.1  2009 07-11
  Nr.2  2009 12-2010 02
  Nr.3  2010 03-05
  Nr.4  2010 06-08
  Nr.5  2010 09-11
  Nr.6  2010 12-2011 02
  Nr.7 2011 03-05
  Nr.8 2011 06-08
   
  © KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
  Atnaujinta 2020-02-17