Svečias
Titulinis Duomenys Duomenys Paieška Duomenų rinkinys
Duomenų valdymas
Duomenų rinkinys

Viešosios nuomonės tyrimų centro barometras, 1990 m. spalis


Atsisiųsti | Nesstar
Dokumentacija |Kintamųjų sąrašas |Reikšminiai žodžiai |Publikacijos

Objekto URL:

http://www.lidata.eu/data/quant/LiDA_VNTC_0333


Antraštė:

Viešosios nuomonės tyrimų centro barometras, 1990 m. spalis

Lygiagreti antraštė:

Barometer of the Public Opinion Research Center, October 1990

Tyrimų rinkinio pavadinimas:

VNTC: Viešosios nuomonės tyrimų centro barometras = VNTC: Barometer of the Public Opinion Research Center

Tema:

TARPTAUTINĖ POLITIKA IR ORGANIZACIJOS = INTERNATIONAL POLITICS AND ORGANISATIONS

VALDŽIA IR POLITINĖS SISTEMOS = GOVERNMENT AND POLITICAL SYSTEMS

Depozitorius:

Gaidys, Vladas

Pirminė atsakomybė:

Viešosios nuomonės tyrimų centras prie Lietuvos mokslų akademijos filosofijos, sociologijos ir teisės instituto = Public Opinion Research Center at the Institute of Philosophy, Sociology and Law of the Lithuanian Academy of Sciences

Bibliografinis citavimas:

Viešosios nuomonės tyrimų centras. Viešosios nuomonės tyrimų centro barometras, 1990 m. spalis = Barometer of the Public Opinion Research Center, October 1990: LiDA [platintojas], 2020. (Vilnius : VNTC, 1990). (VNTC: Viešosios nuomonės tyrimų centro barometras). Prieiga per: www.lidata.eu/data/quant/LiDA_VNTC_0333.

Santrauka:

 • Tyrimo tikslas: išsiaiškinti Lietuvos gyventojų nuomonę aktualiais visuomenei klausimais, šalyje vykstant sparčiai politinei, socialinei bei ekonominei transformacijai.
  Pagrindiniai nagrinėti klausimai: teirautasi, ar respondentai pritaria Lietuvos Vyriausybės nutarimui dėl kovos su spekuliacija ir prekių išvežimu bei ar įsigaliojus šiam nutarimui parduotuvėse bus daugiau prekių. Klausta, ar respondentai sutinka, kad 1940 m. TSRS okupavo ir aneksavo Baltijos šalis ir jėga prisijungė jas prie TSRS bei ar 1940 m. įvykiai šiandien nebeturi reikšmės, Baltijos respublikų statusas nusistovėjo po Antrojo pasaulinio karo. Apklausoje dalyvavusių Lietuvos gyventojų teirautasi, ar TSRS vadovybė suinteresuota derybomis su Lietuva dėl respublikos ekonominės ir politinės nepriklausomybės pripažinimo. Toliau norėta sužinoti, ar galima pasitikėti M. Gorbačiovu ir B. Jelcinu kaip politiku. Klausta, ar TSRS įvyks karinis valstybinis perversmas, ar TSRS vadovybė sugebės dar 5 metus išvengti valstybei gresiančio subyrėjimo bei ar TSRS pasiseks įveikti ekonominę krizę per artimiausius 10 metų. Teirautasi nuomonės, ar didelė tikimybė, kad TSRS įves Lietuvoje prezidentinį valdymą, panaudos karinę jėgą, norėdama priversti Lietuvą būti TSRS bei ar Baltijos valstybės turėtų reikalauti iš Tarybų Sąjungos atlygio už ekonomines ir moralines skriaudas, padarytas per 50 pastarųjų metų. Pateikus valstybių ir garsių užsienio politikų sąrašą, prašyta atsakyti, kiek išvardintos valstybės ir politikai palaiko Baltijos šalių nepriklausomybės siekius. Toliau norėta sužinoti, ar labai svarbu Baltijos šalims bendradarbiauti siekiant savarankiškumo bei ar yra respondentai patenkinti dabartiniu Baltijos valstybių bendradarbiavimu ekonominėje ir politinėje srityje. Klausta nuomonės apie tai, ką nutars antroji Europos saugumo ir bendradarbiavimo konferencija, kuri įvyks Paryžiuje (vadinamoji Helsinkio II). Domėtasi, kokios Vakarų šalių paramos reikėtų Baltijos šalims bei kaip respondentai įsivaizduoja Lietuvos ryšius su TSRS ateityje. Toliau tirta nuomonė, kaip Aukščiausiosios Tarybos bei Vyriausybės veikla susijusi su Lietuvos žmonių interesais. Respondentai vertino įvairių Lietuvos politinių jėgų ir judėjimų veiklą, atsakė, kiek Lietuvoje tikėtini tarpnacionaliniai susirėmimai. Taip pat apklausos metu aiškintasi, kokios kariuomenės reikėtų nepriklausomai Lietuvai ir prašyta nurodyti priežastis, kodėl savą kariuomenę reikėtų (ne)turėti Lietuvai. Pateikus kalbų sąrašą, respondentų prašyta atsakyti, ar gerai moka kiekvieną iš nurodytų kalbų. Be to, klausta, kokio tikėjimo šventes jie švenčia. Toliau teirautasi, ar bijo naktį išeiti į gatvę, kurioje gyvena ir ar seniai gyvena Lietuvoje. Domėtasi, ar pritaria nuomonei, kad parduotuvės turi būti privatizuotos (parduotos patiems prekybininkams arba kitiems žmonėms). Apklausos pabaigoje norėta sužinoti, ar respondentams teko būti užsienyje (be TSRS).
  Socialinės demografinės charakteristikos: lytis, amžius, išsimokslinimas, socialinė padėtis, tautybė, gimtoji kalba, gyvenamoji vieta.

