Svečias
Titulinis Duomenys Duomenys Paieška Duomenų rinkinys
Duomenų valdymas
Duomenų rinkinys

Narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo paplitimas tarp Lietuvos naktinių klubų lankytojų, 2008 m. balandis


Atsisiųsti | Nesstar
Dokumentacija |Kintamųjų sąrašas |Reikšminiai žodžiai |Publikacijos

Objekto URL:

http://www.lidata.eu/data/quant/LiDA_VS_0188


Antraštė:

Narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo paplitimas tarp Lietuvos naktinių klubų lankytojų, 2008 m. balandis

Lygiagreti antraštė:

Prevalence of the Use of Narcotic and Psychotropic Substances among the Visitors of the Night Clubs in Lithuania, April 2008

Tyrimų rinkinio pavadinimas:

VS: Visuomenės sveikata = VS: Public Health

Tema:

NARKOTIKŲ, ALKOHOLIO VARTOJIMAS, RŪKYMAS = DRUG ABUSE, ALCOHOL AND SMOKING

Depozitorius:

Narkotikų kontrolės departamentas prie LR Vyriausybės = Drug Control Department under the Government of the Republic of Lithuania

Pirminė atsakomybė:

Narkotikų kontrolės departamentas prie LR Vyriausybės = Drug Control Department under the Government of the Republic of Lithuania

Tyrimo vykdytojai:

Narkotikų kontrolės departamentas prie LR Vyriausybės = Drug Control Department under the Government of the Republic of Lithuania

Bibliografinis citavimas:

Narkotikų kontrolės departamentas prie LR. Narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo paplitimas tarp Lietuvos naktinių klubų lankytojų, 2008 m. balandis = Prevalence of the Use of Narcotic and Psychotropic Substances among the Visitors of the Night Clubs in Lithuania, April 2008: LiDA [platintojas], 2011. (Vilnius : Narkotikų kontrolės departamentas prie LR, 2008). (VS: Visuomenės sveikata). Prieiga per: http://www.lidata.eu.

Santrauka:

 • Tyrimo tikslas: ištirti narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo paplitimą tarp naktinių klubų lankytojų.
  Pagrindiniai nagrinėti klausimai: respondentų klausta, kaip dažnai jie lankosi naktiniame klube. Prašyta įvertinti teiginius apie narkotikus bei jų vartojimą naktiniuose klubuose. Norėta sužinoti, ar respondentai turi draugų, pažįstamų kurie vartoja narkotikus, bei ar yra žinomos kokios nors vietos kuriose būtų platinami (parduodami) narkotikai respondentų gyvenamoje vietovėje. Aiškintasi, ar respondentams kada nors kas nors yra siūlęs pabandyti narkotikų bei ar yra nors kartą vartoję narkotikų. Buvo pateiktas narkotinių medžiagų sąrašas ir prašyta nurodyti, kuriuos iš narkotikų respondentai yra vartoję. Respondentų taip pat prašyta atsakyti su kuo ir kokiose situacijose jie pabandė arba turi įprotį vartoti narkotikus bei norėta sužinoti, kodėl jie vartoja narkotikus. Klausta, kaip dažnai respondentai yra vartoję išvardintas narkotines medžiagas, kai lankosi naktiniuose klubuose. Taip pat tirta, kada buvo paskutinis kartas, kuomet vartojo narkotikus. Norėta sužinoti, kur ir kada dažniausiai respondentai gauna (perka) narkotikus. Klausta, ar respondentai yra turėję problemų dėl narkotikų vartojimo. Aiškintasi, kas sulaiko(-ė) nuo ketinimo pabandyti narkotikų bei ar teko į ar iš naktinio klubo vairuoti išgėrus (apsvaigus) nuo alkoholinių gėrimų ar narkotikų. Prašyta atsakyti, kokios yra respondentų asmeninės išlaidos per savaitgalį (penktadienį, šeštadienį ir sekmadienį).
  Socialinės demografinės charakteristikos: amžius, lytis, užsiėmimas, išsimokslinimas.

 • The purpose of the study: to give information on the prevalence of drug psychotropic substances consumption of the nightclub-goers.
  Major investigated questions: respondents were asked how often they visit the nightclubs. They were asked to evaluate particular statements about drugs and their consumption in nightclubs. Respondents were asked whether they have friends or acquaintances who use drugs, and whether there are any known location where drugs are distributed and sold in the place of residence of respondents. Respondents were also asked whether anybody had ever suggested trying the drug, and whether they had ever used drugs and if so, what kind of drugs. They were asked in what situations and with whom they tried drugs or have the habit of using drugs and why they use drugs. Respondents were asked how often they use drugs when they go to nightclubs and when was the last time, when they consumed drugs. They were also asked where and how often they get or buy drugs. Other question was about the problems caused by drug use. Respondents were asked what repel them from intent to try drugs, and whether they had ever driven home from a nightclub drunk or under the influence of drugs. Respondents also indicated their expenses over the weekend (Friday, Saturday and Sunday).
  Socio-demographic characteristics: gender, age, occupation, education.

Bendroji informacija:
Tyrimo laikotarpis 2008-04-18 - 2008-04-19
Duomenų rinkimo laikotarpis 2008-04-18 - 2008-04-19
Geografinė aprėptis Lietuvos teritorija = Territory of Lithuania.
Analizės vienetas
 • Asmuo = Individual.
Duomenų rūšis
 • Apklausos duomenys = Survey data.
Finansavimo šaltinis Narkotikų kontrolės departamentas prie LR Vyriausybės = Drug Control Department under the Government of the Republic of Lithuania
Populiacija 5 didžiųjų Lietuvos miestų (Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys) naktinių klubų lankytojai = The club-goers of 5 biggest Lithuanian cities (Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys).
Metodologija:
Laiko metodas
 • Vienkartinis skerspjūvio tyrimas = Single cross-sectional study.
Atrankos metodas
  Kvotinė atranka.
Duomenų rinkimo metodas
 • Anketinė apklausa savipildos būdu = Self-completion survey;
 • Duomenys suvesti iš popierinių klausimynų = Data keyed in from paper questionnaires;
 • PAPI.
Instrumentarijus
 • Struktūruotas klausimynas = Structured questionnaire.
Prieiga prie duomenų:
Prieinamumas
 • Tyrimas laisvai prieinamas nekomerciniais tikslais registruotiems LiDA vartotojams.

 • The data are available without restrictions for registered users for not-for-profit purposes.
Citavimo reikalavimas
 • Publikacijose, parengtose LiDA saugomų duomenų pagrindu, turi būti nuoroda į LiDA išnašose ar literatūros sąraše. Šiuo reikalavimu siekiama, kad nuoroda į LiDA patektų į socialinių mokslų citavimo indeksus. Citavimo pavyzdys pateikiamas duomenų aprašo laukelyje „Bibliografinis citavimas“ (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

 • Publications based on the data archived at the LiDA should acknowledge this by a reference to LiDA. To ensure that such source attributions are captured for social science bibliographic utilities, citations must appear in the footnotes or in the reference section of publications. Example on how to cite the data is provided in the „Bibliographic citation“ field of the data description (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

Autorinės teisės:

© Narkotikų kontrolės departamentas prie LR Vyriausybės, 2008


Dokumentacija:
Formatas Pavadinimas Dydis, kB
PDF Klausimynas 67.1

 

NAUJIEMS VARTOTOJAMS
NAUJIENOS
Naujienlaiškis

Nr.1  2009 07-11
Nr.2  2009 12-2010 02
Nr.3  2010 03-05
Nr.4  2010 06-08
Nr.5  2010 09-11
Nr.6  2010 12-2011 02
Nr.7 2011 03-05
Nr.8 2011 06-08
 
© KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
Atnaujinta 2020-02-17