 • Bendroji informacija:
  Tyrimo laikotarpis 1990-10-18 - 1990-10-22
  Duomenų rinkimo laikotarpis 1990-10-18 - 1990-10-22
  Geografinė aprėptis Lietuvos teritorija = Territory of Lithuania.
  Geografinis vienetas
  • Vilnius
  • Kaunas
  • Klaipėda
  • Šiauliai
  • Panevėžys
  • Alytus
  • Kapsukas (Marijampolė)
  • Tauragės rajonas
  • Telšių rajonas
  • Skuodo rajonas
  • Kėdainių rajonas
  • Radviliškio rajonas
  • Kupiškio rajonas
  • Molėtų rajonas
  • Šalčininkų rajonas
  • Varėnos rajonas
  • Šakių rajonas
  • Druskininkai
  • Sniečkus (Visaginas)
  Analizės vienetas
  • Asmuo = Individual.
  Duomenų rūšis
  • Apklausos duomenys = Survey data.
  Finansavimo šaltinis Viešosios nuomonės tyrimų centras = Public Opinion Research Center
  Populiacija 18 metų ir vyresni Lietuvos namų ūkių gyventojai = Persons from 18 years and older who are residents within private households in Lithuania.
  Metodologija:
  Laiko metodas
  • Vienkartinis skerspjūvio tyrimas = Single cross-sectional study.
  Atrankos metodas
   Tikimybinė daugiapakopė teritorinė atranka.
  Duomenų rinkimo metodas
  • Savipilda, kai respondentai savarankiškai užpildo popierinį klausimyną = Self-completion, when respondents complete paper questionnare by themselves;
  • Tiesioginis interviu žodžiu = Face-to-face interview;
  • Duomenys suvesti iš popierinių klausimynų = Data keyed in from paper questionnaires;
  • PAPI.
  Instrumentarijus
  • Struktūruotas klausimynas = Structured questionnaire.
  Prieiga prie duomenų:
  Prieinamumas
  • Tyrimas laisvai prieinamas nekomerciniais tikslais registruotiems LiDA vartotojams.

  • The data are available without restrictions for registered users for not-for-profit purposes.
  Citavimo reikalavimas
  • Publikacijose, parengtose LiDA saugomų duomenų pagrindu, turi būti nuoroda į LiDA išnašose ar literatūros sąraše. Šiuo reikalavimu siekiama, kad nuoroda į LiDA patektų į socialinių mokslų citavimo indeksus. Citavimo pavyzdys pateikiamas duomenų aprašo laukelyje „Bibliografinis citavimas“ (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

  • Publications based on the data archived at the LiDA should acknowledge this by a reference to LiDA. To ensure that such source attributions are captured for social science bibliographic utilities, citations must appear in the footnotes or in the reference section of publications. Example on how to cite the data is provided in the „Bibliographic citation“ field of the data description (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

  Autorinės teisės:

  © VNTC, 1990


  Dokumentacija:
  Formatas Pavadinimas Dydis, kB
  PDF Klausimynas 467.6

   

  NAUJIEMS VARTOTOJAMS
  NAUJIENOS
  Naujienlaiškis

  Nr.1  2009 07-11
  Nr.2  2009 12-2010 02
  Nr.3  2010 03-05
  Nr.4  2010 06-08
  Nr.5  2010 09-11
  Nr.6  2010 12-2011 02
  Nr.7 2011 03-05
  Nr.8 2011 06-08
   
  © KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
  Atnaujinta 2020-02-17